Gümüş çok eski zamanlardan beri bilinmekle birlikte yine de altın ve bakırdan sonra keşfedilmiştir. Altın az olmasına rağmen dünyanın her yanına yayılması sebebiyle daha önce kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca tabii halde gümüş az olup çok derinlerde bulunuyordu. Gümüşün MÖ 3100 yıllarında Misirlılar ve MÖ 2500 yıllarında Çinliler ve Persler tarafından kullanıldığı belirtilmiştir. Yunan tarihinde Atina'daki gümüş madenlerine rastlanır. MÖ 800 yıllarına doğru gümüş Nil nehri havalisinde para olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gümüşü ilk olarak Romalıların işlemeye başladıkları iddia edilmektedir. Endüstri ilerledikçe daha karışık ve saf olmayan gümüş filizleri üzerinde çalışılmaya başlandı. Bugün gümüş büyük bir nisbette bakır kurşun ve çinko üretimindeki yan ürünlerden elde edilir.

Çok eskiden gümüş dünyanın birçok yerlerinde az miktarda bulunan doğal gümüş kaynaklarından elde ediliyordu. Doğal gümüş; saf veya daha çok altın bakır civa ve diğer metallerle alaşımlar halinde bulunuyordu. Norveç’te Güney Peru’da Colorado’da kazılarda işlenmiş büyük külçeler bulunmuştur. İspanya’da 1860’ta sekiz tonluk bir külçe çıkartılmıştır. Gümüş daha çok yer kabuğuna dağılmış bileşikler halinde bulunur. En çok rastlanan gümüş filizleri; argentit (Ag2S) ve gümüş klorür (AgCl) olmaktadır. Arsenik veya antimonla karışmış sülfür filizleri de vardır.

Gümüş’ ün tüketildiği alanları sıralayacak olursak; fotoğraf sanayii elektronika para imali süs eşyası ve takı yapımı alaşımlar dişçilik ‘tir. Ayrıca yapay yağmur yağdırmakta ayna sırlarının yapımında bilgisayar röle kontaklarında pil yapımında da kullanılmaktadır.Gümüş elektriği çok iyi geçirdiğinden ve kolayca tel haline geldiğinden elektrik teli olarak kullanılmaktaydı. Fakat nadir bulunması ve kıymeti dolayısıyla artık bu amaçla kullanılmamaktadır. Bugün daha ziyade süs eşyası üretiminde ayna yapımında fotoğrafçılıkta bazı ilaçlar ve alaşımların hazırlanmasında kullanılır. Bazı gümüş paralar %90 gümüş %10 bakır alaşımından yapılmıştır. Gümüş eşyada (%925 gümüş + %075 bakır) kullanılır.

Saf gümüş aynı zamanda asetik asit boyalar ve fotoğraf maddeleri elde etmede de kullanılır. Keza toz halinde gümüş cam ve ahşabı elektrik iletkeni yapmak için yeni seramik tipi kaplama işlerinde kullanılmaktadır.

Gümüş zeolitler acil durumlarda deniz suyundan içilebilir su elde etmek için kullanılabilmektedir.

Vikipedi