Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Kutsal Kâsenin Sırrı (Graal Efsanesi)
  Dante Gabriel Rossetti'nin 1860 tarihli "Graal" isimli eseri


  Kutsal Kâse ve Tapınak Şövalyeleri

  İ[/COLOR]ki yılda 44 ülkede 25 milyon satan ve son günlerde en çok konuşulan kitabın yazarı Dan Brown’un [/COLOR]‘Da Vinci Şifresi’ adlı romanının ele aldığı en ilginç sembollerden biri de Sangreal- Kutsal Kâse sembolüdür.


  İsa'yı Son Akşam Yemeği'nde Kutsal Kase ile resmeden bir tablo. Juan de Juanes 1570.

  Kutsal Kâse Son Akşam Yemeği’nde İsa'nın içmek için kullandığı ve Arimatea’lı Yusuf’un çarmıha gerilen İsa’nın kanını doldurduğu kadeh olarak geçer. Kutsal Kâse İsa’nın kadehi olarak kabul ediliyor. Ama tarihte Sangreal Belgeleri adıyla anılan belgeler de inanışa göre Kutsal Kâse ile birlikte gömülü. Belgelerin bin yıllardır Tapınak Şövalyeleri adı verilen gizli bir örgüt tarafından korunduğuna inanılıyor.

  Belgelerin Tapınak Şövalyeleri’ne bunca güç vermesinin nedeni sayfalarda Kâse’nin gerçek tabiatının açıklanması.
  Tapınak Şövalyeleri’ne göre Kutsal Kâse bir kâse değil. Kâse efsanesinin yani ayinde kullanılan kadehin dahice düşünülmüş bir alegori olduğunu iddia ediyorlar.

  Kâse efsanesindeki ayinde kullanılan kadeh başka bir şeyin çok daha güçlü bir şeyin mecazi hali.


  Kutsal Kâse insanlık tarihinde en çok aranan hazinedir. Kâse efsanelere savaşlara ve bitmek tükenmek bilmeyen sorulara neden olmuştur. Dikenli Taç Çarmıhta kullanılan Gerçek Haç Titulus hepsi bin yıllarca arandı ama tarih boyunca aralarında en özeli Kutsal Kâse'dir.

  Prieure de Sion tarikatında (Tapınak Şövalyelerinin diğer adı) gül sembolü kâse için kullanılmış bir semboldür. Gülü Kâse sembolü olarak kullanmalarının nedeni ise gizlilik. En eski gül türlerinden biri olan rosa rugosanın aynı Venüs yıldızı gibi beş yaprağa ve beşgen bir simetriye sahip olması güle kadınlıkla güçlü ikonografik bağlar sağlar. Bununla birlikte gülün ‘doğru Yön’ ve yol bulmak kavramlarıyla çok yakın bağları vardır.

  Pusula gülü aynı Gül Çizgisi gibi seferilere haritalardaki boylamlara bakarak yön bulmakta yardımcı oluyordu. Bu yüzden dişi kadeh ve gizli gerçeğe götüren yıldız anlamındaki gül pek çok açıdan gizlilik kadınlık ve yön tayini olarak Kâse’yi tanımlayan bir sembol olarak kabul edilmiştir.

  Kâse aslında eski bir kadınlık sembolüdür. Kutsal Kâse dişiyi ve elbette şimdi tamamen yok edilmiş olan tanrıçayı temsil eder. Kadının gücü ve onun hayat verebilme yetisi bir zamanlar kutsaldı ama erkek egemen bir toplumda tehdit oluşturuyordu. Erkek egemen bir dönemin de yaşanması bir gereklilikti. İlk çağlardaki medeniyetlerde kadın tanrıçalar egemen daha sonra şimdi de içinde bulunduğumuz erkek egemen dönem yaşandı. Şimdi ise bu karmakarışık gibi görünen bilgilerle ikinin bir edildiği yeni bir dönemin ilk temelleri atılıyor. Yıkılmadan yapmak mümkün olmadığından bazı zihinsel ve entelektüel tartışmaların olması son derece doğal. Bu yüzden o dönemde kutsal dişi şeytanlaştırıldı ve ona günahkar dendi. Havva’nın elmayı yiyerek insan ırkını çöküşe uğrattığı ‘ilk günah’ kavramı alegorik bir anlatımdı. Bir zamanlar hayat veren kutsal kadın artık düşman olmuştu.

