Yeryüzü ve Gökyüzü'nün Evliliği

Musa peygamber mısırdan ayrıldıktan sonra bu ezoterik sembolizmi iki üçgenin iç içe geçmesi ile dile getirilmiştir.bu sembol daha sonraları israiloğulları'nın dinsel ve ulusal simgesi haline gelmiştir.şu anda sionizm'in sembolüne dönüşmüş olsada temeli yukarıda dile getirmiş olduğumuz gibi çok eskilere dayanmaktadır.


Gökyüzü ile yeryüzünün evliliğini ifade eden bu sembolün içerdiğiezoterik anlam günümüzde bu sembolü bayrak yapanlarca unutulmuş durumdadır.

Tepe noktası yukarıya bakan üçgen göğüaşağıya bakan üçgen ise yerin sembolü konumundadır.bunların iç içe geçmesi tasavvufta "vuslat" olarak ifade edilen göğün ve yerin evliliğinin yani göksel bilgilerin yeryüzünde ortaya çıkmasını ifade eder kibu durum varlığın ortaya çıkacak bir sürece karşılık gelir.bir başka deyişle göksel bilgilerin insanda tezahür etmesi anlamına gelir.

Bu aynı zamanda inisiyasyonun sonunu gösterir.amaçlanan hedefe artık ulaşılmış ve inisiye adayı büyük zincirin bir halkası haline gelmiş demektir.


ALINTIDIR.