Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Üç Aylar: Ramazan Ayı – Ramazan-ı Şerif
  Ramazan-ı Şerîf


  * İçinde Kur’ân-ı Kerîm’in nazil olmaya başladığı en faziletli aydır.

  * Keza içinde Kadir gecesi gibi bin aydan hayırlı bir gecenin bulunduğu aydır.

  * Günahların afv edildiği Şeytanların zincire vurulduğu mübarek aydır.

  * Sabır ayıdır. İslam’ın beş şartından biri olan orucun tutulduğu gecelerinde teravihlerin kılındığı ibadet feyz ve bereket ayıdır.

  * Kur’ân-ı Kerîm hatimlerinin indirildiği mukabelelerin okunduğu câmîlerin müslümanlarla dolup taştığı rahmet huzur ve ilâhî gufran ayıdır.

  * Cennet kapılarının açıldığı Cehennem kapılarının kapatıldığı meleklerin yeryüzüne misafir olduğu müstesna bir aydır.

  «Eğer kullar Ramazan ayındaki faziletleri bilmiş olsalardı bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi.»

  Ramazan-ı Şerîfin Fazîleti

  Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anh- şöyle anlatmıştır:
  Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Şaban’ın son gününde bize hutbe îrâd etti ve:

  «Ey İnsanlar!.. Büyük bir ay yaklaştı. O mübarek bir aydır. İçinde bin aydan daha hayırlı bir gece (Kadir gecesi) vardır. Allah Teâlâ bu ayın orucunu farz gecesinde namazı (ibâdeti) nafile kıldı. Bu ayda bir hayır işleyen veya bir farzı edâ eden kimse Ramazan dışında yetmiş farz edâ etmiş gibi olur.»

  «Bu ay sabır ayıdır. Sabrın mükâfatı (ise) Cennet’tir. Bu ay bolluk ayıdır. Bu ay müminin rızkının arttığı aydır. Bu ayda bir kimse bir oruçluya iftar ziyafeti verse günahlarının bağışlanmasına ve Cehennem’den âzâd olunmasına vesîle olur. iftar ziyafeti verdiği kimsenin sevabı kadar sevaba nail olur. Öbürünün sevabında ise hiçbir eksilme olmaz.»

  Sahâbe-i Kiram -rıdvânullâhi aleyhim ecmeîn- hazerâtı:
  «-Yâ RasûlâllâhL Bizden hemen hemen hiç birimiz oruçluya iftar verecek şeye mâlik değiliz.» dediler.

  Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

  «-Allah Teâlâ bu sevabı bir hurma bir yudum su bir tadım süt ile de verir.» buyurdu.

  «Ramazan ayı öyle bir aydır ki; evveli rahmet ortası mağfiret sonu da Cehennem azabından kurtulmaktır.»

  «Bu ayda bir kimse emri altında bulunanların işlerini hafifletirse Allah Teâlâ onu bağışlar ve Cehennemden âzâd eder.»
  «Bu ayda dört hasleti çoğaltınız:

  Bunlardan ikisi ile Rabbınızı razı edersiniz. Diğer iki haslet de zaten her zaman muhtaç olduğunuz şeylerdir. Rabbınızı razı edeceğiniz iki haslet:

  «Lâ ilahe illallah» kelime-i tayyibesini çok söylemeniz ve Allah Teâlâ’ya (tevbe ve) istiğfarda bulunmanızdır. Muhtaç olduğunuz iki haslet ise Allah Teâlâ’dan Cenneti istemeniz Cehennem’den O’na sığınmanızdır.»

  «Her kim bu ayda bir oruçlunun karnını doyurursa Allah Teâlâ benim havzımdan ona içirir ve o kimse bir daha ebediyyen susamaz.» buyurdu.” (Gunye 2/6)

  Kırmızı Yakuttan Saraylar
  Ebû Saîd el-Hudrî -radıyallâhu anh-’den rivayet edildiğine göre Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:
  “Ramazan ayının ilk gecesinde Cennet ve semâ kapıları açılır da Ramazan’ın son gecesine kadar kapanmaz. Erkek veya kadın herhangi bir kimse Ramazan gecesinde namaz kılarsa her secdesine mukabil Allah Teâlâ ona binyedi yüz sevap yazar. Ve Cennette onun için yetmiş bin kapısı olan kırmızı yakuttan bir saray bina eder. O sarayın her kapısının kırmızı yakutla süslü altından iki kanadı vardır.