  Kâse kayıp tanrıçanın ya da dişil prensibin eril prensip yanında gerçek değerine ulaşamayışının sembolüdür. Kâdim öğretilerin binlerce yıldır vurguladığı bilgilere göre kozmik düzene uygun olarak altın çağda yani kıyamet-uyanış sonrasında; dişil prensip eril prensiple birlikte bir bütünü oluşturarak gezegensel anlamda yin-yang dengesini sağlayacak. Böylelikle birlik bütünlük uyum ve sevginin tüm yasaları evren ahengine uygun şekilde yeryüzünde belirecek. Kutsal kâse binlerce yıldır yanlış anlaşılmış uğrunda savaşlar verilmiş bölünmelere neden olmuş bir alegoridir. Bu kez umarız ki yanlış anlaşılmaların ve bölünmelerin bir bütünde toplanacağı yeni sentezler en kısa zamanda yapılır.

  Kâse ya da kutsal kadeh sembolü İsa’nın Magdalalı Meryem’le yakınlığına hatta Hıristiyanlığa karşı bir tavra dönüştürüldü ki neden sadece sembollerin iyice anlaşılmamış ve açılmamış olmasıdır.

  İlk kuruluşu itibariyle Templiers-Tapınak Şövalyeleri belli bir zamana kadar saklı tutulması gereken dişil prensibin eril prensiple birleşmeden evrensel bütünlük olamayacağı gerçeğini sakladılar. Belli bir noktadan sonra Masonlar’la birleşme izleniyor. Şimdilerde ise çağımız gereği kim nerede nasıl ne için yozlaşmış hangi bilgiler iktidar hırsına alet edilmiş pek belli değil.

  Kutsal Kase'nin görünüşü. Burada Graal bir vazo veya ibrik şeklinde resmedilmiştir.  Kayıp Kâse’yi arayan şövalye efsaneleri aslında kayıp kutsal dişinin arandığını anlatan yasak hikayelerdi. ‘Kadehi aradığını’ iddia eden şövalyeler kadınlara boyun eğdiren tanrıçaları dışlayan inanmayanları yakan ve paganların kutsal dişiye saygı göstermesini yasaklayanlardan korunmak için şifreli bir biçimde konuşuyorlardı. Onlara göre taşıdığı sır öyle güçlüydü ki açıklandığında pek çok şeyi temelinden sarsabilirdi.

  Günümüz insanı ise öyle büyük sarsıntılara alıştı ki özünde birliği simgeleyen bu alegorinin onu pek fazla sarsması mümkün değil gibi görünüyor. Tabii ki araştırma yapma yeni düşüncelere ve anlayışlara açık olma esnekliğini kaybetmedi ise…

  Leonardo da Vinci de kardeşliğin Büyük Üstat’ı olarak 1510 ve 1619 yılları arasında bu mezhebe başkanlık etmiş. Yaşayan üyelerin kimliklerinin son derece gizli tutulduğu kardeşliğin simgesi ise P.S ve fleur-de-lis.


