Mitraik gizemler

Mitraik Gizemler: Burada vermiş olduğum döküman dünyevi olayları göksel olaylarla açıklamaya girişen bir astroarkeoloji kaynaklı sitenin çalışmalarından bir parçasını içermektedir. Journey of elijah's Chariotlight of the Eagle: kartalın kanatlarında Aquila adında bir çocuğu hediye etti. Bu doğum önceki nesillerden kalan bilgeliğin yeniden doğuşunun bir simgesiydi. Onun mantığı biz çocukken kolayca anlaşılır haldedir. Fakat yaşam süresince onun perspektifini sıklıkla kaybederiz. Bu perspektifin kaybı algılananın hediye yerine tehlike potansiyelini taşıması halinde ortaya çıkar. Bu tartışma aşağıda gösterilen kartalın uçuşunun tamamen karşısındaki ikizler ve boğa takımyıldızları arasındaki ekliptik ile galaksinin kesişimini göz önüne serer.

Kesişmedeki bu geçişler yaratıcı anlardır. Aslında bunlar adamlardan(yengeç ikizler boğa ve koç takımyıldızları) ziyade tanrıların hareketini tasvir eder. Adamlar aslında kutsal şeritteki duygusal ve akla yatkın bağlar ile birbirine bağlı birer kuklalardır. Bu yüzden bu tip sembolleri kartalın uçuşunun karşısında görmeyi umarız.

Kesişimine karşıt bu takımyıldızlardan görebildiğimiz gibi akla yatkın ile duygusal çatışma arasındaki savaşımı ifade eden çok fazla hareket vardır. İlk başta yengeci görüyoruz yengeç 'hissederim' mottosu ile kosmik suların ucundaki duyumun özünü sembolize eder. Yengeçden sonraki ikizler kafalarında olan en parlak yıldızlarıyla dikkati çeker. İkizler 'düşünürüm' sloganını taşır.

İkizlerin ve galaktik/ekliptik kesişimin aşağısında(altında) orion takımyıldızı yer alır. Orion kusursuz bir yetenek ile boğanın öfkesinden çıkacak bir kavgayı ikizlerden korumaktadır. Her nasılsa orion aklını yitirmiştir. Orion dünyayı korumaya çalışan bir kahramandır. Galaktik kesişimin altında onun yönü ekliptiğe karşı dikey oluşu kahramansı kişiliğini (atlas gibi göksel dünyayı yukarı kaldıran )ima eder. Orion şu an ki figürde göremediğimiz bir eşeğe binmektedir. Sonuçta aslında kahramanımız kendi ebedi amacı için başkalarını korumak adına gururla kendisini feda etmektedir. O 'çöldeki ağlayışın sesini' temsil eder. John Baptist gibi ateşin gölünde durmaktadır. Bu kahramanımız tüm dertleri ve sorunları bilmektedir ve adamların yolunu(gateway of men) derinliklerin yağmacılarından korumayı ve savunmayı tercih etmektedir.

Boğanın üstündeki Perseus'dur. Bu melek torbasında medusaların başlarını taşımaktadır. Anlaşılmaz duygularla uzağa bakmaktadır(looking away). Perseus göklerde kişisel sorumlulukların ilk örneğidir. Kayıp çocukları Mısır'ın alt dünyasından Exodus' un üst dünyasına taşıyan bulutların içinde ve denize açılan girişi Perseus bulmuştur. Orion ve Perseus arasında ise Aries(Koç) yer alır. Bu grup kimliklerini körü körüne ölüm vadisinin gölgesinde arayan inatçı(stiffnecked) kişilerdir. Aries çağı batı medeniyeti için ruhsal kimlikleri kazanmada kargaşalı bir dönemdi. İnsan psikolojisine yönelik bir çok şey öğrendik ve daha önceki çağlar boyunca kendi kültürlerimiz içinde önemli materyaller kazandık. Bir sonuç olarak medeniyetler içinde Babil ve Mısır arasında egemen oranlarda anarşi ve zorbalık gelişti. Çağın dışına geldiğimizde bizim bilim ve kültürümüzün kaynağının Yunanistan(Greece) olduğunun yanlış inancıyla kaldık. Aries çağı boyunca ne kaybedildiği üzerine bir tartışma için eksik yer olmasına karşın zamanla çağ sona erdi ve Pisces(balık) çağı başladı. Eski kozmik bilinç ve atalara saygı western(batı) medeniyetinin nesnelliğini durdurdu. Aryalılar(Aryan) onlara temel güçlerini veren bir çok arketipi inkar ederken kendi varoluşlarının akılcı(rasyonel) tanımlarının peşine düştü. Aries çağının dışına ulaşan en önemli teknoloji toplumsal insanların yüzeyinde yazılı iletişimdi. Literatür(okur - yazarlık) tam olmasa bile gerçeğin ve başarılı yaşamın yadsınamaz yoluydu. Yazılı sözcükler kılıçtan daha üstün olduğunda tanrı krallara boyun eğmenin üstesinden gelindi. Okur yazar kitleyi kontrol altında tutmak için hükümdarlar zorbalaştılar(tiran). Bireylerin peşine düşüldü ve evrensel(kozmik) bilgelikleriyle beraber yıkıldılar. Bu dünyevi hükümdarların dönemi Caesar Augustus Roma lideri olduğunda tamamlandı.

