Maya Mitolojisi Güneş DevirleriKehanete göre özgü olan tüm inanç sistemlerinin altında yatan gerçek zaman içindeki dönemler ya da devirler konusudur. Zamanın akışına göre şekil alırlar. O zaman neyse öyledirler ve din ilk çıktığı yıldan sonra mutlaka değişecektir. Aynı evren ve dünya gibi. Maya'lılar da gökyüzüne öyle bakarlardı ki bir çoğu deney yapmadan bile şuan kabul ettiğimiz bulguları ileri sürmüştür. Mayalılarda en uzun devirler Güneş devirleri olarak bilinir. Mayalar 4 güneş devresinin yaşandığınızı ve şuan 5. devirinde olduğumuzu söylerler. Popol Vuh bu dönemleri aşağıdaki gibi tanımlar:


İlk Güneş Matlactli Atl: 4008 yıl sürdü. Bu dönemi yaşayanlar mısır -atzitziantli- ile beslendi.

İkinci Güneş Ehecoatl: 4010 yıl sürdü. Bu dönemi yaşayanlar yabani meyvelerle -acotzintli- beslendi.

Üçüncü Güneş Tleyquayahuillo: 4081 yıl sürdü. İkinci Güneş'ten sağ kurtulan insan nesli caococ adındaki meyve ile beslendi.

Dördündü Güneş Tzontlilic: 5026 yıl sürdü. İnsanoğlu yangınların ve tufanların sebep olduğu açlık nedeniyle öldü...

Bu dört dönemin bitişini açıklayan tanımlamalar kuyrukluyıldız çarpışmaları ile doğrudan ilişki kurularak açıklanabilir.

Güneş dönemlerine sadece Mayalar öne sürüp inanmamışlardır. Budist yazmalarıda her biri ateş su toprak ve diğer elementlerin sebep olduğu 7 farklı güneş dönemine yer vermişlerdir.
-