Aşure günü ve gecesi


Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Muharrem ayı Kur'an-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ramazandan sonra en faziletli oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur.) [Müslim]

Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşure gecesidir. Allahü teâlâ birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup diri olarak göğe çıkarılması Aşure günü oldu.

Hadis-i şrifte buyuruldu ki:

(Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi beni İsrail için aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]

Öteden beri Kureyş de Resulullah da Aşure günü oruç tutardı. Medine’ye gelince de yine o gün oruç tuttu ve tutulmasını emretti. (Buhari Müslim Tirmizi Ebu Davud)

Medine’de aşure günü oruç tutan Peygamber efendimiz Yahudilerin de oruç tuttuklarını gördü. (Niye oruç tutuyorsunuz?) diye sordu. Onlar da (Allah’ın İsrail oğullarını düşmanından kurtardığı bir gündür Musa bu günde oruç tuttuğu için) dediler. Resulullah efendimiz de Müslümanların bugün oruç tutmalarının sebebini anlatmak için (Ben Musa aleyhisselama sizden daha layıkım) buyurdu. (Buhari Müslim Ebu Davud)

Aşure günü yapılması iyi olan işler:
1-
Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Aşure günü oruç tutanın bir yıllık günahları affolur.) [Müslim Tirmizi İ. Ahmed Taberani]

(Aşure günü bir gün önce bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin.) [İ.Ahmed] [Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]

(Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan melekler peygamberler şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur.) [Şir’a]

[Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]

Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki:
(Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen akşama kadar yemesin oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür.) [Buhari Müslim Ebu Davud]

Peygamber efendimiz bugün bir hurmayı mübarek ağzında ıslatıp çocukların ağzına verirdi. Çocuklar Resulullahın mucizesi olarak akşama kadar bir şey yiyip içmezlerdi. Bugün bazı hayvanların bile bir şey yemediği bildirilmiştir. Bir avcı Aşure günü bir geyik yakaladı. Geyik yavrularını emzirip akşamdan sonra dönmek üzere avcının izin vermesi için Resulullah efendimizden şefaat istedi. Avcı geyiğin akşama kalmadan hemen gelmesini isteyince geyik (Bugün Aşure günüdür. Bugünün hürmetine yavrularımızı emzirmeyiz. Onun için akşamdan sonra gelmek için izin istedim) dedi. Bunu duyan avcı geyiği Resulullaha hediye etti. O da geyiği serbest bıraktı.

2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte (Sıla-i rahmi terk eden Aşure günü akrabasını ziyaret ederse Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

3- Sadaka vermek sünnettir ibadettir. Hadis-i şerifte (Aşure günü zerre kadar sadaka veren Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

(Bugün ibadettir) diye aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte (Aşure günü ismidle sürmelenen göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hakim)

4- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte (Aşure günü on Müslümana selam veren bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

5- Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte (Aşure günü aile efradının nafakasını geniş tutanın bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

6- Gusletmeli. Hadis-i şerifte (Aşure günü gusleden mümin günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar itikadı düzgün olan namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse Aşure günü bir değil defalarca gusletse günahları affolmaz.]

7- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte (Aşure günü ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde biraz oturan Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak ehl-i sünnete uygun bir kitap [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)

Hazret-i Hüseyin 10 Muharremde şehid edildi. O yüce imamın şehid edilmesi elbette bütün müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür. Hazret-i Ömer Hazret-i Osman Hazret-i Ali ve Hazret-i Hamza’nın şehid edilmeleri de böyle büyük musibet ve üzüntüdür. Fakat Peygamber efendimiz Hazret-i Hamza’nın şehid edildiği günün yıldönümlerinde matem [yas] tutmadı. Matem tutmayı da emretmedi. Matem yasak olmasaydı herkesten önce Peygamber efendimizin ölümü için matem tutulurdu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Matem tutan ölmeden tevbe etmezse kıyamette şiddetli azap görür.) [Müslim]

(İki şey vardır ki insanı küfre sürükler. Birincisi birinin soyuna sövmek ikincisi ölü için matem tutmaktır.) [Müslim]

Hicri yılbaşında okunan bu dua Aşure günü de okunabilir:
(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü'l-kadîm el-hayyül-kerîm el-hannân el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es'elüke fîhe'l-ısmete mineşşeytânirracîm vel avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke yâ zel-celâli vel-ikrâm birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)

ALINTIDIR.