Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Mısır Mitolojisin 'deki Önemli Tanrılar

  Mısır Mitolojisin 'deki Önemli Tanrılar

  1)RA

  RaMısır mitolojisinde güneş tanrısıdır.Kutsal merkezi Heliopolis'dir.Genellikle başında bir disk bulunan şahin kafalı insan biçiminde canlandırılmıştır.Eski tanrı Atum'la bir tutularakIV. sülale döneminde devlet tanrısı olmuştur.

  Kefren'den başlayarak firavunlaronun soyundan geldiklerini ilan etmişlerdir.

  Ra daha sonra Horus'u da kapsamış ve Ra-Horakhty (ya da Ra-Horus) ismini almıştır.

  Güneş Ra'nın sembolüdür; tüm vücudunu ya da gözünü temsil eder. Ra'nın sembolleri güneş sembolleridir Phoenix'e benzer bir özelliği vardır; her sabah ateşlerin içinden tekrar doğar.

  2)SETH
  Aşağı (kuzey) Mısır kralı kabul edilir.Bir eşeği anımsatan kırmızı saçlı ve büyük kulaklı bir hayali hayvan olarak temsil edilir.Çöl ve fırtınalar ile beraber düşünülür.Yunanlılar bu tanrıyı Typhon olarak görürler.

  Uzun yıllar Seth aşağı Mısır'ınHorus da yukarı Mısır'ın simgesiydi.İki ülke birleştikten sonraSeth ve Horus beraber taç giymiş firavunlar olarak gösterildiler.Fakat yukarı Mısıraşağı Mısırı fethettikten sonragüneyin firavunları sıklıkla Horus'un (yukarı Mısır'ın tanrısı) şeytani düşmanı Seth olarak portrelendiler.

  Seth Osiris'in erkek kardeşidir.İsis Osiris'in karısıdıroğullarıAnubis ve Horus'tur.Seth'in hiç çocuğu yokturçorak çöller onun için onunla anılır.Horus ile savaşları boyunca tanrıça NeithHorus'a tahtSeth'e ise Astarte ve Asat tanrıçalarını veren bir anlaşma önerdi.

  Setherkek kardeşi Osiris'i öldürmesi ile ünlüdüraynı zamanda onun oğlu Horus'u da öldürmeye teşebbüs etmiştir.Horusyaşamışbabasının ölümünün intikamını almış ve Seth'i sonsuza kadar çöle sürgüne yollamıştır.Seth'in sürgüne gönderilme kararı Re tarafından yönetilen tanrılar konseyinde alınmıştır.Tanrıların çoğu Horus ve onun annesi İsis'inOsiris'ten gelen Mısır tacının mirasçısının Horus olduğu iddiasını desteklerkenRa bu fikre katılmamıştır.OHorus'un böyle güçlü bir pozisyon için çok genç olduğuna inanıyordu.Böyleceduruşma kimse yenişemeden uzun yıllar sürdü.İsis'in bir kurnazlığı davanın kapanmasına neden oldu.

  Büyü kullanarakİsis kendini çok güzel bir genç kadına çevirdi.SethO'nu gözlerinden yaş akarken gördü ve sorunun ne olduğunu sordu.İsiskendi ve Horus'un durumuna benzetmeden bir hikaye anlattı.Buna göre şeytani bir adam onun kocasını öldürmüşailesini sürülerini çalmayı denemişti.Sethbu kötü duruma çok kızar bu şeytani adamı yok ederek aile mülkerinin genç kadının oğluna geçmesi için ısrar eder.Kendi kelimeleri ile kendi yaptıklarını ayıplar ve Mısır tacını kaybeder.

  Seth her zaman tamamıyla şeytani bir figür olmamıştır.Onun yer altına yaptığı karanlık yolculuk boyuncaHorus ile kavgasındaO'nu hamisi olan Ra'nın mavnasında olan güneşi korumuştur.Yılan şeklindeki canavarApep ile kavga etmiştir.Ayrıca19 hanedan döneminde kısa bir süre çölün güçlerini sakinleştiren tanrı olarakSeth'e duyulan saygı büyümüştür.Bir çok firavuno dönemde Seth'in isminden türeme örneğin ''Seti'' gibi isimleri kendilerine isim olarak seçmişlerdir.

  3)İSİS

  İsis Osiris'in (aynı zamanda kocasıdır)Nephthys ve Set'in kardeşidirNut ve Geb'in kızları ve çocuk Horus'un annesidir.Bazı kaynaklara göre Anubis de İsis ile Osiris'in oğludur.

  Bir çift boynuzun arasında güneş diski bulunan akbaba şeklinde bir şapka giymiş kadın olarak gösterilir.Çok seyrek olarakbir çift koç boynuzu ya da Ma'at tüyü ile beraber Güney ve Kuzey çift tacını giyer.İsis bir tanrıça olarak değil ama kadın olarak ise sıradan saç biçimiyle gösterilirancak her zaman alnında bir yılan figürü bulunurdu.

  Mısır efsanesine göreİsis kral tanrı Osiris’in kız kardeşi ve karısıgüneş tanrı Horus’un anasıdır.Karanlıklar tanrısı SethOsiris’i öldürünceİsis kocasını aramaya çıkarbulur ve oğluna öcünü aldırtır.Bereketianneliğitedaviyie konomiyi simgeler.İsis büyük bir büyücü ve büyü yeteneklerinin kullanması ile meşhurdur. Örneğin ilk kobrayı onun zehirli ısırığını kullanarak Ra'ya gizli ismini itiraf ettirmek için yaratmıştır.
  4)PTAH
  PtahEski Mısır'da evreni ve diğer her şeyi yarattığına inanılan tanrıdır.El sanatçılarınınözellikle heykelcilerin koruyucusu sayılırdı.Yunanlıların demircileri ve zanaatçileri koruyan ateş tanrısıHephaistos'la özdeşleştirilmiştir.Ptahen başlarda Mısır'ın başkenti olan Memphis'in yerel tanrısıykenşehrin öneminin artmasıyla kültürü tüm Mısır'a yayılmıştır.İnsanlarla Tanrılar arasında aracı olduğuna inanılan Apis'in kutsal ahırıPtah'ın tapınağıdır.Eşi Sekhmet ve oğlu Nefertium ile Memphis üçlüsünü oluştururlar. Elleri dışında tüm bedeni sakıca sarılmışelinde bir asa taşıyankafası kazınmış bir insan olarak tasvir edilir.Mısır'ın en büyük tanrısı olarak bilinir.

  5)ANUBİS
  AnubisEski Mısır mitolojisine göreNephthys ve Seth'in (bazı efsanelere göre Osiris ve İsis'in) oğludur.Çakalların mezarlar etrafında dolaşması nedeniyle çakal başlı Anubis ölümle beraber anılır.Ölen Osiris'i mumyaladığı için mumyalama tanrısı olmuştur.Görevi tüm ölüleri korumak ve yüceltmektir.Bu yüzden mumyalamayla görevli kişiler Anubis maskesi takarlar.Ölen kişi diğer dünyada yargılanırken Anubis ona yardım eder.Anubis diğer dünyada ölülerin koruyucusu ve ölüler kentinin efendisidir.Anubis tanrılar arasında en korkutucu olanıdır.Ölüleri tekrar hayata döndürme gibi bir özelliği de olduğu sanılmaktadır.Yüzünde bir çakal ısırığı vardır.Kutsal mumyalayıcı olarak da bilinir.

  Anubis'in izi neredeyse tüm mezarlarda görülür.
  Eski Mısır inancına göre Anubis'in mezarları koruma gücüne sahip olduğu da bilinmektedir.Bu yüzden mezarların girişine Anubis mezarları korusun diye Anubis heykelleri konulmuştur.

  6)SEKHMET

  Sekhmet eski Mısır mitolojisinde savaş ve yıkımın tanrıçasıdır.Aslan başlı veya bir aslan olarak tasvir edilir.Bir zamanlar Bastet'le özdeleştirilirdi.

  Bir efsaneye göre SekhmetRa'nın emri üzerine Ra'ya eskiden inanıp şimdi inanmayanları tek tek yok edeceğine tüm insan neslini yok etmeye çalışmıştır.Ama Sekhmet insan kanının tadını öyle sevmiştir ki önüne geleni öldürmüştür.Ra'nın rahipleri ve müritlerini bile.Ra çok geç kalmadan Nil Nehri'ni kırmızı bir tozla Nil'e kırmızı rengini verir ancak bu bir büyüdür.Sekhmet onu kan zannedip içtiğinde büyü onu eski haline çevirir ve insan neslinin tükenmesine Ra engel olur.

  Ayrıca Hathor'un ikinci kimliği olduğu sanılırölülerin iç organlarını korumada yardım edermumyalama işlemlerini organize eder büyü gücü vardır. Hastalıkları iyileştirme gücü olduğundan sargıların tanrıçası olarak da bilinmektedir. Büyü gücü ve kötü niyetli insanlara ölüm verdiği için Selket'le de bütünleştirilir.

  7)HATHOR

  Mısır yaratılış mitolojisindeki yaratıcı tanrı Ra’nın kızıdır (Aynı zamanda eşidir de).Hathor aşk tanrıçası olarak da bilinir.Ayrıca müzik tanrısı olarak düşünürler.Hathor aynı zamanda çöl bölgelerinin koruyucusu olarak da gösterilmiştir.Teb'de ölüm tanrısıdır ama genel olarak aşkneşe dans ve alkol tanrısı olarak kabul edilir.Hathoreşi Ra'ya kızıp Mısır'ı terk eder.Ra hemen O'nu özlediğini anlarama Hathor dişi bir aslan'a (Sekhmet'e) dönüşmüştür ve kendisine yaklaşan her insan ve tanrıyı yok eder.Bu Hathor-Sekhmet tanrıçalarının da özelliğini belirler.Daha sonrasında ThothHathor'a bir şişe iksir hazırlar ve sonra Sekhmet tekrar Hathor'a dönüşür.Tapınağı Denderah Tapınağı'dır.

  8)HORUS
  HorusMısır mitolojisinde şahin başlı gök tanrısıdır.İsis ile Osiris'in oğludur.Firavunların bazı tasvirlerinde İsis'in kucağında görülebilir.Bu da firavunların dünya üzerindeki Horus olduğuna inanılmasındandır.Firavunlar kendilerini Horus'un yeryüzündeki cisimleşmiş halleri olarak gördükleri için Mısır'ın en önemli tanrılarından biridir.

  FiravunlarHorus'un ismini kendi isimlerinden biri olarak alırlardı.Aynı zamanda Firavunlar Ra'nın takipçisiydilerbu yüzden Horus aynı zamanda güneşle de ilişkilendirilirdi. Horus sembolizmde genellikleİlâhî Yasalar’ın insanda vicdan tarzında belirmesini simgeler.Şahin kafalı Horus’un yırtıcı kuşların keskin bakışıyla tasvir edilmesi kişinin hiçbir hareketini gözünden kaçırmayan bir ilah oluşunuyani vicdanın gözünden hiçbir şeyin kaçmayacağını simgeler.

  9)NEPHTYS
  NeftisNephthys ya da Nebt-hetMısır tanrıçalarından biridir.Orta Mısır'da tapınılmaya başlanmıştır.İsminin manası Evin Hanımı demekti ancak bu bildiğimiz ev değil güneş tanrısı Horus'a bağlı olan gökyüzü kısmı anlamına geliyordu.

  Eski Mısır'da Geb ve Nut'un kızıydı.Seth Osiris ve İsis'in kız kardeşiydi.Kötü bir tanrı olan Seth'in karısı olarak da tapınılırdı.Her manada İsis'in tersi idi.İsis doğumbüyüme ve gelişmeyi temsil ederkenNephthys ölümüyok olmayı temsil ediyordu.

  Osiris'in yeniden doğuş efsanesindeOsiris'in tarafını tutmuştur.

  10)OSİRİS
  Geb ve Nut'un oğluyeraltı dünyasının hakimiölümsüz yaşam için diriliş tanrısıkural koyucukoruyucuölülerin yargıcıdır.Osiris Nut ve Geb’in ilk çocuğuydu.SetNephthys ve İsis’in kardeşiydiaynı zamandaİsis’in kocasıydı.Horusİsis'ten oğluydu.Bir hikâyeye göre Nephthysİsis gibi davranarakOsiris’i baştan çıkarmış ve Anubis’i doğurmuştur. Osiris adı eski Yunanlılar'ın verdiği bir addır.Efsaneye göreOsirisİsis'e aşıktır.Yani İsis hem Osirisin eşi hem kardeşidir.Osiris tahta geçtikten sonra ilk yaptığı işlerden biri ilkel bir hayat süren Mısır’lıları uygarlaştırmak olmuştur.Osiris onlara ilk tarım araçlarını yapmayıtoprağı kullanmayı buğdayı ve üzümü yetiştirmeyiekmekşarap ve bira yapmayı öğretmiştir.düzenleyen de Osiris’tirAyrıca ilkel Mısır’lılara ilk defa tapınak inşa etmeyi ve tanrılara tapmayı öğreten ve dini törenleri düzenleyen de Osiris’tir.Osiris hep sivri külah başlığıylavücudu ya sargılıdır ya da balık pullarıyla kaplıdır.Elleri göğüste çapraz vaziyettedir ve bir kamçı ile bir asa tutar bazen bir de baston tutar.ayakları bitişik olarak tasvir edilir.

  11)THOTH
  ThothMısırlıların inancına göreAyzamanbilgelik ve yazı tanrısıdır.İbiş kuşu başıyla tasvir edilir.Hiyerogliflerin ve simyanın onun insanlığa armağanı olduğu söylenir.Eşi Maat'tır.Thoth'un sekiz çocuğundan en önemlisi Amun'dur.Hiyeroglifi icat ettiğine inanılır.Thoth eski Mısır'ın kâtibi idi ve aynı zamanda mumyalama törenlerinde kalbin teraziye koyuluşu sırasında olan biteni yazıya geçirirdi.Mısır inancında en bilge tanrıdır.

  12)BAST  BastMısır mitolojisindeki tanrıçalardan biridir.Aşağı Mısır'ın koruyucu tanrıçasıydı ve vahşi bir aslan olarak betimlenirdi.Ev kedileriyle özdeşleştirilmesi ve bu şekilde betimlenmesiM.Ö 1000 yılında başlamıştır.Genellikle birlikte anıldığı aslan başlı tanrıça Sekhmet'in olumlu yansımasıdır.Kedi olarak da betimlenmiştir.Bast'ın sözlük anlamının merhem şişesinin kadını olması sebebiyle zamanla bir tür koku tanrıçası olmuştur.Buradan hareketle Anubis mumyalama tanrısı olduğundamerhem tanrıçası olan Bastonun karısı olarak addedilmiştir.

  Kutsal hayvanı babun ve ibiş kuşudur.Bu hayvanların birçok mumyası bulunmuştur.

  Alıntıdır.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Herhalde en çok tanrı Yunan ve Mısır Mitolojisinde vardır. En gerçekçisi de bana Mısır mitolojisi geliyor.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş