Kadir Gecesi Bilgileri

Kur’ân-ı Kerîm’de medhedilen en kıymetli gecedir. Kadir gecesinin fazîleti üstünlüğü (bin aydan daha fazîletli kıymetli hayırlı olduğu) bizzât Allahü teâlâ tarafından Kadir sûresinde açıkça bildirilmiştir.Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bu mübarek gecenin kıymet ve faziletini şöyle beyan buyurmaktadır:

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail) her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar."

(Kadir Suresi )


Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:


"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan ondan nasibini almıştır."

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :

-Dedim ki:
Ya Resullullah Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin affı seversin beni affeyle.)

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa Kadir sûresini okumak (başka zamanda) Kur’ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak ibâdet etmek bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki o gece dua etmek namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'ân okuyup da dua ederse güzel olur.

İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü'l-Muhtâc'da der ki:

"Kadir gecesini görene saklaması sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ'nın bildirdiği kimseler nail olur."

ALINTIDIR.