İason'un Altın Post'u ele geçirmiş haldeki resmi görünmekte


Altın Post

Altın Post mitolojide zenginliği ve iktidarı sembolize eden posttur. Bu postun bulunduğu yer Abhazya'nın Karedeniz kıyısındaki tarihsel bölgesi Kolhida'dır. Yunan mitolojisinde Güneş tanrısı Helious’un oğlu olan Kolhida (Kolhis) kralı Aiet’nin (Aietes) görkemli bir zenginliğe bir koçun altın postuna ya da “Altın Post”a sahip olduğu anlatılır.

Yunanistan’da Yason (İason)’un başkanlığında kahramanlar bir araya gelirler ve “Altın Post”u ele geçirmek için Kolhida'ya gitmeye karar verirler. Argonotlar “Argo” (bu geminin adından dolayı onlara Argonot denmiştir) adlı bir gemi yaparlar ve Kolhida'ya doğru yola çıkarlar. Uzun ve çok zor bir yolculuktan sonra Aiet’in güçlü ve zengin krallığına varırlar. Kral Yunanlı kahramanları saygıyla karşılar ve gelmelerinin nedenini öğrenir. Aiet İaosun’un şartlarını yerine getirmesi halinde “Altın Post”u Yunanlılara vermeye karar verir.

İason önce ateş püskürten öküzlere boyun eğdirecek başlarına boyunduruk geçirecek ve büyük bir tarlayı sürecektir. Sonra İason’un ejderhayı öldürmesi ve onun dişlerini toprağa ekmesi gerekir. Bu dişlerden savaşçılar çıkmaktadır. İason’un bu savaşçılarla savaşması ve onları yenmesi gerekir. Yunanlılar ancak bundan sonra “Altın Post”u alabileceklerdir. Bu şartları Aiet’in dışında kimsenin yerine getirmesi mümkün değildir. Bundan dolayı kral İason’un öleceğinden emindir. Kralın kızı Medea’nın yardımı olmasa Yunanlıların liderinin Aiet’in şartlarını yerine getiremeyeceği açıktır. Kralın kızı ilk görüşte İason’a âşık olmuş ve ona yardım etmeye karar vermiştir. Medea bir büyücüdür. Onun yardımıyla İason kralın şartlarını kolayca yerine getirir ve Aiet’den “Altın Post”u ister. Kral Yunanlılara kimin yardım ettiğini hemen anlar ve “Altın Post”u vermeyeceğini açıklar. Bunun üzerine İason postu ele geçirmeye karar verir. Ne var ki Medea’nın yardımı olmadan bunu gerçekleştirmesi olanaksızdır. Kralın kızı postu bekleyen korkunç ejderhayı uyutur ve Yunanlılar “Altın Post”u ele geçirmeyi başarırlar. Hızla gemilerine binerler ve ülkeleri Yunanistan’a doğru yola çıkarlar. Medea da İason’la birlikte gider. Aiet postun götürüldüğünü ve kızının kaçtığını öğrenir öğrenmez hemen ordusunu toplar ve Yunanlıların peşine salar ama askerler “Altın Post”u geri almayı başaramazlar.

İason'un geldiği yer Ordu'daki Yason denilen yerdir. Orada Yason kilisesi de vardir

Alıntıdır.