Kravatın ilk ortaya çıkması 1635'de 30 yıl savaşları sürerken Fransız Kralı XIII. Louis için savaşan yaklaşık 160 bin lejyoner ve şövalye arasında bir grup askerin kıyafetlerindeki bir ayrıntı nedeniyle öteki askerlerden rahatlıkla ayrılabilmesiyle ortaya çıkmıştır.Hırvat askerlerinifarklı kılanboyunlarına bağladıkları atkılardı.
Savaşa giden Hırvat askerlerini uğurlayan eşlerisevgililerinianneleri başlarından çıkarttıkları atkılarısevdikleri adamların boyunlarına bağlamış ve birer düğüm atmışlardı.Bir yandan evlerinden uzakta oldukları sürece bu atkıları her gördüklerinde kendilerini ve evlerini anımsamalarını istiyorlarbir yandan da attıkları özel düğümlerin erkeklerini kötülüklerden koruyacağına inanıyorlardı.

Savaş sürerkenHırvat askerlerin boyunlarındaki bağlar dikkatlerden kaçmadı.Kadınlardan anı olan bu uğurlarFransız modacıların elinde önemli bir aksesuara dönüşürken tabi ki süreç içinde büyük değişiklere uğradı.

Savaş sonrasında evlerine dönen Fransız subaylaryeni tanıştıkları bu kıyafeti günlük yaşamlarında kullanmaya devam ettiler.Kravatözellikle askeri üstünlüklerini her fırsatta vurgulamaktan hoşlanan Fransız aristokrasisi arasında 1650'lerde moda biçiminde yayıldı.

Fransızlarkendilerine özgü revizyonlarla geliştirdikleri aksesuara ''A la Croate''(Hırvat usulü) adını takmıştı.''A la Croate''ın ''Cravate''yeyani bugünkü kullanıldığı ''kravat''a dönüşmesi sırasında biçimikullanımıyüklediği simgesel anlamlar da tarihin akışıyla birlikte büyük değişiklikler gösterdi.Kravatın renklerikullanılan desenlerbağlama biçimleri sosyal sınıflar arasındaki farklılıklarıpolitik görüşleri yansıtan simgeler oldu;modacılar tasarımlarını renklendirmek için kullanırkenressamlar onlardan hiç de geride kalmayıp tasarımlarını resimlerinde sergilediler gizliden gizliye..


Osmanlı İmparatorluğu içinde kravat takan ilk padişah Sultan Abdülmecid olarak biliniyor. Batılılaşma hareketleri etkisinde öncelikle aydınlar arasında kendine yer bulan kravatpadişahın da yeğlemesi doğrultusunda devlet dairelerine girmiş oldu.Cumhuriyetin ilanı ve kılık kıyafet devriminin etkisiyle önce kentlerde ardından kasabalarda yaygınlaşan kravat kullanımıbir süre sonra halk arasında popülaritesini yitirdi ve ''özel günlerin simgesi''olarak gardroplara kaldırıldı.Sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte gardroplardan çıkartılan kravatlar iş yaşamının kıyafet öğelerinden biri olarak günlük yaşamımıza girerkendevlet geleneğinde etkisini hep sürdürdü.

ALINTIDIR