İmparatorluğunun ilk haftaları ve ayları boyunca Augustus aydın seçkin sınıfı kalabalık nüfüsdan arındırdı. Dünyanın fethinde ruhçuların ve Roma İmparatorunun tanrısallaştırılmasını kabul etmeyen bütün kültürlerin yok edilmesi Roma'nın belleğine kazındı. Roma kendi bakış açılarından dünyadaki tek medeni kültürdü. Tüm barbaryanlar(kültürsüz zalim) sonunda akılcı düzendeki Roma merkezli dünyaya akın edecek ve yıkacaktı. Roma' nın başarısının ardındaki güç mitraik gizemleriMysteries) genç dinindeki kurtuluş mesajıydı. David Ulansey Mitik gizemler üzerine ( The Origins of the Mithraic Mysteries: Cosmology and Salvation in the Ancient World) kitabını yazmıştır. Bahsi geçen tartışma; neden Aslan(Leo) dan Yengeç(cancer) e ve adamların yolu(gateway of men) olarak adlandırılan geçişin üzerinde olduğunu resmetmek için mitraik gizemleri (Mithraic Mysteries) kullanır.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Mithras 'ın merkezi teolojisi Boğa öldürme sahnesidir("tauroctony&quot. Roma imparatorluğu çevresine boğa öldürme sahnesi içeren yüzlerce site kuruldu.Bu evrensel(kosmik) gerçekliğin öngürüsüne ilişkin oldukça derin ifadedir. O monoteistik(tektanrıcı) inancın başlıca örneğini Mithras' ı gösterir. Şu anki anlayışta o boğayı öldürmek zorunda değildir. Onun yardımcıları bir kuzgun bir akrep bir yılan bir küçük köpek ve bir küçük aslanı içerir. Boğanın çenesinin arkasındaki yukarıya doğru bir meşale ve bir dağın tepesinde boğanın başıyla ortaya çıkan ağaçdır. Boğanın kuyruğunun arkasındaki hasat için hazır aşağı doğru bir meşale ve akrep ile bir ağaçtır.???Tüm bunlar M.Ö 6 Ağustos 2214 için ya da uygun tahminle bu tarihe yakın zaman işaretçileridir. En önemlisi ise boğanın ölümüdür. Bu hareket Boğa(Taurus) çağının açıkça sona erdiğinin işaretidir. Ama hemde bir Mithras takipçisinin ruhsal erdemliliğine saygı duyarak yüksek sesle düşüncelerini iletir. Gerçek hakikati görmekten alıkoyan yanlış hakikatin üstesinden gelmeyi amaçlar. Mısır' dan farklı olarak bu gnostik bir uğraş değildir. O besbelli gerçekler ve hakikatı önüne geçen yanlış bilginin(uydurmaların) üstesinden gelinmesi gereken esas doğrulardır. Kaynaktaki boğa(bull) bunun üstesinden geldiğinde baştaki(the initiate) bir adam olur. Bu açıkça aşağıdaki yıldız haritasında M.Ö 2214 yılındaki Medusaları çantasına koyan Perseus gibi ve kozmik uçuşun bir üst dünyaya açılan girişine tırmanan ilkbahara ait ekinoksu gösterir.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Mithras'ın üstteki(upper) dünyası aşağıdaki yıldız haritasında gösterilmiştir. M.Ö 2214 yılının göksel ekvator düzleminin yanında soldaki Opiuchus(yılancıyı - heavenly father)' u görebiliriz arzuların fiziksel sembolu olan akrebi dürüst kişiliğin bilinçsiz ruhu olarak anılan hydrayı ve boğaın altında kuyruğuyla birlikte kuzgunu ve yılanın başının ötesinde Bu takımyıldızlar Leo'nun üst dünyasının dünyevi işaretçileri gibi Boğa'nın aşağı dünyası ile savaşır. M.Ö 6 Ağustos 2214' da Leo(Aslan) ın pençelerindeVenus ve Mars gezegenleri Regulus ile kavuşum içindeydiler. Ay ve güneş her ikisi Aslan ve Başak arasındaydı ve merkür onun gerisindeydi. Bu göksel kız(virgin) Romalılar tarafından Vestal bakiresi(vestal virgin) ile anıldı.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]Galaktik düzlemin üzerine geldiğimizde Auriga takımyıldızını görüyoruz. Takımyıldızdaki adam Mithraik misterlerin kurtuluğunu tasvir eder. Bu kurtuluş simgesi Mısır'dan daha eskidir. M.