Kadir gecesinin belirtileri


Kadir gecesinin bazı alâmetlerinden söz edilmiştir. O gecenin sabahında güneşin parıltısız olarak yani çevresinde ışık hüzmeleri görünmeden ve gözü rahatsız etmeden dolunay gibi doğup yükselmesi o gece havanın nisbeten ılıman olması gibi. Ayrıca karanlık yerlerden dahi nurlar parladığını farketmek o gece yapılan duaların kabul olduğuna şahit olmak gibi haller de bu belirtilere dahil edilmiştir.

Bu gecenin özel alâmetlerini farketmek elbette herkes için mümkün değildir. Ancak ilâhi lütuf ve manevi keşifle birşeyler görülüp sezilebilir. Bununla beraber o gece olağanüstü şeyler görüp ibadetten uzak kalmaktansa hiçbir şey görmediği halde dua ve ibadet halinde olmak elbette daha iyidir.

Kadir gecesini iyilik ve ibadetle ihya ederek araştırmak müstehap olduğu gibi o geceyi zamanında farkeden kimsenin bu müşahedesini fazla açığa vurmadan gizlemesi Allah’a şükür ve duada bulunması da müstehaptır.

Kadir gecesini takib eden gündüz de cuma gecesi ve gününde olduğu gibi hayır ve ihya bakımından o geceye dahil sayılır.

ALINTIDIR.