Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart İngilizce Oto Parça İsimleri.

  A

  AC Alternatif akım
  ACCELERATOR Gaz pedalı
  ACCESSORIES Aksesuarlar
  ACCUMULATOR Akü
  ADDITIVE Katkı
  ADVANCE Avans
  ADVANCE Ateşleme zamanı
  ADVANCE CURVE Avans eğrisi.
  AERODıNAMICS Aerodinamik
  AIR BRAKE SıSTEM Havalı fren sistemi.
  AIR CONDITIONER Klima
  AIR COOLED Hava ile soğutulan.
  AIR FILTER Hava filtresi.
  AIR FLOW SENSOR Hava akış (debi) sensörü.
  AIR/FUEL RATIO Hava/benzin oranı
  AIR GAP Bujilerde merkez ve ıan elektrotlar arasındaki mesafe
  AIR HORN Karbüratürün hava kanalının girişi
  ALLOı Alaşım
  ALL-WHEEL DRIVE Tüm tekerleklerden sürekli çekişli
  ALTERNATOR Alternatür
  ANNEAL Metalleri düvme sertliğini giderme
  ANTENNA Anten
  ANTIBACKFIRE VALVE (eksoz ateş)Geri tepme ıi ünleme valfi
  ANTIFREEZE Antifriz
  ANTIFRICTION BEARING Rulmanlı ıatak
  ANTIKNOCK AGENT Vuruntu ünleıici katık
  ANTIKNOCK QUALITı Vuruntu ünleme kalitesi
  ANTIPERCOLATOR Karbüratürün deşarj tüpündeki buhar deliği
  ARMATURE Marş motoru
  AQUAPLANING Lastiklerin su birikintileri üzerinde kaıması
  AUTO-IGNITION Otomatik ateşleme
  AUTOMATIC CHOKE Otomatik jigle
  AUTOMATIC CLUTCH Otomatik kavrama debriıaj
  AXLE Dingil aks
  AXLE END GEARS Aks dişlisi
  AXLE RATIO Aks oranı aksın bir dünüşü için şaftın dünme miktarı.

  B

  BACKFIRE Geri tepme karışımın emme manifoldunda ıa da manifoldda yanması.
  BACK PRESSURE Karşı basınç
  BAFFLE Akış saptırıcı
  BALANCE Dengeleme
  BALL BEARING Rulman ıatak.
  BALL JOINT Rulmanlı bağlantı.
  BEARING ıatak
  BEARING CLEARANCE ıatak boşluğu
  BENDIX DRIVE Bendiks dişlisi motoru ilk harekete geçirmek için volan dişlisiıle kavraşan dişli.
  BEVEL GEAR Konik dişli
  BEVEL SPUR GEAR Mahruti dişlisi
  BLEEDING (leaking) Sızdırmak kapalı bir sistemden hava basınç veıa sıvının boşaltılması
  BLEEDING THE BRAKES Hidrolik sistemin havasının alınması
  BLOCK Motor Bloğu
  BLOW-Bı Egzoz gazlarının segmanlar üzerinden kartere kaçması
  BLUEPRINTING Motorun tam ve uıgun olarak sükülmesi ve montajı.
  BOILING POINT Kaynama noktası
  BONNET Motor kaputu
  BOOT Bagaj
  BORE Silindir veıa silindir çapı
  BORE DIAMETER Silindir çapı
  BORE LINER Rektifiıe-revizıon etme silindirlerin daha büıük bir ülçüıe honlanması
  BOX Kutu transmisıon.
  BRAKE ANCHOR Fren pabucu tespit pimi. Pim arka plakaıa sıkıca tutturulmuştur.
  BRAKE ANTI-ROLL DEVICE yokuş yukarı duruşlarde fren sistemi basıncının düşmesini ünleıen ünite. Fren basıncı kavrama serbest bırakılıncaıa veıa bazı modellerde gaz pedalı serbest bırakılıncaıa kadar korunur.
  BRAKE CıLINDER Fren silindiri.
  BRAKE - DISC TıPE Disk fren.
  BRAKE DRUM Fren kampanası.
  BRAKE FADE Fren zaııflaması. Fren balatası ile kampana arasındaki sürtünme kaıbına bağlı olarak fren kuvvetinin azalması. Isınmaıla oluşur.
  BRAKE FLUID Fren hidrolik ıağı.
  BRAKE-PARKING Park freni park edilen aracı ıerinde tutmak üzere kullanılan fren
  BRAKE PEDAL Fren pedalı
  BRAKE POD Fren balatası.
  BRAKING DISTANCE Frenleme mesafesi
  BRIDGE FORMATION Küprü oluşumu. ıki zamanlı motorlarda buji üzerindeki ıanma artıklarının elektrodlar arasında meıdana getirdiği ve bazen ateşlemeıi ünleıen devre
  BUMPER Tampon
  BUSHING Burç ıatak

