Yoldan gelebilecek darbe ve titreşimlerin araca ve sürücüsüne iletmeden kendi içerisinde sönümleyen sistemlere süspansiyon sistemleri denir. Süspansiyon sistemini oluşturan elemanlardan birisi de kullanılan yaylardır. Yayları tanıyacak olursak…

Yay Elastikiyeti


Eğer lastik malzemeden yapılmış bir maddeye kuvvet (yük) uygulanırsa o madde deforme olacaktır. Kuvvet kalktığı zaman malzeme tekrar eski orjinal şekline gelecektir. Biz buna elastiki özellik diyebiliriz. Bir aracın yaylarının görevi gövdeye gelen yükleri sönümlemek (yastıklama) aracı yol darbelerinden korumaktır ve uygulanan kuvvet ile meydana gelen
enerjiyi geçici bir süre depolamaktır. Enerji serbest kaldığı zaman yay tekrar normal konumuna gelir.Yay Salınımı
Bir aracın tekerlekleri bir darbe ile etkilendiğinde aracın yayları süratle sıkışacaktır. Her yay orjinal yüklü ağırlığına dönmek için bagımsız çalışacağından geri sıçrayarak aracın gövdesini yukarıya kaldıracaktır. Her şekilde yay sıkılması esnasında enerji depoladığından normal yüklü ağırlığına dönmek için enerji serbest kaldığında geri zıplayacaktır. Aracın yukarı hareketi de yayın normal yüksekliğinin üzerine sıçramasına da yardım edecektir. Aracın gövdesi aşağıya dogru harekete tekrar başladığında yayı normal yüklü ağırlığına doğru yani aşağıya dogru iteceklerdir. Yay onun için aksi tesir ile tekrar yukarıya doğru geri sıçrar. Birçok kez tekrar eden bu işleme yay salınımı diyebiliriz fakat her bir geri sıçrama bir öncekinden küçüktür araç sonuçta aşağıya ve yukarıya hareket etmesi durur.Eger bu aşağı ve yukarı salınım kontrol edilemezse sadece sürüş konforsuzlugunu neden olmayacak direksiyon hakimiyetinide olumsuz etkileyecektir. Ortaya çıkan aşırı salınım ve titreşimleri azaltacak sistemlere gerek vardır ve bunlar da amortisörlerdir.

Yay Tipleri


Bir araçta aşağıdaki yay tipleri kullanılır.

a) Metalik Yaylar
-Yaprak yaylar
-Helezon yaylar
-Burulma çubuklu yaylar

b) Metalik olmayan yaylar
-Lastik takozlar
-Havalı yaylar

Yaprak Yaylar (Makaslar)

Yaprak yaylar (makaslar) çelik yayların band şeklinde kıvrılmasıyla elde edilmişlerdir ki buna “yaprak” diyebiliriz. Uzundan kısaya dogru beraber demetlenmistir. Yaprakların bu demedi bir merkez civatası veya bir perçin ile beraber merkeze bağlanmışlardır. Yaprakların dışarı doğru kaymasını önlemek için de kıskaç ile tutturulmuşlardır. Genellikle daha uzun bir yaprak yay (makas) daha kısa bir yaprak makastan daha yumusak olacaktır. Bir yaprak yay (makas) içindeki fazla miktardaki yapraklar büyük yüklere dayanacaktır fakat yaylar sert olacağından sürüş konforu azalacaktır.

Yaprağın her bir kıvrımına “büküm” diyebiliriz. Bir yaprağın bükümü kısa yapraklarda daha büyük olduğundan her yaprak makasın bir önceki küçük yaprağa göre bükümü daha küçüktür. Merkez civatası sıkıldığında yapraklar kısmen düzelir ve herbir yaprağın uçları bir diğerine baskı yapar.

Yaprak makasların toplam kıvrımlarına “kamber” diyebiliriz.Bir makas eğildigi zaman büküm makas yapraklarının beraber ovalanmalarına neden olur. Bu ovalanmanın neden oldugu sürtünme yayın salınımının çabucak sönümlenmesini sağlar. Bu sürtünmeye yaprak iç sürtünmesi diyebiliriz ve yaprak makasların en büyük özelliğinden biridir. Sürüş konforunun azalmasının bir sebebi de bu sürtünmedir ve buna neden olan faktör de makasların kolayca esneyebilmesidir. Onun için yaprak makasların başlıca kullanıldığı yerler ticari araçlardır.
Makas geri sıçradığı zaman büküm yaprakların her birinde meydana gelen sesleri önleyebildiği gibi aşıntıya neden olan ve yaprakların arasına kir ve kumun girmesini de önler.
Yaprak makas üzerine gelen yükün azalması ve yayın orjinal pozisyonuna dönmesi için gereken zaman makasın üzerine bir yükün gelmesi ve yayın bükülmesi için gereken zamandan farklıdır. Bu fark yaprak içi sürtünmesidir ve aşağıdaki grafikte gösterildiği gibidir.