  Yine (müslüman) Ramazan’ın birinci günü oruç tuttuğunda Allah Teâlâ Ramazan’ın son gününe kadar onun günahlarını bağışlar. O oruç bir o kadar günâhına da keffâret olur. Ramazan ayında tutulan her oruç için ona bir saray verilir ki o sarayın altı bin kapısı vardır. Ayrıca yetmiş bin melek sabahtan akşama kadar onun günahlarının bağışlanması için Allah’a duâ ederler. Ramazan’ın gece veya gündüzünde yapmış olduğu her secdesine mukabil Cennette bir ağaç verilir ki hayvana binmiş bir kimse yüz yılda onun sonuna ulaşamaz.” (Gunye 2 / 6)

  Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in şöyle buyurduğunu söylemiştir:

  “Ramazan’ın ilk gecesi olduğunda Allah Teâlâ insanlara nazar eder. O bir kuluna nazar edince artık ona ebediyyen azâb etmez. Allah Teâlâ Ramazan’ın her gününde milyonlarca müs-lümanı Cehennemden âzâd eder.” (Gunye 2 / 6)

  Ebû Mesud Gıfârî Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i şöyle buyururken işittiğini söylemiştir:

  “Ramazan ayında bir gün oruç tutan kul Allah Teâlâ’nın «Çadırlar içinde saklı huriler vardır.» (Rahman 55 / 72) âyeti ile tasvir edilen ve inciden çadırlar içinde saklı iri gözlü hûrîlerden bir eşle evlendirilir ki o iri gözlü hurinin üstünde renkleri birbirinden farklı yetmiş çeşit ipek elbise vardır. Her hûrîye inciyle süslenmiş kırmızı yakuttan yetmiş sedir sedirlerden her biri üzerinde yetmiş yatak her yatak üstünde atlastan örtüler ve yetmiş yastık hazırlanmıştır. Her huri ve eşi için yetmiş bin hizmetkâr vardır. Hizmetkârların herbirinin ellerinde altın kâseler içinde çeşit çeşit yiyecekler vardır. Cennetlikler son lokmalarında ilk lokmalarında bulamadıkları lezzetleri bulurlar. Eşlerine de aynı ikramlar vardır. Kırmızı yakuttan sedirler üzerinde… Bütün bunlar o kimsenin yapmış olduğu diğer iyilikler dışında sâdece Ramazan ayında tuttuğu bir günlük orucu içindir.” (Gunye 2 / 6)

  Ramazan Ayı Girince Cennet Süslenir
  İbn-i Abbâs -radıyallâhu anhümâ- Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin şöyle buyurduğunu işitmiştir:

  “Cennet Ramazan ayının girişiyle donatılır ve bezenir. Ramazan’ın ilk gecesi olunca Arş’ın altında Mesire adlı bir rüzgar esip Cennet ağaçlarının dallarını yapraklarını ve kapı halkalarını sallar. Bunlar öyle güzel sesler çıkarırlar ki Cennetlikler o güzel seslerden daha hoş ses işitmemişlerdir. Yine (Ramazan ayı hürmetine) hûr-iîyn (iri gözlü hûrîler) süslenir Cennetin yüksek yerlerine çıkarak:

  «-Bizi Allah Teâlâ’dan zevceliğe isteyecek yok mu?» diye seslenirler.

  Sonra (Cennet meleklerinin büyüğü olan) Rıdvan’a:
  «-Bu gece hangi gecedir?» derler. Rıdvan:

  «-Ey güzellerin hayırlıları!.. Bu gece Ramazan ayının ilk ge-cesidir. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in ümmetinden oruç tutanlara Cennet kapıları açılır.» diye cevap verir.

