Viraj farı sistemi iki yapıya sahiptir. Bunlar Dinamik Viraj Farı ve Statik Viraj Farı.
Her iki fonksiyon virajlarda ve dönüfllerde yolu klasik farlara k›yasla daha iyi aydınlatır. Viraj farı sistemi aşağıdaki fonksiyonları içerir;
1-Sürüş esnasında dinamik viraj farı (hareketli kısa far)
2-Dar virajlardan geçerken daha iyi aydınlatma sağlayan Statik viraj farı


Dinamik Viraj Farı
Dinamik viraj farında kısa far modülü entegre edilmiş bir motorla yatay olarak hareket ettirilir. Hareket açısı virajın iç tarafında yaklaşık 15 derece ve virajın dış tarafında 75 derecedir.


Hareket açılarının farklı olması virajların daha iyi aydınlatılmasını sağlar. Virajın içindeki modül virajın dışındaki modülün iki katı kadar hareket eder. Bu sayede homojen bir ışık dağılımıyla mümkün olan maksimum aydınlatma genişliği sağlanır.

Aşağıdaki şekiller dönüş yaparken yolun aydınlatılmasını sıradan kısa farlarla ve statik kısa farlarla nasıl olduğunu gösterir. Burada daha iyi aydınlatmanın sağladığı yüksek emniyet görülmektedir. Statik viraj farı yalnızca kısa farla birlikte çalışır.
Araç Sabitken Hareket Yok.
10 km/saatin altındaki araç hızlarında far modülleri hareket ettirilmez. 10 km/saatin üzerindeyse hareket açısı büyük oranda viraj çapına bağlıdır. Araç sabitken her iki farın hareket ettirilmesine müsaade etmeyen yasal talimata bu şekilde uyulmuş olunur. Aynı zamanda direksiyon sabitken aracı durduğu yerden hızlandırırken farları hareket etmeye yumuşak şekilde başlanılır.
Aşağıdaki şekilde bir virajı dönerken yolun nasıl daha iyi aydınlatıldığı gösterilmştir. Koyu olan ışık hüzmesi sıradan kısa farla aydınlatmayı gösterir. Burada yolun A bölgesi aydınlatılır. Işık huzmesinin büyük bir kısmı yolun yanındaki bölgeleri aydınlatır. Açık renkte gösterilmiş ışık hüzmesi dinamik viraj farındaki aydınlatmayı gösterir burada ayrıca yolun B bölgesi aydınlatılır.

Statik Viraj Farı
Dışarıdan bakıldığında farın içinde net şekilde görünen yenilik ise statik viraj farıdır. Bu fonksiyonun gerçekleştirilmesi için fara ek bir reflektör entegre edilmiştir.