Tıbbın sembolü Yılan

Yılan...
Olur olmaz yerde karşımıza çıkar.
Kah mitolojidekah destanlarda.kah..
Kutsal kitaplarda.Kah...
Ve tabii ki Tıp sembolünde..
YılanEjderhaŞahmeranEjderTyphoon..
Mısır firavunları onu başlarında taşırdı.
Başlarındaki kabarmış kobra..
İnisiye edilmiş olduklarını ifade ederdi.
Tevrattaki adı Nahaş.
Nahaş....İbranice de..
Çift manalıdır..Bir anlamı ile Yılan.
Amadiger anlamı ile de..
Sırları bilen/Sırları çözen.
Tıbbın sembolü olarak seçimi de..gerçekten..
İlginç.
1937 de Türk Tıp tarihinin kurucusu.
Prof.Süheyl Ünver tarafındanteklif ve kabul ediliyor.
1956 da da Dünya Tıp Cemiyeti tarafından kabul edilerek..
Küreselleştiriliyor.
İlgin olan da budur.
Birbirine dolanmış çifte yılan..
Tıbbın sembolü..
Yılanbazen ululanıp..bazende lanetlenmiştir..
Nedense..
Sümerde..Enki'nin sembolü idi.
Tufanda Utnapiştim'i uyarıp..İnsanlıgı kurtaran..
Tevratta ise Havvayı baştan çıkaran.
Tıp sembolü olarakta ...ne diyelim?
Şifa dagıtan.
Ezoterik felsefede..
Sırları bilen/Sırları saklayan/Sırların kaynagı..
Birde kuyrugunu yiyen yılan var..Kundalini
Bu kadar zıtların sembolü olabilmek..
Gerçekten de..Derin bir..
Sırdır.
Birde şu var..
Doguda Çinden..Batıda Meksika-Aztek..
Medeniyetlerine kadar küresel olarak yayılmış..
Bir iyicil ejderha motifi vardır.
Eski Türk inanışlarında da Ejderha..
Kutsal ve iyicil bir göksel varlık idi.
Sonradan..günümüze dogru..
Kötücül şeytan oldu.
Bizim Bergamalı..Asklepios..
Tıbbın babasıdır..İlginçtir ki..Oda
Yılanlı bir sopa taşırmış..Tıpkı
Hermes gibi.
Hermes Trismegistos.

ALINTIDIR.