Mitoloji ve Populer Kulturde Pazuzu...
Pazuzu Sümer ve Akad mitolojilerinde rüzgar cinlerinin kralı ve tanrı Hanbi'nin oğludur. Ayrıca Sümerliler için güneybatı rüzgarını fırtınaları taşımayı temsil ederdi.

Mitoloji

Pazuzu genellikle bir erkeğin vücudu ve bir köpek veya aslan'ın kafasıyla tasvir edilmiştir. Ayak yerine pençeleri bir çift kanadı ve bir akrebin kuyruğuna sahiptir. Ayrıca sağ eli yukarı sol eli ise aşağı doğru sarkar; ellerinin bu durumunun hayat ve ölüm veya yaratmak yok etmek anlamlarına geldiği düşünülmüştür.

Pazuzu kuru dönemlerde kıtlık ve kuraklık yağmurlu dönemlerde ise çekirge getiren Güney-batı rüzgarının ciniydi. Doğum sırasında anne ve bebeğe zarar verdiğine inanılan kötü niyetli tanrıça Lamaştu'dan korunmak için Pazuzu muskaları takılırdı. Her ne kadar kötü bir ruh olsa da Pazuzu'nun insanları salgınlara ve diğer şeytani ruhlara karşı koruduğuna inanılır.

Popüler Kültürde

The Exorcist (1973) filmi ve kitabında Pazuzu rahip Merrin'in daha önceden savaştığı ve Regan'ı ele geçiren cin olarak tasvir edilir.

Hikayenin başlangıç kısmını anlatan bir devam filmi olan The Exorcist: The Beginning'de (2004) rahip Merrin'in 1949'da Doğu Afrika'da Pazuzu ile savaşması anlatılır.

Pazuzu ismi ve figürü birçok farklı kurgusal çalışmada geçmiştir. Daha fazla bilgi için Pazuzu (anlam ayrım) sayfasına bakınız

ALINTIDIR.