Eski Mısır'da Papürüsler

Papirüs kağıdının ham maddesi Cyperus papyrus bitkisinden gelir. Bu bitki Nil’in kıyısı boyunca gelişir ve Mısırlılar gereken ham maddeyi buradan sağlar. Bu bitki oldukça çeşitlidir ve sadece kağıt üretiminde kullanılmaz. Aynı zamanda kayık halat ve sepet yapımında kullanılır. Bununla beraber papirüs kağıdı da çok önemli ve kıymetli bir üründür. Sadece Mısır’ın ihracatında büyük bir önem taşır fakat insanların değerli bilgilerini saklama yolunda bir devrim gerçekleştirmiştir. Araplar tarafından kağıt hamurundan yapılmış kağıtların gelişimine kadar hafif ve dayanıklı olan papirüs kağıdının yerine başka bir şey kullanılmamıştır. Bu kağıdın üretimi kolay olduğu halde dayanıklı değildi. Bu sadece papirüs kağıdının gerilemesini göstermedi aynı zamanda papirüs bitki üretiminin de azaldığını gösterdi. Nihayet eski Mısır’ın yaşam kaynağı papirüs bitkisi Nil’in etrafından yok oldu.

Papirüs yapımı 1969 yılı çevresinde tekrar canlandı. Dr. Hassan Ragab ismindeki Mısırlı bir bilim adamı papirüs bitkisini Mısır’a tekrar tanıtmış ve Kahire yakınlarında papirüs ekim alanı oluşturmuştur. O aynı zamanda üretim metodunu da araştırmıştır.

Çünkü papirüs kağıdının doğru metodları gizlilik içindeydi ve eski Mısırlılar üretim yöntemini yazılı olarak kaydetmemişlerdi. Dr. Ragab nihayet onun nasıl yapıldığına dair şekiller bulmuştur ve şimdi uzun bir aradan sonra tekrar Mısır taraflarında papirüs yapmaktadır.

- Papirüs bitkisinin sapları toplanır.

- Sonra sapların yeşil kabuğunu soy ve içindeki süngerimsi dokuyu dışarı çıkar uzun şeritler halinde kes. Şeritler ezildikten sonra katlanıncaya kadar üç gün suda ıslatılmalıdır.

- Şeritler istenen uzunlukta kesilir yatay olarak serilir ve üzerine yaklaşık 1mm civarında pamuk bir çarşaf örtülür. Diğer şeritler yatay şeritlerin üzerine dikey olarak serilir ve papirus kağıdı için çapraz bir desen oluşur. Diğer pamuk çarşaf da onun üzerine yerleştirilir.

- Çarşafın üzerine bir baskı konur ve hepsi birden pamuk çarşaf nemleninceye kadar sıkıştırılır.

- Sonuç olarak tüm şeritler sıkıştırılarak papirüs kağıdı tek bir tabaka biçimine gelmiştir.

Nil vadisinin başından sonuna kadar yaygın olan bir bitkidir. Fakat şimdi daha da seyrek bulunmaktadır. Papirüs çok amaçta kullanılır.