  Allah Teâlâ:


  «-Ey Rıdvan!.. Cennet kapılarını aç! Ey Mâlik Cehennem kapılarını Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in ümmetinden oruç tutanlara kapa! Ey Cebrail! Yeryüzüne in! Şeytanları zincirlerle bağla onları büyük denizlerde hapset ki habîbim Muhammed ümmetinin oruçlarını bozmasınlar!» diye buyurur.

  Allah Teâlâ Ramazan’ın her gecesinde üç defa:
  «- Benden bir şey isteyen var mı istediğini vereyim!..»
  «- Tevbe eden var mıdır tevbesini kabul edeyim!..»
  «- İstiğfar eden var mıdır onu bağışlayayım!..»
  « Veren zengin olur vefakar mesûd olur.» buyurur.

  Allah Teâlâ Ramazan-ı şerîf’in her günü iftar vaktinde kendilerine azâb gereken âsîlerden milyonlarca kişiyi Cehennemden azâd eder. Allah Teâlâ (Perşembeyi Cumaya bağlayan) gece ve Cum’a günü her saat azâb edilecek milyonlarca Cehennemliği affeder. Ramazan-ı şerîf’in sonuncu günü bu ayın ilk gününden o güne kadar Cehennem’den âzâd ettiklerinin toplamı kadar kimseyi bağışlar.

  Kadir gecesi Cebrail -aleyhisselâm-’a yeryüzüne inmelerini emreder. O da beraberinde büyük bir melek topluluğu ve yeşil bir sancakla yeryüzüne iner. Sancağı Ka’be’nin ortasına dikerler. Cebrail -aleyhisselâm-’in altı yüz kanadı vardır. Bu ka-nadlarını ancak Kadir gecesi açar. Kanadlarını açınca onlar doğu ve batıyı kaplar. Bu sırada Cebrail -aleyhisselâm- meleklere:

  «-Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ümmetinin aralarına girin.» diye emreder.

  Melekler de onların aralarına girerler; ibâdet eden namaz kılan ve zikredenlere selâm verip onlarla musâfaha ederler. Onların dualarına “Âmîn!” derler. Bu durum sabaha kadar böylece devam eder. Sonra Cebrail -aleyhisselâm-:

  «-Ey dostlar!.. Artık sabah olmuştur. Hepiniz vazîfenize dönünüz!» buyurur. Bunun üzerine melekler:

  «-Ey Cebrail!.. Allah Teâlâ Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ümmetinin hacetleri hususunda ne yaptı?» diye sorarlar.

  Cebrail:
  -Allah Teâlâ onlara rahmet nazarı ile baktı. Onların günahlarını affetti onları bağışladı. Yalnız onlardan şu dört sınıf bu rahmet ve afvdan hâriç bırakıldı.

  Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- (devamla):

  “Onlar dört sınıf insandır ki;
  -Şarab içmeye devam edenler
  -Ana babasına âsî olanlar
  -Akrabalık bağlarını kesenler

  -Bid’at ehli olup müslümanları ve cemâati terk edenlerdir.” buyurdu.

  Ramazan bayramı gecesine mükâfat gecesi de denir. Bu gecenin sabahında Allah Teâlâ meleklerini yeryüzüne gönderir. Onlar sokak başlarında durur cin ve insan dışındaki bütün canlıların duyabileceği bir sesle şöyle nida ederler:

  «-Ey Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ümmeti!.. Evlerinizden çıkınız!.. Size çok sevap veren büyük günahları bağışlayan Kerîm Rabbinize geliniz.» derler.

  Onlar camiye gitmek üzere evlerinden çıktıklarında Allah Teâlâ meleklerine:

  «-Ey benim meleklerim! Vazifesini lâyıkıyla yapan insanlara ne verilir?» buyurur. Melekler:

  «-Ey bizim ilâhımız ve seyyidimiz!.. Onlara mükâfatları eksiksiz olarak verilir.» derler. Bunun üzerine Allah Teâlâ:

  «-Ey meleklerim! Siz şâhid olunuz ki Ramazan ayında oruç tutan ve namazını kılan kullarıma sevâb ve mükâfat olarak rızâmı verdim. Onların günahlarını bağışladım. » buyurur.

  Sonra kullarına şöyle hitâb eder:

  “-Ey kullarım!..
  Bu gün benden dilediğinizi isteyiniz. İzzet ve Celâlime yemin ederim ki bugün âhiretiniz için ne isterseniz size vereceğim.”

  “Dünyânız için istediğiniz şeye gelince bakarım; izzet ve celâlime yemîn ederim ki sizler benim hukukumu koruduğunuz sürece ben de sizin kusur ve günahlarınızı örterim. İzzet ve celâlime yemin ederim ki hududumu koruyanlar arasında sizi rezîl ve rüsvây etmem.”

  “Evlerinize bağışlanmış olarak dönünüz!.. Zîrâ beni hoşnut ettiniz. Ben de sizden razı oldum.”

  Ümmet-i Muhammed Ramazan-ı şerîfte iftar ettiklerinde melekler sevinçle Allah Teâlâ’nın onlara ihsan buyurduğu mükâfatları birbirlerine müjdelerler.” (Gunye 2/7-8)

  Ramazan Orucunun Mükâfâtı

  Ebû Mes’ûd Gıfârî -radıyallâhu anh- Ramazan hilâli görülünce Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in:
  “Eğer kullar Ramazan ayındaki faziletleri bilmiş olsalardı bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi.” buyurduğunu işittim demiştir.

  Huzaa kabilesinden bir adam:
  -Ya RasûlâllâhL Ramazan’ın faziletlerini bize anlatın deyince Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur :
  “Cennet Ramazan ayı için yılın başından sonuna kadar süslenir. Ramazan ayının ilk gecesi olduğunda Arş’ın altından bir rüzgar eser Cennet ağaçlarının yapraklarını sallar. İri gözlü hûrîler bu durumu görüp:

  -Yâ Rabbi!.. Şu ayda kullarından bize eşler lütfet!.. Onlarla bizim gözlerimiz bizimle onların gözleri aydın olsun derler.

  Ramazan ayında oruç tutan kulunu Allah Teâlâ «Çadırlarda saklı huriler vardır.» âyet-i kerîmesi ile övülen içi oyulmuş yekpare inciden çadırlar içinde saklı bulunan hûr-i îyn ile evlendirir. Onların her birinin üzerinde yetmiş türlü hülle (ipek elbise) vardır. Hepsi ayrı ayrı renklerdedir. Her hûrîye yetmiş güzel koku verilmiştir ki bir öncekinin kokusu diğerine benzemez. Onlardan her biri üzerinde yetmiş yatak bulunan incilerle işlemeli yakut karyolalar üzerindedir. Yatakların astarları kalın ipektendir. Her yatakta kıymetli yetmiş yastık vardır. Cennet kızlarından her birine hizmet etmek üzere yetmiş bin hizmetli kocası için de (bir o kadar yani) yetmiş bin hizmetli bulunur. Bu hizmetçilerden her birinin elinde içinde birbirinden farklı yemekler bulunan altın tabaklar vardır. Cennetlik bu mutlu insanlar sonraki yemeklerde önceki yediklerinden farklı bir lezzet bulurlar. Eşleri için de bu nimetlerin aynısı vardır. (Kollarında) yakutla süslü altından bilezikleri ile kırmızı yakuttan tahtlar üzerine (otururlar).

