Duvar Ustası Miti mitolojisi

Tanrılar yaşadıkları toprakların etrafına bir duvar ördürmek isterler ve bu amaçla bir duvar ustası bulurlar. Ama bu duvar ustasının aslında devlerin akrabası olduğunu henüz bilmemektedirler. Duvarı örmeyi kabul eden dev emeğinin karşılığı olarak tanrılardan güneşi ayı ve tanrıça Freyja'yı ister.

Duvarı örerken arabasının atı Svadilfoeri dışında hiç kimsenin duvar ustasına yardım etmesine izin verilmeyecektir. Dev işini üç mevsimlik süre zarfında bitiremediği takdirde her şeyi kaybedecektir. Bu anlaşma yapıldığı sırada Thor evde yoktur. Onun yerine Loki vardır. Loki duvar örme işinin verilen süre zarfında bitirilmesinin imkansız olduğunu düşünür ve diğer tanrılara duvar ustasının teklifini kabul etmelerini önerir. Tanrılar teklifi böylece kabul ederler ve anlaşmaya sadık kalacaklarına dair ant içip büyük bir yükümlülük altına girerler.

Duvar ustası bütün gün çalışır ve akşam olduğunda taş toplayabilmek için atını getirir. Tanrılar atın taş yüklü arabayı nasıl çektiğini gördüklerinde dehşete kapılırlar. At o kadar güçlüdür ki duvar ustasından bile iki kat daha fazla iş yapabilmektedir.

Ustaya tanınan süre dolmak üzeredir ama duvar da hemen hemen tamamlanmıştır. Bunu gören tanrılar anlaşmayı kaybedeceklerinden korkup öfkeyle her şeyin sorumlusu olarak gördükleri Loki'nin üstüne yürürler. Tanrıların gazabından korkan Loki duvar ustasının kazanmasını engellemek için hemen bir hinlik düşünür. Devin aygırını baştan çıkarabilmek için kendisini bir kısrağa dönüştürür. Son gece duvar ustası duvarın tamamlanabilmesi için gereken son malzemeleri getirmek için at arabasıyla yola koyulur. Araba yolda ilerlerken önüne birden bir kısrak atlayıverir. Kısrak davetkar kişnemeleriyle aygırı baştan çıkarmayı başarır. Azan aygır kısrağı yakalayabilmek için ileri atılır ve koşum kayışlarını koparmayı başarır. İki hayvan dörtnala koşarak ağaçların arasında kaybolurlar ve bütün gece ortalıkta görünmezler.

Duvar Ustası'nin kısrak halindeki Loki'yi gören Svadilfoeri'yi dizginlemeye çalışması - Temsili resim

Bu yüzden duvar ustası duvarı zamanında tamamlamayı başaramaz. Haliyle ancak devlerde görülebilecek türden büyük bir öfkeye kapılır ve bu yüzden kimliği açığa çıkar. Tanrılar duvar ustasının devlerin akrabası olduğunu geç de olsa anlaşmışlardır. Neyse ki tam zamanında evine dönen Thor tanrıların karşı karşıya kaldıkları tehlikeyi görür ve kudretli çekici Mjolnir'i savurduğu gibi devin kafasını patlatır. Ama son gülen yine Loki olur; zira bir süre sonra sekiz bacaklı korkunç bir tay doğurur. Bu tay büyüdüğünde Odin'n gözde bineği olan Sleipnir olacaktır.