Kadir gecesinin ihyası


Bu geceyi ihya etmekten maksat bir saat dahi olsa gecenin bir kısmının ibadetle canlı ve uyanık geçirilmesidir. Kur’an ve hadis okuma dua ve tevbe tesbihat ve salâvat dini sohbetler gece namazı ve kaza namazları başta olmak üzere Allah rızası için daha başka iyilik ve güzelliklerle bu mübarek geceden mümkün mertebe faydalanmaya çalışmalıdır. Bu gece duaların pek makbul oduğu bir gecedir.

Kadir gecesi ümidi ve niyetiyle geceyi ihya eden o geceye denk gelmese bile elbette bol sevaba kavuşur.
Bu geceye mahsus özel bir namaz ve ibadet şekli yoktur. Kadir gecesi namazı olarak yatsıdan sonra bir nafile namaz kılınması öteden beri hoş görülmüş bir adet ise de güvenilir kaynaklarada bu konuda bilgi mevcut değildir. Öyleyse herkes istediği gibi nafile namaz kılabilir. Kaza namazı borcu olanın ise bolca kaza namazı kılması daha uygundur. Ramazanın son on gecesi kadir gecesine rastlama ümidiyle ayrı bir öneme sahiptir ve ibadetlerle ihyası müstehaptır.

Kadir gecesi akşam ve yatsı namazlarını cemaatle kılmakla veya yatsı ve teravihin kılınmasıyla kısmen ihya edilmiş olur. Yatsı ve sabah namazının cemaatle kılınması da böyledir. Tabii ki gecenin çoğunu veya tamamını ibadetle ihya etmek çok daha güzeldir.

Hanımların namazları vaktinde kılıp gecenin diğer amel ve adabını kollamakla; namaz kılma imkanı olmayan mazeretli kimselerin de ibadet niyetiyle dini eserler okuma dinleme tefekkür dua zikir ve tevbe gibi hallerle gecenin hakkını verip hissedar olmaları mümkündür.

Kadir gecesindeki sevaplar bu gece açıktan bilinmese de bin aylık sevaba denktir. Ancak açıkça bilinseydi bu gecenin günahları da bin aylık olurdu. Şu halde bundaki gizlilik büyük bir nimettir.

ALINTIDIR.