Eski Toplumda Ceza Olarak Farklı Biçimlerde Öldürme Kararları

UR-NAMMU
10 –Eğer bir adam bir adamı büyücülükle (itham ederse)nehir tanrısına (onun adaletine) götürülür (nehre atılır). Eğer nehir tanrısı temize çıkarırsa götüren (itham eden) 3 şekel gümüş tartacaktır

11- Eğer bir adam bir adamın eşini zina ile (kucakta yatmakla) itham ederse nehire gidişte temize çıkarsa onu itham eden adam 1/3 mana gümüş tartacaktır.ANNA İTTİŞU

1)
Eğer bir kadın kocasından nefret edip sen benim kocam değiIsin derse onu (kadını) nehre atacaklardır.

LİPİT- İŞTAR

-26)
Eğer bir adam bir adamın kızına başlık (parası) verirse ve bir başkası anasına babasına sormadan onu zorlayıp bikrini giderirse bir can davasıdır ölecektir.

-28) Eğer mukavele özeti(ni) ve mukavele(yi) babasına ve anasına yaptıysa ve onu aldıysa zevcedir. (Başka) bir adamın koynunda yakalanırsa ölecektir yaşamıyacaktır.


HAMMURABİ KANUNLARI

10
-Eğer satın alan kimse ona vereni ve önünde satış yaptığı şahitleri getiremezse çalınmış eşyanın sahibi ise kaybolduğunu bilen şahitler getirirse satın alan hırsızdır öldürülecektir.

11 -Eğer kaybolmuş eşyanın sahibi kaybolan (eşyayı) bilen şahitler getirmezse o bir yalancıdır iftira etmiştir öldürülecektir.

14 -Eğer bir adam bir başka adamın küçük oğlunu çalarsa öldürülecektir.

15 -Eğer bir adam sarayın bir erkek veya bir kadın kölesini yahut bir muşkenum'un bir erkek veya bir kadın kölesini şehir kapısından çıkartırsa (kaçırtırsa) o adam öldürülecektir.

16 -Eğer bir adam saraya veya muskenum'a ait kaybolmuş bir erkek veya kadın köleyi evinde saklarsa ve tellalın çağırısı üzerine onu

(ortaya) çıkartmazsa o evin sahibi öldürülecektir.

19 -Eğer o köleyi evinde alakorsa sonra köle elinde yakalanırsa o adam öldürülecektir .

21 -Eğer bir adam bir ev delerse deliğin önünde onu öldürecekler ve onu asacaklardır.

25 -Eğer bir adamın evinde ateş (yangın) üflenirse (çıkarsa) ateşi söndürmeğe gelen adam ev sahibinin eşyasına göz kaldırırsa (göz korsa) ve ev sahibinin malını alırsa o adam o ateşe atılacaktır.

108 -Eğer bir kadın bira satıcısı (meyhaneci) biranın fiatı karşılığı arpa kabul etmesse büyük ağırlık (ağırlık ölçüsü) ile gümüş kabul ederse ve bira karşılığı alacağı arpayı gümüş karşılığından çıkarırsa o bira satıcısı kadını itham edecekler suya atacaklardır.

109 -Eğer bira satıcısı (meyhanecihancı ‘kabareci’pavyoncu ?) kadının evinde haydutlar toplanırlarsa o haydutları yakalamaz ve (kadın onları) saraya yollamazsa o bira satıcısı kadın öldürülecektir.

129 -Eğer bir adamın karısı bir başka erkekle yatarken yakalanırsa onları bağlayıp suya atacaklar..

133/b- Eğer o kadın malını korumazsa başka bir eve girerse o kadının (durumunu) ispat edip suya atacaklardır.

143 -Eğer (kadın kendini ve evini) gözetmezse ve sokağa düşkünse evini dağıtıyor kocasını küçük düşürüyorsa o kadını suya atacaklardır.

153 - Eğer bir adamın karısı ikinci bir erkek için kocasını öldürtürseo kadını kazığa oturtacaklardır .

155 -
Eğer bir adam oğluna bir gelin seçer oğlu onunla yatarsa ve sonra kendisi (kayınpeder) kadının koynunda yatarken yakalanırsa o

adamı bağlayacaklar ve suya atacaklardır.

195 - Eğer evlat babasına vurursa bilekten (elini) keseceklerdir.

226 - Eğer bir berber kölenin sahibi olmaksızın (izni rızası olmadan) köle işareti ( olan saçını ) anlaşılmaması için (kölelik belirtisini

kaybedecek şekilde) tıraş ederse o berberin bileği kesilecektir.ORTA ASSUR YASALARI
13)-
Eğer bir adamın karısı evinden çıkıp bir adamın üzerine onun oturduğu yere giderse (adam) bir (başka) adamın karısı olduğunu bildiği (halde) onunla yatarsa adamı ve kadını öldüreceklerdir.

15)- Eğer bir adam karısıyla bir adamı yakalarsa (zina halinde) (adamı) suçlayıp ispat ederse her ikisini de öldürecekler (kocanın) sorumluluğu yoktur. Eğer yakalanan (adamı) kral huzuruna veya hakimler önüne getirir onu suçlar ve ispatlarsa ve (yine) koca karısını öldürecek olursa adam da ölecektir .Eğer (koca) karısının

burnunu keserse (suçlu) adam (da) hadımlaştırılacak (hadım olacak) bütün yüzünü parçalayacaklar. Eğer (koca) karısını serbestbırakırsa adamı (da) serbest bırakacaklardır.

17)- Eğer bir adam bir adama şöyle derse: ''senin karınla (bir çokları) tekrar tekrar yattılar şahitlik yoktur''; anlaşma yapacaklar ve

(iddiayı yapanla suçlu kadın) nehre gideceklerdir .

19)- Eğer bir adam gizli olarak arkadaşı hakkında söz korsa ( dedikodu yaparsa) şöyle diyerek: ''onunla devamlı olarak yattılar'' veya kavga esnasında başka insanların önünde şöyle söylerse : ''seninle bir çok defalar yattılar seni suçlayacağım'' (fakat) delil (göstermeğe) muktedir değilse ispatlayamazsa o adama sopayla

50 defa vuracaklarbir bütün ay kralın işini yapacak saçını(ve-ya sakalını ?) kesecekler ve bir talent kalay ödeyecektir.

21)- Eğer bir adam bir adamın kızını döver ve içindekini attırırsa (çocuğunu düşürtürse) onu suçlayıp ispat ederlerse 2 biltu (talent) 30 mana kalay verecek sopayla 50 defa vuracaklar bir bütün ay kralın işini yapacaktır.

40)-……Fahişe örtülü değildirbaşı açıktır .Örtülü bir fahişeyi gören olursa onu tutuklayacak şahitler çıkartacak saray mahkemesine onu götürecek ziynetlerini almayacaklar onu yakalayan elbisesini alacaktır.

Ona elli sopa vuracaklar başına zift dökecekler.

Eğer bir adam örtülü bir fahişeyi görür onu serbest bırakır (yakalamaz) ve saray mahkemesine götürmezse o adama elli sopa atılacaktır. Onu ihbar eden elbisesini alacak kulaklarını delecekler(kesecekler ?) iplik geçirecekler arkasına bağlıyacaklar. Bir ay süreyle kralın haberciliğini yapacaktır.

Kadın esireler örtünmeyeceklerörtülü esireyi gören yakalayacak ve onu saray mahkemesine götürecektir.Kulaklarını kesecekler. Onu yakalıyan elbisesini alacaktır.

Eğer bir adam örtülü bir esire görür ve onu serbest bırakır (da) 0 yakalanmaz ve saray mahkemesine götürülmezse onu (adamı) suçlayıp ispat ettikten sonra ona elli sopa atacaklar. Kulaklarını kesecekler iplik geçirecekler ensesine bağlayacaklar. Onu ihbar eden elbisesini alacak o adam bir ay süreyle kralın haberciliğini yapacaktır.

44 )- İster bir Assur'lu erkek ister bir Assur'lu kadın (belli) fiatı kadar bir adamın evinde rehin olarak oturursa veya bütün fiatı (karşılığı) alınmışsa onu dövecek saçını yolacak (kesecek ?) kulaklarını parçalayıp delecektir (bu hakların hepsine sahiptir).

52)-
Bir adam bir fahişeyi döverse ve çocuğunu düşürtürse darbeye

darbe (ne kadar vurduysa o kadar vuracak) atacak ve bir can ödeyecektir .

40)-Eğer bir kadın kendi kendine (isteyerek) bir çocuk düşürürse onu itham ve ispat ederlerse kazığa çakacaklar onu gömmeyeceklerdir.

Eğer çocuğunu düşürme sırasında ölürse onu kazığa çakacaklar ve gömmeyecekler.

58)
-Bir adamın karısının bütün cezalarda (durumu) ister (göz) oyma ister (kulak) kesme olsun gallu'ya (şehir büğüyü) bildirilmiş

olacak ( o ) gelecek tabletinde yazıldığı gibi işlem görecektir .

59)-Bir adamın karısının tabletinde yazılan suçların dışında adam karısını dövecek saçını yolacak kulaklarını yaralıyacak bükecek(bunların) cezası yoktur.

***

“Ofkelenen Enkidukesti (Huvava’nin) basini

atti bir çuvalin içine

getirdiler onu Enlil’in onune

açtilar çuvaliçikardilar kesik basini

koydular Enlil’in onune.” (Gilgamis)

***

“Ya taşlanacak ya da okla vurulacak;

ona insan eli değmeyecek”


(Eski Ahit. Misirdan Çıkis.19: 13)

Toplum Ve Tarih