Roma İmparatoru (M.Ö. 63-M.S. 14).

Önceleri Octavius daha sonra Octavianus adıyla tanındı. Roma imparatorlarının hemen hemen en yücesi oydu. Julius Sezar öldürüldüğü zaman ancak on dokuz yaşındaydı. Sezar doğumla değil de evlât edinme yoluyla aileye giren Octavianus'un büyük amcası oluyordu.

Görünüşte sıska çelimsiz bir hali vardı ama gerçekte demir gibi bir iradeye sahipti ve büyük hırsları olan bir gençti.

İkinci Triumvira döneminde Antonius ile Lepidus devleti yönetti. Ama M.Ö. 31 yılında Antonius'a karşı kazanılan Actium Zaferi onu Roma âleminin mutlak hâkimi yaptı.

Octavianus önce princeps yani birinci vatandaş unvanıyla yetindi. Gerçekte bütün yetkiler elindeydi ve Augustus adını M.Ö. 27 yılında aldı (Latince «rahipler tarafından kutsanmış» anlamına gelir). Kırk yıl süreyle çok büyük işler yaptı: komşularıyla barışı sürdürdü güçlü bir hükümet kurdu maliyeyi idareyi orduyu yeniden örgütledi. Bir yandan da din reformlarına girişti Roma'da çok önemli bayındırlık işleri yaptırdı ve danışmanı Maecenas'ın yardımıyla Vergilius ve Horatius gibi yazarları korudu. Romalılar onu bir tanrı gibi saygıyla anarlar.
Alıntıdır...