  ALINTIDIR.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İnanışa göre peygamberlerin kanlarının toprağa düşmemesi gerekir. Yanlış hatırlamıyorsam Hz. Muhammet de savaş esnasında yaralandığında -dişi kırılmıştır- ağzından toprağa düşmekte olan bir damla kan baş meleklerden biri tarafından tutulmuş ve şöyle denmişti: eğer bu bir damla kan toprağa düşseydi bir daha yer yüzünde çiçek açmayacak ot yeşermeyecek kısaca toprak yeniden hiçbir şeye hayat vermeyecekti. Bu aslında pagan kökenli bir inanıştır ve kutsallığına inanılan liderin kutsallığını vücudunda akan kanda taşıdığına inanılır. -Liderlik statüsünün babadan oğula geçmeye başladığı ilk dönemlerde yani bu aktivite bir gelenek haline gelmeden önce "hereditary leadership" denilen bu hadisenin arkasında bu "kan (bağı) kutsallığı" yatmaktadır. Liderlikleri ve şahıs olarak yaydıkları ideolojideki merkezi önemleri aşırı derecede önemli olan bireyler (peygamberler en güzel örnektir bu duruma) arkalarında bir mirasçı bırakmazlar bu sebepten. ya da bıraksalar da bu mirasçılar bir güç odağı -dolayısıyla bir bela mıknatısı- haline geleceklerinden fazla yaşamazlar. Bu durumun örneğini Hz. muhammed'in öldürülen torunları ve korunamayan soyunda görürüz. Aynı şekilde isa örneği ve kutsal kase hikayesi bu örnekte iki yerde birleşir. birincisi havarilerden Yusuf çarmıha gerilmiş İsa'nın açık yaralarından akan kanı gerçekten de üstte yazdığım sebepten bir kaseye toplamıştır. -isa'nın son yemekte havarilerine bir kase içerisinde şarap sunup "bu benim kanım" demesinde aslında bu öngörü yatmaktadır. İhanet edileceğini ve işkenceyle öldürüleceğini bilen isa pagan geleneklerinden de haberdardır -zaten içine doğduğu ve lider olarak gönderildiği toplumun önemli bir kısmı bu pagan geleneğini hala sürdürmektedir- Dolayısıyla havarilerine kase içindeki şarabı "bu benim kanım" diye sunarken aslında oldukça yerinde bir öngörü ve mesaj iletiyordur isa. Öleceğinden emin olduğu ve buna rağmen bunu -kaderini- kabullendiğini sonuçta ne de olsa inancı için öldüğünü -hristiyanlar için öldüğünü. Kısa vadede ise havarileri için ve onların günahları için. nitekim son yemekte havarilerine içlerinden birinin kendisine ihanet edeceğini söylerken ya da kendisini ne pahasına olursa olsun takip edeceğini ve asla onun gösterdiği yoldan sapmayacağını söyleyen bunun üzerine yemin eden havarisine "içinde bulunduğumuz gün içerisinde beni 5 kez inkar edeceksin" diyerek aslında onların günahlarını yüzlerine söyleyecektir. "Günahları için ölme"nin arkasında yatan sebeplerden biri budur. İkinci aynı derecede önemli çıkarım magdanalı meryem ve isa ile olan ilişkisi üzerinedir. Yukarıda bahsettiğim önemli liderler ve soyları üzerine kurulu argümanda isa ve meryem arasındaki ilişkinin aslında bir karı-koca ilişkisi olduğunu aklımızda tutarsak (bu yönde yeterinde doğrulayıcı kanıt incillerin kendisinde vardır. Diğer havariler ve meryem arasındaki çatışma meryem'in isa ile olan ilişkisi temelinden kaynaklıdır. İsa'nın yaşındaki bir adamın yaşadığı toplum içerisinde bekar olmasının düşünülmesinin zorluğu ek olarak havarilerin isa-meryem ilişkisini aktarırken kullandığı cümlelerden bu ilişkinin doğasını anlayabiliriz sanıyorum) isa'nın soyunun korunması ve bu nedenle de gizli tutulması gerekliliği ikinci bir "kase" sembolüne yol açar. Bu isa'nın kanını taşıyan soydur. (bir rivayete göre isa'da doğrudan musa'nın soyundan asırlardır korunan "tanrının kralları" -rex deus- soyundan gelmektedir) ataerkil kilise sisteminin zaman içerisinde meryem'i dışlaması hatta bir "hayat kadını" statüsüne düşürmesi isa'nın soyunu reddetmesi -ki kilisenin ya da papalığın otoritesi için isa'nın yaşayan mirasçılarından daha tehlikeli bir şey olamaz dünya üzerinde- ve bu soyu bulan ve koruyan tapınakçılar ile aralarında sürekli bir anlaşmazlık kan davası olması doğaldır. Esoterik kurumlar üzerine kurulan her hikaye tabi ki doğru değildir okuması her ne kadar zevkli olsa da. Tapınakçıların kurumsal altyapısını illuminati'ye kadar sürdürmek ne kadar mantıksızsa tapınakçıların sadece ortaçağı bir dönem finansal açıdan elinde tutan bir örgüt olduğu söylemi de o kadar mantıksızdır. Kilise baskısıyla yer altına kayan ve gizlenmek zorunda kalan bir örgütün liderlik kademesinde 30 küsür hiyerarşik basamak bulunan -bu noktada aklımıza italyan mafyalarının omerta yasası gelebilir. Mafya tampon bölgelerle doludur. Bir basamak polis tarafından yakalanırsa o basamaktan elde edilebilecek her türlü bilgi asla bir üst kademenin suçluluğunu hatta kimliğini ispatlamaya doğrulamaya yetmez- bir sistemik yapının kesinlikle sadece "para ve güç" peşinde olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla imho tapınakçılar ve kutsal kase objeleştirmesi gerçekten de "kan" ile ilgilidir iki argümanda bunu desteklemeye yeter sanıyorum. İsa saatlerce roma askerleri tarafından işkenceye maruz kaldığında mermer üzerine akan onca kanı bezlerle elbiseleriyle temizleyenler Hz. meryem ve magdanalı meryem'dir. Sadece yerdeki kanın "sevdikleri insana" ait olmasından ve kanın yerde durmasının olan bitenin fiziksel doğrulayıcı olmasından değil aynı zamanda o kanın kutsallığından yaparlar bunu ve tabi ki diğer havarilere göre farklı severler isa'yı: biri annesidir diğeri ise eşi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kutsal kase'nin gerçek manada kullanılıp kullanılmadığı bile meçhuldür.Böyle esrarengiz işleri severler Hristiyan cemaatler.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Kutsal kase ortaya çıksa hristiyan aleminin tüm kirli çamaşırları da ortaya çıkacak.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş