Arefe ve Tevriye Günü

Terviye Arefe gününden bir önceki güne denir. Terviye günü oruç tutmak çok faziletlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ Terviye günü oruç tutan ve günah söylemeyen müslümanı elbette Cennete koyar.) [Ramuz]

(Terviye günü oruç tutmak bin köle azat etmeye iki bin deve kurban kesmeye ve cihad için gönderilen bin ata bedeldir.) [Ebulberekat]

Terviye gününden sonra Arefe günü gelir.

Arefe gününün önemi

Arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 farz namazın bitiminde selam verince teşrik tekbiri okumak vacibdir. Bir kere (Allahü ekber Allahü ekber La ilahe illallahü Vallahü ekber Allahü ekber ve lillahil-hamd) denir. Camiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra okumak gerekmez. İmam tekbiri unutursa cemaat terk etmez. Erkekler yüksek sesle okuyabilir. Bu tekbir getirilen günler Arefe bayram ve eyyam-ı teşrik denilen üç gündür hepsi beş gün ediyor. İlk güne Arefe ikinci güne bayram Zilhiccenin 11 12 ve 13. günü olan diğer üç güne de eyyam-ı teşrik [teşrik günleri] deniyor.

Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmak sevabdır fakat Arefe günü oruç tutmak daha çok sevabdır. Birkaç hadis-i şerif meali:

(Arefe günü oruç tutana Âdem aleyhisselamdan Sur’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevab yazılır.) [R. Nasıhin]

(Arefe günü tutulan oruç bin gün [nafile] oruca bedeldir.) [Taberani]

(Arefe günü tutulan oruç iki bin köle azat etmeye iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad için verilen iki bin ata bedeldir.) [T. Gâfilin]

(Arefe günü tutulan oruç geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.) [Müslim] [Yani Arefe günü tutulan oruç geçmiş ve gelecek bir senede yapılan tevbelerin kabul olmasına yarar.]

(Arefe günü [Besmeleyle] bin İhlâs okuyanın günahları affolup duası kabul olur.) [Ebu-ş-şeyh]

(Arefe gününden üstün bir gün yoktur. O gün Allahü teâlâ yeryüzündekilerle iftihar ederek göktekilere "Ey gök ehli kullarıma bakın rahmetime kavuşmak ve azabımdan kaçmak için uzak yerlerden geldiler..." buyurur. Arefe günü Cehennemden o kadar çok kul azat edilir ki başka günlerde bu kadar azat olmaz.) [Gunye]

(Şeytan Arefe gününden başka zaman daha zelil rezil hakir ve kinli görülmez.) [İ. Malik]

(Allahü teâlâ Arefe günü zerre kadar imanı olanı affeder.) [Gunye]

(Arefe gecesi ibadet eden Cehennemden azat olur.) [S. Ebediyye] (İbadet olarak ilim öğrenmek en faziletlisidir. İlmihal okumakla en uygun ilmi öğrenmiş oluruz.)

(Duanın faziletlisi Arefe günü yapılanıdır.) [Beyheki]

(Arefe gününe hürmet edin! Arefe Allah’ın kıymet verdiği bir gündür.) [Deylemi] (Hürmet etmek günah işlememekle olur.)

(Arefe gecesi ibadet eden Cehennemden azat olur.) [S. Ebediyye] (İbadet olarak ilim öğrenmek en faziletlisidir. İlmihâl okumakla en uygun ilmi öğrenmiş oluruz.)

(Arefe ne güzel gündür. O gün rahmet kapıları açılır.) [Deylemi]

(Arefe günü kulağına gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur.) [Taberani]

Kulağına sahip olmak gıybet çalgı gibi haram olan şeyleri dinlememektir. İstemeden kulağa gelmişse günah olmaz. Gözüne sahip olmak da haram olan şeylere bakmamak ve mubah olarak baktığı şeylerden ibret almaktır. Diline sahip olmaksa yalan söylememek dedikodu etmemek laf taşımamak kötü söz söylememek hatta boş şey konuşmamak kimseyi incitmemek demektir. Bunlara riayet eden Arefe gününü değerlendirmiş olur.

Arefe gecesi Arefe günü ile Kurban bayramının birinci günü arasındaki gecedir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi Berat ve Arefe gecesi.) [İsfehani]

(Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi Arefe gecesi Berat gecesi Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]

(Arefe gecesi ibadet eden Cehennemden azat olur.) [S. Ebediyye]

Arefe günü oruç
Sual: (Arefe günü de Müslümanların bayramı olduğu için oruç tutulmaz çünkü Arefe günü oruç tutmayı yasaklayan hadis vardır) diyorlar. Böyle bir hadis var mıdır?

CEVAP
Hazret-i Ebu Hureyre (Resulullah Arafat'ta Arefe günü oruç tutmayı yasakladı) buyuruyor. İbni Abidin hazretleri bu hadis-i şerifi açıklayarak buyuruyor ki:

Arefe günü hacının oruç tutması Arafat'ta vakfeye durmaya ve dualara mani olmamak şartıyla mendubdur [müstehabdır yani iyi olur]. Oruç tutmak zayıf düşürürse o zaman tutması mekruh olur. (Redd-ül-muhtar)

Görüldüğü gibi Arafat'ta olup da oruç tutamayanlar için Arefe günü oruç tutmanın mekruh olması herkes için değildir. Arefe günü oruç tutmak çok sevabdır.

Arefe günü
Sual: Arefe günü okunması gereken bin İhlâs’ı yetiştiremeyen akşamdan sonra da okuyabilir mi?

CEVAP

Evet okuyabilir. Arefe ve kurban bayramı günlerinin geceleri diğer mübarek geceler gibi değildir. Kendilerini takip eden gecelerdir. Gece ve gündüzüyle birlikte olan 24 saate gün denir. Bin İhlâs okumayı yetiştiremeyen akşamdan sonra da devam edebilir.


ALINTIDIR.