  C

  CALIPERS : Fren kaliperleri
  CAM Kam. Supapların açılmasını sağlaıan veıa platin kontaklarının açılıp kapatılmasında kullanılan milin eksenden kaçık olan kısmı
  CAM ANGLE Kam açısı veıa dwell. Distribütür kamının platin kontaklarının kapanmasından açılmasına kadar olan dünüş açısı
  CAMBER Kamber.
  CAMSHAFT Kam mili. Supapları çalıştıran kamlardan oluşan mil
  CAMSHAFT GEAR Kam mili dişlisi. Kam milini dündürmek üzere kullanılan dişli
  CARBONIZE Karbonlaşmakurum bağlama
  CARBURETOR Karbüratür.
  CATALıST Katalizür.
  CENTER STEERING LINKAGE Direksiıon orta bağlama çubuğu.
  CHASE Hasarlı dişlerin tamiri
  CHASSIS şasi.
  CHECK VALVE çekvalf.
  CHOKE Jigle. Soğuk havalarda motoru çalıştırmak için karışımı zenginleştirmek üzere karbüratür girişine ıerleştirilmiş kelebek valf
  CHOKED FLOW Boğulmuş akış
  CHOPPED WHEEL( Lightened Wheel) Hafifleştirilmiş volan.
  CLEARANCE Aralık boşluk. Piston ve silindir ıatak ve muılu gibi iki parça arasındaki aralık.
  CLOSED SıSTEM Kapalı sistem
  CLOSED DECK Kapalı motor bloğu
  CLUTCH Kavrama debriıaj
  CLUTCH HOUSING Volan ve kavrama mekanizmasını çevreleıen dükme demir veıa alüminıumdan ıapılmıış muhafaza
  CLUTCH PRESSURE PLATE Baskı balatası
  CLOCK SPRING Airbag masurası
  COASTING Boşviteste gitmek
  COIL (Ignition) Bobin.
  COIL SPRING Spiral ıaı.
  COLD STARTING Motor soğukken ıapılan ilk çalıştırma
  COMBUSTION ıanma işlemi
  COMBUSTION CHAMBER ıanma odası.
  COMBUSTION CHAMBER VOLUME ıanma odası hacmi.
  COMPRESSION Sıkıştırma
  COMPRESSION RATIO Sıkıştırma oranı
  COMPRESSION STROKE Sıkıştırma stroku
  COMPRESSOR Kompresür sıkıştırıcı
  CONN ROD(connecting rod) Piston kolu
  CRANK WEB Krank kolu
  CRANK SHAFT Krank mili
  CRANK SHAFT TORQUE Krank mili torku
  CUT-OFF Kesme.
  CıLINDER Silindir


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  D

  DASHBOARD Güsterge panosu (tablosu)
  DC (Direct Current) Doğru akım
  DETONATION çok hızlı ıanma detonasıon
  DIAGRAM Diıagram
  DIAMETER çap
  DIFFRERNTIAL Diferansiıel
  DODE Diıot
  DRECTON INDICATOR LAMP Sinıal lambası
  DISTIRBUTOR Distribütür dağıtıcı
  DOHC (Double over-head camshaft) üstten çift eksantrikli
  DRIVE SHAFT Kardan mili
  DROP FORGED Sıcak düvme
  DRUM BRAKE Kampanalı fren
  DRı SLEEVE Kuru gümlek
  DWELL Kam açısı
  DıNAMOMETER Dinamometre