Ö 1500 civarlarındaki 18.ci hanedanının başlangıcından önce Mısırı fetheden klavuz tapınakçılarının Hyksos topluluğuydu. Takımyıldızların içindeki yıldızlar ata arabası(chariot- savaşta kullanılan) şeklini çizerler. Hyksos' ların Mısırı fethetmesini sağlayan onların Mısırlılarda olmayan savaşta kullanılan arabalarıydı(chariot). Daha sonradan Mısır'ında bu arabalardan yapmasıyla düm dünyayı akdenizden Tigris-Euphrates nehrine kadar fethettiler. Hyksoslar Persler Mısırlılar ve Büyük İskender gibi Roma Aries(koç)çağının son 1500 yılı boyunca savaş arabalarıyla dünyayı fethettiler. Böylelikle savaş arabası savaş ve fethetmede silah olarak prensip olarak bilindi. Maddi dünyanın fethinin savaş arabasının bir sonraki bağlamda anlamını gösteren bakış açısıdır. Bir sonraki harita Gateway of Men(adamların yolunun) tamamını ikizler ve boğa takımyıldızları arasındaki ekliptik ile galaksinin kesişimini karşılayan tek takımyıldızın etrafındaki bir perspektife sokar.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Mitrayı gösteren tauroctony(boğa öldürme) sahnesi(bir yandan diğer uca boğanın üstesinden gelen adamın) astronomik vizyonu ve mitraizmin kozmik perspektifini açık bir biçimde kanıtlar. Aşağıdaki bize bir tartışmayı sunmaktadır.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Solda yukarıya yükselen atlara ve sağdaki aşağıya inen at arabasına dikkat edin. Bunlar Antinous yakınındaki galaksi ve ekliptik arasındaki kesişimindeki asterizm sembolleridir. yükselen çocuk Auriga ve alçalan çocuk.. Yükselen dör atın sağındaki adam Ophiuchius dur. Resmin ortasındaki kolu havada bir melektir. Bu melek başak(virgo) takımyıldızını betimler ve kolu yukarı dünyanın tohumlarını(gökyüzündeki buğdayların) tutmaktadır. Figürdeki hareket(sağa doğru olan) yalpa yön çizen(devinim ya da eksen sapması) at arabasının hakimiyeti altındadır. Galaktik kesişiminlerin arasındaki yedi sunaktır(altar). Bu yedi sunak tanrının yedi ruhunu ortaya koyar. Kesişimde soldan sağa uyan 3 takımyıldız yay akrep ve yılancıdır. Bunlar aynı zamanda iletişimin bir yanıdır ve mitraik rütbelerdeki en üst 3 ruhu sunar. Bunlar idrak(cognition) medyum ve mesajdır.(perseus sun runner and father). Meleğin(virgo) sağ tarafındaki diğer 4 sunak ise(altar) taurus orion gemini ve auriga yı betimler. Bunlar aynı zamanda yaratılan dünyanın alt rütbelerinin ifadesidir(toprakhavasu ve ateş). Tarihçiler ve arkeologlar eski kültürlerin ve dinlerinin önemini göz ardı etmeye meğillidirler. Çünkü bazı ruhsal gerçekler için akılcı olma yoluna düşerler ve tüm ruhsal-spiritüel olguları batıllarla karıştırırlar. Fakat eski kültürler sonraki nesillerine sahip olduklarını yaşatmak için kozmik algılayışı çözmek zorundadırlar. Romalı mitraik kültür insanoğlunun teoloji alanında en büyük gelişme olarak kalmalıdır yasal sistemi kurdukları gibi.. Roma'nın düştüğü yerde neticede tüm diğer kültürlerde düşer. Başarı; kibir ve yıkımla sonuçlanan gururu doğurur. Bu mesaj mitraik sistemde açıkca belirir. Onların ki sadece sessizliğin inancına bürünmüş bir koddur. Bu kod özel bilgiye sahip olmayanları silahsızlandırmak(devre dışı bırakmak)ve başarının ardında oluşan kibiri(-arrogance) saklı tutmak için gereklidir. Sadece bir kişi maddi alışkanlıklar ruhu tüketmeden boğa ile(boğa burcu ile ilgisi yok bunun - fazlası için 'mithraism' araştırın)bu kadar uzun süre savaşabilir(john baptist bu tür bir savaşım üzerinde önemli bir ikondur). Bu mevzuda Roman kültürünün ötesinde daha materyalistik bir kültür olmamıştır.

Yararcılık(pragmatizm) menfaat ve çıkarlar halini alıp dejenere olmuştur. Dürüstlük zorba güçler ile bölünmüştür ve kozmik perspektif tamamiyle yok olmuştur. Dünyanın fethinde Roma kendi vatandaşlarını yukarı(upper-world) dünyanın bilinçliliğine taşıyacak altyapıya sahip değildi. Ve Roma bir şekilde düştü...

Alıntıdır.