Windsor Tipi Kravat Bağlama Tekniği

Kravat Bağlama Tekniği - Kravat Bağlama yöntemiSimetrik ve üçgen.
Her türlü gömlekle kullanılabilir1. Geniş uç "A" aşağı yukarı 30 cm.dar ucun "B" aşağısına uzantılmalıdır.Geniş ucu "A" dar ucun "B" üzerinden çapraz duruma getirin.2. Geniş ucu "A" dar ucun "B" arkasından dolaştırın.3. Geniş ucu "A" yukarı kaldırın4. Geniş ucu "A" oluşan ilmekten geçirip aşağı doğru çekin.5. Geniş ucu "A" dar ucun "B" üzerinden sol taraftan sağ tarafa geçirin.6. Geniş ucu "A" tekrar yukarı kaldırın ve ilmekten geçirin7. Geniş ucu "A" ön tarafta oluşan düğümün içinden aşağı doğru çekin