Mısır Sembolleri Anka Kuşu

Görünüm: Bennu kuşu balıkçıl kuşuna benzeyen büyük imgesel bir kuştur. Kuş kendine model olarak gri balıkçıl kuşunu (ardea cinera) veya Kızıl deniz kıyısında daha büyük olan Goliath kuşunu (Ardea goliath) almış olabilir. Arkeologlar Basra körfezinde bundan 5000 yıl önce yaşamış çok daha büyük bir balıkçıl kuşunun kalıntılarını bulmuştur. Bu kuşun Mısırlı seyyahlar tarafından görüldüğü ve bunun Mısır’da her 500 yılda bir çok büyük bir balıkçıl kuşunun görüldüğüne dair efsaneye kıvılcım olduğuna dair spekülasyonlar vardır.

Bu kuşun başında iki uzun tüy vardır ve bunlar arasına genellikle Osiris’in tacı Atef (Atef her iki tarafında iki devekuşu tüyü olan Beyaz Taç’tır) veya Güneş diski yerleştirilmiştir.

Anlamı: Bennu Heliopolis’in kutsal kuşuydu.. Bennu kelimesi muhtemelen ‘yükselme’ veya ‘parlama’ anlamına gelen veben kelimesinden türemiştir. Bennu güneşle ilişkilendiriliyordu ve güneş tanrısı Ra’nın ruhunu veya ba’yı temsil ediyordu. Göç dönemde bu kuşun hiyeroglifi doğrudan doğruya Ra’yı temsil ediyordu. Bennu batan ve doğan güneşin sembolü olarak aynı zamanda soylu kralın tahtı bırakışını gösteriyordu.

Bennu ayrıca Nil’in taşmalarını ve yaratımı sembolize ediyordu. Sel vakitlerinde yüksek kaya yığınları üzerinde tek başına duran balıkçıl kuşu ilk yaratımdaki susal kaostan yükselen ilksel dağda ortaya çıkan ilk hayatı temsil ediyordu. Yaratımın bu ilk dağına ben ben denirdi. Alemin yaradılışı sırasında zamanı başlatan şey Bennu kuşunun çığlığıydı. Bennu böylece zamanın ve zamanın bölümlerinin – saatlerin günlerin gecelerin haftaların ve yılların – tanrısıydı.

Bennu ayrıca dirilmiş Osiris’in tezahürü olarak görülürdü ve bu kuş Osiris için kutsal olan söğüt ağacının dalına konmuş olarak tasvir edilmiştir.

Bennu Yunanlıların Foniks dedikleri efsanevi anka kuşu olarak biliniyordu. Yunanlı tarihçi Herodotus Bennu hakkında şunları söyler:

“Başka bir kutsal kuşta fonikstir (Zümrüdüanka). Kendim birkaç resim dışında bir anka kuşu görmedim çünkü çok nadir bulunan bir kuş ve (Heliopolis’te anlattıklarına göre) ancak babasının ölümünden sonra 500 yıl aralarla görünmektedir.”

Herodotus Bennukuşunun Arabistan’dan her 500 yılda bir mirden yapılmış bir yumurta içinde babasının mumyalanmış vücuduyla birlikte geldiğini söyleyerek devam eder. Ne var ki Arabistanlı bu kuşun parlak altın ve kırmızı tüylerle bir kartala benzediği söylenir. Anka kuşu ölmeden önce tütsü dallarından bir yuva yapar ve onun içine yatıp ölür. Onun bedeninden küçük bir kurt çıkar ve bu kurt güneşin ışınlarıyla yeni bir anka kuşuna dönüşür.

Başka bir hikayeye göre anka kuşu eski vücudunun küllerinden ve çürümüş artıklarından tekrar dirilir ve bunları Heliopolis’e taşıyarak orada yakar.

Venüs gezegenine “Bennu-Asar’ın gemisinin yıldızı denirdi (Asar Osiris’in Mısırca ismidir). Bennu ayrıca yukarı Mısır’la ilişkilendirilmiştir.