  İşte bu ihsan ve mükâfatlar Ramazan ayının oruçluları içindir. Orucun dışındaki diğer amellerin sevâb ve mükâfatı bunlara dâhil değildir.” (Gunye 2 /

  Ramazan’ın İlk Gecesi Cebrâil’in Yeryüzüne İnmesi
  Katâde’nin Enes bin Mâlik’den -radıyallâhu anhümâ- rivayet ettiği hadîs-i şerîfte Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

  “Ramazan ayının ilk gecesi olduğunda Celîl -celle celâlühü-Cennette görevli meleklerin başkanı olan Rıdvan’a nida eder. Rıdvan :

  «-Lebbeyk ve sa’deyk !.. Buyur! Emret yâ Rabbi!» der. Allah Teâlâ:

  «-Cennetimi Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-ümmetinin oruçluları için hazırla ve süsle!.. Cennet kapılarını Ramazan ayı bitinceye kadar onlara kapatma!..» buyurur. Sonra Cehennem hâzini Mâlik’e nida eder:

  -Yâ Mâlik!…

  Mâlik:
  «-Lebbeyk ve sa’deyk! Buyur Allah’ım!.. Emrine hazırım!..»

  Allah Teâlâ:
  «-Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ümmetinin oruçluları için Cehennem kapılarını kapat!.. Ramazan ayı geçinceye kadar Cehennem kapılarını onlara açma!.» buyurur.

  Sonra Cebrail -aleyhisselâm-’a nida eder. Cebrail -aleyhis-selâm-:

  «-Buyur Allâhım emret!» der. Allah Teâlâ:

  «-Yeryüzüne in! Azgın şeytanları bağla! Tutukla! Tâ ki Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ümmetinin oruç ve iftarlarını bozmasınlar!..

  Allah Teâlâ Ramazan ayının her günü güneşin doğuşundan iftar vaktine kadar erkek ve kadın nice müminleri Cehennem’den âzâd eder.

  Allah Teâlâ’nın her semâda münâdî bir meleği vardır. Mercan inci ve mücevherlerle süslü kanatlarından biri doğuda diğeri batıdadır. O şöyle seslenir:

  -Tevbe eden var mıdır? Tevbesi kabul olunacaktır. Dua eden var mıdır? Duası kabul olunacaktır. Haksızlığa uğrayan var mıdır? Allah Teâlâ ona yardım edecektir. Bağışlanmayı isteyen var mıdır? Allah Teâlâ onun günahını bağışlayacaktır. Dileği olan var mıdır? Allah Teâlâ ona istediğini ikram edecektir.

  Allah Teâlâ Ramazan ayında zâtını zikreden kullarına bütün ay boyunca şöyle seslenir:

  «-Ey erkek ve kadın kullarım!.. Size müjdeler olsun! Sabrediniz ve ibâdetlerinize devam ediniz!.. Yakında sizden sıkıntıları kaldıracağım. Rahmetime ve kerametime kavuşacaksınız!..»
  Kadir gecesi olduğunda Cebrail -aleyhisselâm- büyük bir melek topluluğuyla yeryüzüne iner. Ayakta ve oturarak Allah Te-âlâ’ya ibâdet edip onu zikreden kimselere hepsi birden duâ ederek onların Allah -azze ve celle- tarafından bağışlanmalarını niyaz ederler.” (Gunye 2 / 9)

  Enes bin Mâlik -radıyallâhu anh- Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

  “Şayet Allah Teâlâ yer ve göklere konuşma izni vermiş olsaydı onlar Ramazan ayını oruçla geçirenleri Cennetle müjdelerlerdi” (Gunye 2 / 9)

  Abdullah bin Evfâ -radıyallâhu anh- Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

  “Oruçlunun uykusu ibâdet susması tesbîh duası makbul amelinin sevabı kat kattır.” (Gunye 2 / 9)

  Sarı Seker and Arş like this.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Orucun ve Ramazan ayının fazileti

  Sual: Ramazan ayının önemi nedir?
  CEVAP
  Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
  Mübarek Ramazan ayı çok şereflidir. Bu ayda yapılan nafile namaz zikir sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

  Bu ayda emri altında bulunanların işlerini hafifleten onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında Resulullah efendimiz esirleri azat eder her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin günah işleyenin bütün senesi günah işlemekle geçer.

  Bu ayı fırsat bilmeli elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.

  Kur’an-ı kerim Ramazanda indi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı şerifte iftarı erken yapmak sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah efendimiz bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.

  İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek belki insanın aczini yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.

  Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince (Zehebez-zama’ vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

  Bu ayda her gece Cehenneme girmesi gereken binlerce Müslüman affolur azat olur.
  Bu ayda Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu beğendiği yolda bulunmayı hepimize nasip eylesin! Âmin. (Mektubat 1.c. 45.m.)

  Açıktan oruç yiyen bu aya hürmet etmemiş olur. Namaz kılmayanın da oruç tutması ve haramlardan kaçınması gerekir. Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır.

  Ramazan-ı şerifte oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. Hadis-i şerifte (Özürsüz Ramazanda bir gün oruç tutmayan bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz) buyuruldu. [Tirmizi]
  (Ama dini bir mazeret varsa oruç tutmamak günah olmaz.)

  Ramazanda oruç tutmak hakkındaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:

  (Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır Cehennem kapıları kapanır şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesai]

  (Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip sevabını da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur.) [Buhari]

  (Ramazan orucunu tutup ölen kimse Cennete girer.) [Deylemi]

  (Ramazan ayı gelince “Ey hayır ehli hayra koş! Şer ehli sen de kötülüklerden el çek” denir.) [Nesai]

  (Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda günahları bağışlar duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan bu ayda rahmetten mahrum kalır.) [Taberani]
  (Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman Allahü teâlâ meleklere müminlere istiğfar etmelerini emreder.) [Deylemi]

  (Farz namaz sonraki namaza kadar; Cuma sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) [Taberani]

  (Peş peşe üç gün oruç tutabilenin Ramazan orucunu tutması gerekir.) [Ebu Nuaym]

  (Ramazan orucu farz teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.) [Nesai]

  (Bu aya Ramazan denmesinin sebebi günahları yakıp erittiği içindir.) [İ.Mansur]

  (Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.) [İbni Ebiddünya]

  (Ramazanın başı rahmet ortası mağfiret sonu ise Cehennemden kurtuluştur.) [İ.Ebiddünya]

  (İslam kelime-i şehadet getirmek namaz kılmak zekat vermek Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.) [Müslim]

  (Cennetteki güzel köşkler sözü hoş selamı çok yemek yediren oruca devam eden ve gece namazı kılan kimselere verilir.) [İbni Nasr]

  (Oruç tutan müminin susması tesbih uykusu ibadet duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur.) [Deylemi]

  (Bilhassa oruçlu iken çirkin kötü söz söylemeyin! Birisi size sataşırsa ona “Ben oruçluyum” deyin!) [Buhari]

  (Gerçek oruç sadece yiyip içmeyi değil boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.) [Hakim]

  (Allahü teâlânın gözlerin görmediği kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasına ancak oruçlular oturur.) [Taberani]

  (Allah yolunda bir gün oruç tutanın yüzünü Allahü teâlâ yetmiş yıl ateşten uzaklaştırır.) [Müslim]

  (Temizlik imanın yarısı oruç da sabrın yarısıdır.) [Müslim]

  (Oruçlu iken ölene kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır.) [Deylemi]

  (Oruçlu iken ölen Cennete girer.) [Bezzar]

  (Oruç tutan namaz kılan kimse mükafatını kıyamette aklı kadar alır.) [Hatib]

  (Oruç şehveti keser.) [İ. Ahmed]

  Mübarek vakitlerde günahlardan titizlikle uzak durmalı taatları ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü teâlâ tarafından sevilen kimse faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur. (Mev'iza-i hasene)

  Resulullah efendimizin rüyası

  (Rüyamda acayip şeyler gördüm. Ümmetimden birini azap melekleri yakalamıştı. Aldığı abdestler gelip onu içindeki zor durumdan kurtardı. Birini gördüm kabri onu sıkıyordu. Kıldığı namazlar gelip onu kabir azabından kurtardı. Birine şeytanlar musallat olmuştu. Ettiği zikirler gelip şeytandan onu kurtardı. Birinin de susuzluktan dili çıkmıştı. Tuttuğu Ramazan orucu gelip susuzluğunu giderdi.

