Robert Graves'ten Mitoloji Üzerine Notlar
Gelmiş geçmiş en büyük mitograflardan biri olan Robert Graves'in "New LaRousse Encyclopedia of Mythology" isimli ansiklopedi/kitaba yazdığı önsözden bazı notlar. (Çeviri bana aittir):

  • Mitoloji insan deneyimine yabancılığı inanılamayacak ölçüde olan her türlü dinsel ve kahramanlıkla ilgili efsaneyi inceleyen alandır. Bu yüzden bir sıfat olarak "mitik" "inanılmaz" anlamında kullanılır ve aynı sebeple tüm Kitab-ı Mukaddes anlatıları ve azizlerle ilgili efsaneler İran Babilonya Mısır ve Yunan mitleriyle yakın bir paralellik gösterdiklerinde dahi mitoloji çalışmalarının dışında bırakılır.


  • Mitlerin iki işlevi vardır: Birincisi çocukların sorduğu "Dünyayı kim yarattı? Nasıl sonu gelecek? Öldükten sonra ruhlar nereye gider? İlk insan kimdi?" gibi açıklaması güç soruları cevaplamaktır. Doğası gereği canlı ve olumlu olması gereken cevaplar ruhların yaratıılışı ve idaresi kendileriyle açıklanmış çeşitli tanrılara ve peşinden din adamlarına büyük güç atfeder.


  • İkinci işlevi ise var olan bir toplumsal sistemi meşru kılmak geleneksel tören ve adetlerin çıkış noktasını göstermektir. Örneğin tılsımlarında yılan resmi taşıyan Atina'daki Erekteid aşireti demirci tanrı Hephaistos'un oğlu ve tanrıça Athena'nın evlatlığı olan ve erkek yılan suretinde düşünülen Kral Erektonius'un soyundan geldiklerine dair mitleri uzun yıllar korumuşlardır.


  • Yaratılış ve nihai son mitleri bulunduğu yerin iklimine göre değişiklik gösterir.


  • İlkel halklar eski mitlerini gerçekleşen devrim ya da istilaların yarattığı değişimlere göre yeniden düzenlemiş ve neredeyse bir kural olarak var olan zorbalıkların üstünü örtmüşlerdir. Bu sayede herhangi bir tahtı haince gasp eden biri vahşi bir ejderha ya da canavarı ortadan kaldıran ardından kralın kızıyla evlenip usûlüne uygun olarak öldükten sonra kralın yerine geçen kayıp taht varisi olarak tasvir edilebilir.


  • Mitolojinin değişmez kurallarından biri yukarıda tanrılar arasında olan her şeyin dünyada gerçekleşen olayları yansıtmasıdır.


  • Mitler bir bakıma istila göç hanedan değişimi yabancı kültlerin kabulü ve toplumsal reform gibi konuların kısa dramatik kayıtlarıdır.


  • Tam ve doğru bir mitoloji çalışması derin bir coğrafi tarihsel ve antropolojik bilgi dağarcığı talep eder. Ayrıca bitki ve ağaçların nitelikleri vahşi kuş ve hayvan türlerinin alışkanlıkları gibi konularda da aşinalık gerektirir.

Alıntıdır.