Oruç Hicret’in ikinci yılında farz kılınmıştır…

Orucun Müslümanlara farz olduğu Bakara suresindeki:

“Ey İman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Ta ki korunasınız” ayetiyle bildirilmiş ayrıca aynı surenin 185. ayetinde de “sizden kim bu aya (Ramazan’a) erişirse oruç tutsun” denilerek oruç ibadetinin yerine getirilmesi emredilmiştir. Hz. Muhammed de İslam’ın beş temelinden birinin Ramazan ayında oruç tutmak olduğunu bildirmiştir.

Birinci ayetten açıkça anlaşılıyor ki oruç ilk peygamber Adem (a.s.)’den itibaren bütün peygamberlere ve onlara inananlara farz kılınmıştır. Oruç insanlığın ilk zamanlarından beri yerine getirilmesi emredilen bir ibadettir. Çünkü ruhen arınıp ahlaken olgunlaşmak bakımından insanın oruca ihtiyacı olduğu gibi maddî ve manevi pek çok faydaları da vardır. Anlamlarını sunduğumuz ayetlerde orucun müslümanlara farz olduğu bildirilmiş; hasta yolcu ve oruç tutmaya gücü yetmeyenler için getirilen kolaylıklar hakkında da şöyle buyurulmuştur:

“(Oruç) sayılı günlerdir. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler kadar diğer günlerde oruç tutar. (İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir yoksulu doyuracak fidye gerekir.”

Bu ayette geçerli mazereti olanların orucu Ramazan’dan sonraya erteleyebilecekleri bildirildikten sonra sürekli mazereti olup da ömürboyu oruç tutmaya gücü yetmeyenlere bunun karşılığında fidye vermeleri emredilerek gerekli kolaylık sağlanmıştır. Ciddi ve geçerli bir mazeret olmadıkça belirli şartları taşıyan Müslümanların ise bizzat oruç tutarak Allah’ın emrini yerine getirmesi gerekir.

ALINTIDIR.