Hicri Yılbaşı Gecesi

Peygamber efendimiz miladi 571’de 20 Nisana rastlayan Rebiul-evvel ayının 12. Pazartesi sabahı Mekke’de doğdu. 622’de Mekke’den Medine’ye hicret etti. 20 Eylül Pazartesi günü Medine’nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih Müslümanların şemsi yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının birinci günü de hicri [kameri] yılbaşı oldu. Muharrem ayının birinci gecesi [bu yıl cumayı cumartesiye bağlayan gece yani bu gece] Müslümanların yılbaşı gecesidir.

Bu geceyi ihya etmeli ve saygı göstermeli. Saygı göstermek günah işlememekle olur. Zilhiccenin son günü ve Muharremin birinci günü oruç tutan bütün yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Bir hadis-i şerifte (Ramazandan sonra en faziletli oruç muharrem ayında tutulan oruçtur) buyuruldu.

İslamiyet’ten önce Araplar muharremde savaşmak isteyince o yıl muharrem ayının ismini sonraki aya korlar sonraki ayın ismini muharrem ayına takarlardı. Böylece haram ay muharremden bir sonraki ay olurdu.

(Bir ayın haramlığını başka aya geciktirmek ancak kâfirliği arttırır. Kâfirler böylece sapıtıyorlar. Onlar Allah’ın haram kıldığı ayların sayılarını denk getirmek için haram ayı bir yıl helal edip başka yıl onu yine haram ederler. Böylece Allah’ın haram kıldığını helal kılmaya çalışırlar) mealindeki Tevbe suresinin 37. âyeti ayların yerlerini değiştirmeyi yasak etti.

Kur’an-ı kerimde bildirilen ve dinde kullanılan Arabi ayların bir yılı bir güneş yılından on gün kısadır. Hicri kameri aylar hicri şemsi ve miladi aylara göre on gün önce gelmektedir. Bunun için Müslümanların mübarek günleri veya geceleri şemsi yıllara göre her yıl on gün önce olur. Çünkü mübarek günler güneş aylarına göre değil kameri aylara göre yapılır. Dinimizin emri böyledir.

İslamiyet’te güneş yılının ayları içinde sayılı bir mübarek gün yoktur. Doğum günü ve mübarek geceler hicri yılla kutlanır. Bütün ibadetlerde ve dini faaliyetlerde kameri aylar esas alınır. Hac oruç kurban ve bayram günleri kameri aylara göre tespit edilir. Haccı Allahü teâlânın bildirdiği zilhicce ayında yapmayıp da miladi bir ayda mesela ocakta yapmak orucu ramazanda değil de şubatta tutmak dini değiştirmek olur. Allahü teâlâ kullarına çok acıdığı için bu gecelere kıymet vermiş bu gecelerdeki dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Bu geceleri başka günlere almak dini değiştirmek olur. Allahü teâlâ bu gecelerde yapılan dua ve tevbeleri kabul edeceğini bildirmiştir...

Kıymet verilen dört aydan biri
Muharrem ayının Zilkade Zilhicce ve Receble beraber Kur'an-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biri olduğu bildirilmektedir. (Tevbe 36) Birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Ayların efendisi Muharrem günlerin efendisi Cuma'dır.) [Deylemi]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır.) [Müslim]

(Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut çünkü o Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki o günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını da affeder.) [Tirmizi]

Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için Ehl-i sünnet itikadında olmak haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek farzları kusursuz yapmaya çalışmak o ameli ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır.

Yılbaşı duası Sual: Aşağıda bildirilen duayı hicri yılbaşında okumakta mahzur var mıdır?

CEVAP

Dua okumanın mahzuru olmaz. Bu duada Allahü teâlâya hamd edilmekte Peygamber efendimize Eshabına ve Ehl-i beytine salat ve selam getirilmekte yeni sene boyunca şeytanın ve nefsimizin şerrinden Allahü teâlâya sığınılmaktadır. Duanın Latin harfleriyle yazılışı şöyledir:

(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü'l-kadîm el-hayyül-kerîm el-hannân el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es'elüke fîhe'l-ısmete mineşşeytânirracîm vel avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke yâ zel-celâli vel-ikrâm birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)

ALINTIDIR.