olimpos dağında yaşayan TanrılarOlimpos Tanrıları

Zeus; tanrıların kralı en büyük tanrı Olimpos'un ve tanrılar da dahil olmak üzere her şeyin yöneticisi.
Hera Zeus'un karısı evliliğin tanrıçası.
Poseidon; Okyanusların denizler aleminin tanrısı. Zeus'dan sonra gelen 2 büyük tanrıdan biri (diğeri Hades).
Hades; Yer altının ve ahiretin tanrısı ölen insanların ruhlarıyla o ilgilenir Zeus'dan sonraki en büyük 2 tanrıdandır (diğeri Poseidon).
Athena; Zekâ sanat eğitim ve savaş tanrıçası.
Ares; Savaş ve kahramanların tanrısı.
Hephaistos; Ateşin ve demirciliğin tanrısı. Tanrıların demircisidir.
Apollo; Müzik sağlık ve şifa tanrısı.
Artemis; Avcılığın ve hayvanların tanrıçası.
Hermes; Hırsızların ve yolcuların tanrısı.
Afrodit; Aşkın cinselliğin ve fiziki güzelliğin tanrıçası.
Hestia; Evin ailenin ve ocağın tanrıçası.
Demeter; Doğanın tarımın ve bereketin tanrıçası.
Dionisos; Sarhoşluğun ve şarabın tanrısı.