  Birini zulmet sarmıştı. Yaptığı hac gelip karanlıktan çıkardı. Birine ölüm meleği gelmişti. Ana babasına yaptığı iyilikler gelip ölümüne engel oldu geciktirdi. Birini Müslümanlarla konuşturmuyorlardı. Sıla-i rahim gelip ona şefaat etti onlarla konuştu. Peygamberinin yanına gitmek isteyen birine engel oluyorlardı. Aldığı gusül onu alıp yanıma getirdi. Ateşten korunmak isteyen birisine sadakası gelip ateşe perde oldu. Birini zebaniler alıp Cehenneme götürürken yaptığı emr-i maruf ve nehy-i münker gelip kurtardı. Biri Cehennem ateşine atılmıştı. Allah korkusu ile döktüğü gözyaşları gelip oradan kurtardı.

  Birine amel defteri solundan verilirken Allah korkusu gelip defterini sağa aldı. Sevapları hafif gelen birine kendinden önce ölen çocukları gelip sevabını ağırlaştırdı. Cehennemin kenarında korkudan titreyen birine Allahü teâlâya olan hüsnü zannı gelince titremesi durdu. Sırattan zorla geçen biri Cennete geldi. Fakat kapılar kapalıydı. Kelime-i şehadeti gelip onu Cennete koydu.) [Hakîm-i Tirmizi]


  Oruçlu iken günahtan sakınmalıdır. Gözü ve dili günahlardan koruduğumuz gibi kulağımızı da korumamız gerekir. Konuşulması haram olan şeyi dinlemek de haramdır. El ayak ve diğer uzuvları da haramdan korumalıdır! Oruç tutup azaları ile günah işleyen ilaç yerine zehir içen hastaya benzer. Çünkü günah zehirdir. İbadetlerimizin sevabını yok eder.

  Kötülük veya herhangi bir günah işledikten sonra pişman olmak ve iyilik ve ibadet etmeye devam etmek lazımdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Bir günah işlediğin zaman hemen arkasından bir iyilik yap bir sevap işle ki o günahı mahvetsin!) [Beyheki]

  (Nerede ne halde bulunursan bulun Allah’tan kork ve kötülüğün akabinde bir iyilik yap ki onu yok etsin!) [Tirmizi]

  Kur'an-ı kerimde de mealen buyuruluyor ki:
  (Elbette hasenat seyyiatı yok eder.) [Hud 114]
  [Hasenat her çeşit iyilik seyyiat ise her çeşit kötülük demektir.]

  Kötü-iyi ayrımı yapmadan herkese iyilik etmelidir! Güçsüzlere ihtiyarlara muhtaçlara yardım etmek dinimizin emirlerindendir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Güçsüzlere hastalara yaşlılara ve küçüklere merhamet ediniz!) [Şir'a]

  (Büyüklerimizi saymayan küçüklerimize acımayan bizden değildir.) [Buhari]

  (Yaşlılarımıza hürmet ve ikram Allahü teâlâya saygıdandır.) [Buhari]

  (Bir Müslüman kardeşine ikram eden Allahü teâlâya ikram etmiş gibidir.) [Taberani]

  (Bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse onun yaşına varınca Allahü teâlâ ona gençleri hürmet ettirir.) [Şir'a]

  İnsanlara iyilik etmek çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
  (İnsanların hepsi Allah’ın ıyâli [ev halkı] gibidir. Allahü teâlânın en çok sevdiği kimse Onun ıyâline [insanlara] en faydalı olandır. Allahü teâlânın en buğzettiği kimse de Onun ıyâline iyilik etmeyendir.) [Bezzar]

  (Şu iki şeyden daha iyisi yoktur: Allah’a iman ve Onun kullarına iyilik etmek. Şu iki şeyden de kötüsü yoktur: Şirk ve insanlara kötülük etmek.) [Deylemi]

  (En iyi kimse kendisinden hep iyilik beklenendir.) [Tirmizi]

  (İyilik etmek ömrü uzatır.) [Taberani]

  (Kime bir iyilik yapılırsa o iyiliği ansın! İyiliği anmak şükür iyiliği gizlemek nankörlüktür.) [Ebu Davud]

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş