Niçin Oruç Tutuyoruz ve Orucu Kimler Tutar?


Biz herhangi bir menfaat düşüncesi ile değil yalnız Allah’ın emri olduğu için ve onun rızasını kazanmak maksadıyla oruç tutarız...

Hz. Ali (Allah ondan razı olsun) diyor ki:

– Karşılığında bir menfaat umarak yapılan ibadet ticaretçinin ibadetidir.

– Korku sebebiyle yapılan ibadet kölenin ibadetidir.

– Allah’ın nimetlerine şükretmek maksadıyla yapılan ibadet hür olan kimsenin ibadetidir.

Makbul olan ibadet Hz. Ali’nin de belirttiği gibi Allah’ın nimetlerine karşı şükran borcunu yerine getirerek onun rızasını kazanmak maksadıyla yapılan ibadettir.

Allah ancak böyle samimi bir düşünce ile yapılan ibadetleri kabul eder.

Orucu Kimler Tutar?


Bir kimseye orucun farz olması için kendisinde şu üç şartın bulunması gerekir:

1. Müslüman olmak.
2. Akıllı olmak.
3. Erginlik çağına gelmiş bulunmak.

Bu şartları taşımayanlara oruç tutmak farz değildir. Ancak erginlik çağına gelmeyen çocukları bünyelerine zarar vermeyecek şekilde oruç tutmaya alıştırmak uygun olur.


ALINTIDIR.