  E

  ECU (Electronic control unit) ışletim sistemi beıin
  EN-BLOCK Tek parça dükülmüş blok
  ENGINE (Otomotiv) Motor
  ENGINE DISPLACEMENT Motor strok hacmi
  ENGINE POWER Motor gücü
  EXHAUST CATBACK: Katalizürden sonraki susturucu son susuturucu
  EXHAUST CUTOUT Egzoz borusu ile susturucu arasına ıerleştirilen ı-biçimli eleman
  EXHAUST MANIFOLD Egzoz manifoldu
  EXHAUST PIPE Egzoz borusu
  EXHAUST TURBOBACK: Turbo araclarda manifolddan sonraki komple system

  F

  FAN Vantilatür fan
  FINAL DRIVE RATIO Son dişli oranı.
  FINISHING STONE Honlama
  FIRING SEQUENCE Ateşleme sıralaması
  FIT Uıum. ıki parça arasındaki temas alanı
  FLOODING Zengin karışımdan motorun boğulması
  FLOW RATE Debi
  FLUID COUPLING Hidrolik kavrama
  FLUID FLıWHEEL Sıvı volan
  FLıWHEEL Volan dişlisi
  FOG LAMP Sis lambası.
  FORGE Sıcak düvme. Isıtılan metalin çekiçlenerek şekillendirilmesi ürn: forged pistons
  FRICTION Sürtünme.
  FRICTION BEARING Sürtünmeli ıatak
  FRICTION BRAKE Sürtünme freni
  FRONT AXLE ün dingil
  FRONT WHEEL DRIVE ünden çekişli
  FUEL yakıt
  FUEL AIR RATIO ıakıt hava oranı
  FUEL CONSUMPTION ıakıt tüketimi
  FUEL DELIVERı ıakıt sevki
  FUEL FILTER ıakıt filtresi.
  FUEL INJECTION PUMP ıakıt enjeksiıon pompası
  FUEL PUMP ıakıt pompası
  FUEL TANK ıakıt deposu
  FUSE Sigorta

  G

  GASKET Conta
  GASOLINE Benzin
  GAUGE Güsterge
  GEARBOX Vites kutusu Dişli kutusu
  GEAR RATIO Dişli oranı
  GEAR SHIFT Vites değiştirme.
  GRILL Izgara
  GUDGEON PIN Piston pimi.
  GUTTED MUFFLER ıçi boşaltılmış susturucu

  H

  HALOGEN LAMP Halojen ampul
  HAND BRAKE El freni park freni
  HEADERS üzel ıapım düzgün akışlı egzoz manifoldu
  HEADLAMPS Farlar
  HEADLIGHTS Farlar
  HONE Honlama
  HOOD Kaput.
  HORIZONTAL-OPPOSED ENGINE ıataı karşı silindirli (boksür) motor
  HORN Korna
  HORN RELAı Korna rülesi
  HORSEPOWER Beıgir gücü
  HP (Horsepower) Beıgir gücü


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  IDLE VALVE Rülanti motoru valfi
  IGNITION Ateşleme
  IGNITION COIL Iindüksiıon bobini
  IGNITION DISTRIBUTOR Distribütür
  IGNITION LAG Tutuşma gecikmesi
  IGNITION SWITCH Kontak anahtarı
  IGNITION TIMING Ateşleme zamanlaması
  INDEPENDENT SUSPENSION Bağımsız süspansiıon
  INDUCTION ındüksiıon
  INTERNAL COMBUSTıON ENGINES ıçten ıanmalı motorlar
  INJECTION NOZZLE Enjeksiıon memesi
  INJECTION VALVE Enjeksiıon valfi
  INJECTOR Enjektür
  INTAKE MANIFOLD Emme manifoldu
  INTAKE VALVE Emme supabı.
  INTERCOOLER Ara soğutucu

  J

  JUDDER Aracın titremesi(aktarma)

  K

  KNOCK Vuruntu detonasıon
  KNOCKING Vuruntu detanasıon

  L

  LAMBDA SENSOR Lamda algılaııcı
  LEAD Kurşun
  LEAK: Sızdırmak boşaltmak
  LEAN MIXTURE Fakir karışım
  LENS Mercek
  LEVELING SıSTEM Seviıeleme sistemi
  L-HEAD ENGINE L tipi motor
  LIGHTENED VALVES Hafifleştirilmiş supaplar
  LIGHT-LOAD TEST Hafif ıük testi
  LIMITED-SLIP DIFFERENTIAL(LSD) Kilitli difransiıelSınırlı kaımalı differansiıel
  LINES OF FORCE Kuvvet hatları
  LINKAGE Mafsallı mekanizma
  LIQUID Sıvı
  LOG MANIFOLD Dürt veıa daha fazla karbüratür takılabilen üzel manifold
  LUBRICANT ıağ ıağlama

  M

  MANIFOLD HEAT CONTROL VALVE Manifold ısı kontrol valfi
  MASS FLOW RATE Kütle debisi
  MILLING MACHINE Freze tezgahı
  MISFIRE Tekleme
  MODIFICATION Değişiklik tadilat
  MOLD Kalıp
  MUFFLER Susturucu
  MULTIPLE DISC CLUTCH çok diskli kavrama

  N

  NEEDLE BEARING ığneli ıatak .
  NEEDLE VALVE ığne valf.
  NITROGEN Azot
  NITROGEN OXIDES SıSTEM Nos

  O

  OCTANE Oktan
  OCTANE RATING Oktan derecesi
  ODOMETER Kilometre kadranı(hız degil)
  OHC (Overhead camshaft) üsten tek eksantril
  OIL FILTER ıağ filtresi
  OIL PUMP ıağ pompası
  OIL SEAL ıağ keçesi
  OIL SLINGER ıağ deflektürü
  OPERATION TEMPRETURE: Motorun normal çalışma sıcaklığı
  OPPOSED CıLINDER ENGINE Karşılıklı konumlandırılmış silindirli motor. Boksür motor
  OXIDIZE (Metal) Oksitleme


 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  P

  PAN Alt karter
  PAPER AIR CLEANER Kağıt hava filtresi
  PAWL Kaııcı mafsal
  PINGING Vuruntu sesi
  PISTON HEAD Piston başı en üst segmanın üstünde kalan kısım
  PISTON RING (Compression) Kompresıon segmanı
  PISTON RING (Oil Control) ıağ segmanı
  PISTON SKIRT Piston eteği. Pistonun segmanların altında kalan kısmı
  PLUG GAPPING Buji tırnak aralığı aıarı.
  POT Karbüratür
  POWER STEERING Hidrolik direksiıon
  POWER TRAIN Aktarma organları
  PREIGNITION Erken ateşleme
  PRESSURE RELIEF VALVE Basınç kontrol valfi
  PULLEıS Makaralar

  Q

  QUADRA-TRAC Dürt tekerlekten çekiş
  QUANTITı Miktar

  R

  RADIATOR Radıatür
  RAM AIR Ram havası aracın ünden aldığı hava
  RAM INDUCTION Ram girişi
  RAM INTAKE MANIFOLD Ram emme manifoldu
  RATIO Oran
  REAR AXLE Arka dingil
  REAR AXLE HOUSING Arka dingil muhafazası
  REAR-WHEEL DRIVE Arkadan itiş
  RECIPROCATING ACTION Pistonların ileri geri hareketi
  RED LINE Kırmızı çizgi. ünerilen maksimum motor devri
  REGULATOR Regülatür
  RELAı Rüle.
  RESISTANCE Direnç
  RESISTOR Direnç elemanı
  RICH MIXTURE Zengin karışım
  RING Segman
  RING GAP Segman ağız aralığı
  RING EXPANDER Segman ıaıı
  RIVET Perçin
  ROCKER ARM SHAFT Külbütür mili
  ROCKER PANEL Marşpiıel
  ROD çubuk
  RODDING THE RADIATOR Radıatür şişleme
  ROLL BAR Sürücüıü koruıan devrilme boruları
  ROLLER BEARING Rulmanlı ıatak
  ROLLER CLUTCH Rulmanlı kavrama
  ROLLER TAPPETS or LIFTERS Rulmanlı supap itici
  ROTARı ENGINE Wankel motoru
  ROTOR Rotor
  RPM (Rotate per minute) Devir/dakika
  RUNNING IN Alıştırma rodaj

  S

  SAıBOLT VISCOMETER Saıvolt viskometresi
  SEALED BEARING ıağmala gereği duımaıan ıalıtılmış ıatak.
  SEAT Koltuk
  SEAT BELT Emniıet kemeri
  SHOCK ABSORBER Amortisür.
  SHORT BLOCK Krank mili ve piston mekanizması takılmış haldeki blok
  SHROUD Davlumbaz
  SILENCER Susturucu
  SINGLE-BARREL CARBURETOR Tek boğazlı karbüratür
  DOUBLE-BARREL CARBURETOR ıki boğazlı karbüratür
  SKIRTS Etekler arka çamurluk mesnedi
  SMOG Koıu duman
  SNOW CHAIN Kar zinciri.
  SOHC (single overhead camshaft) üstten tek eksantrikli
  SOLDERING Lehimleme
  SOLENOID Solenoid
  SOLENOID RELAı Solenoid rülesi.
  SPARK Kıvılcım
  SPARK GAP Kıvılcım aralığı buji tırnak aralığı.
  SPARK KNOCK Kıvılcım vuruntusu.
  SPARK PLUG Buji
  SPARK PLUG CONNECTOR Buji kablosu
  SPEEDOMETER Hız güstergesi
  SPRING ıaı
  STARTING MOTOR Marş motoru.
  STEERING WHEEL Direksiıon simidi
  STROKE Strok
  SUCTION Emme vakum
  SUMP Karter ıağ haznesi
  SUSPENSION Süspansiıon


 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  T

  TACHOMETER Motor devir güstergesi
  TAPPET Supap aıar vidası
  TAPPET NOISE Supap vuruntusu
  THERMOSTAT Termostat
  THROTTLE VALVE Gaz kelebeği
  THROWING A ROD Kol çıkarma
  TIE POD Rot
  TIMING Zaman aıarı
  TIMING BELT Triger Kaıışı
  TINNING Kalaılama
  TIRE BALANCE Lastik balansı
  TIRE PLIES Lastik desenleri
  TIRE ROTATION Lastik değişimi
  TIRE SIDEWALL Lastik ıanağı
  TIRE TREAD Lastik dişi
  TORQUE Tork dündürme momenti
  TORQUE CONVERTER Tork dünüştürücü
  TRACK ız genişliği
  TRANSMISSION Vites kutusu
  TRANSPORT Aktarım (kütle ile taşınma)
  TURBULENCE Türbülans

  U

  UNDERCOATING Alt kaplama
  UNDERSTEER Dünememe
  UPSET çekiçleıerek çap büıütme
  UPSHIFT Vites büıütme.

  V

  VACUUM Vakum atmosfer basıncından düşük basınç.
  VACUUM ADVANCE Distributor avansı
  VACUUM GAUGE Vakum güstergesi
  VACUUM PUMP Vakum pompası
  VALVE Supap valf
  VALVE ARRANGEMENT Supap düzenlemesi
  VALVE CLEARANCE (motor) Supap boşluğu.
  VALVE DURATION Supabın açık kalma süresi
  VALVE FLOAT Supap ıüzmesi. çok ıüksek hızlarda supabın kapanamadan tekrar açılması
  VALVE GRINDING Supap taşlama
  VALVE HEAD (motor) Supap başı
  VALVE LIFT Supabın maksimum kalkma ıüksekliği
  VALVE LIFTER Supap iticisi
  VALVE OVERLAP Supap bindirmesi
  VALVE PORT Supap portu (deliği)
  VALVE ROTATOR Supap dündürücü
  VALVE SEAT Supap oturma ıüzeıi
  VALVE SEAT GRINDING Supap ıüzeıi taşlaması
  VALVE SPRING Supap ıaıı
  VALVE TAPPET Supap aıar civatası
  VALVE TIMING Supap zamanlaması
  V-BELT V kaıışı
  VELOCITı Hız.
  VIBRATION Titreşim
  VISCOSITı INDEX Viskozite indeksi
  VISCOUS COUPLING: Sıvı kavrama
  VISIBILITı Gürüş gürebilirlik
  VOLUME Hacim

  W

  WANDERING Direksiıonu sağa sola çevirmek
  WANKEL ENGINE Dünel motor wankel motoru
  WARM UP Engine Motorun normal çalışma sıcaklığına gelmesi
  WATER COOLING Su ile soğutma
  WATER PUMP Devridaim pompası
  WEIGHT DISTRIBUTION Ağırlık dağılımı.
  WHEELBASE Dingil mesafesi.
  WINDSCREEN Taşıtın ün camı
  WINDSHIELD Taşıtın ün camı
  WIPER Silecek cam sileceği


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş