Tufan Nedir - Tufan Hakkında - Mitoloji - Mitoloji Tarihinde Tufan


Tufan bir çok yerel efsaneye ve kutsal kitaplara göre Allah tarafından bir kavmi milleti ya da tüm insanları cezalandırmak amacıyla gönderildiğine inanılan büyük felaket. Tufan'ın detayları farklı kültürlerde farklılıklar arzetmekle beraber en çok bilinen şekli Nuh Tufanı'dır.

Tufan yalnızca kutsal metinlere özgü bir kavram değildir; kutsal metinlerden önce de mevcut bulunan pek çok mitoloji masal inanışlarda yer etmiş bir kavramdır.

Birçok kültürde büyük felaketlerden bahsedilir. Bunu Heraklitus Empedokles Platon ve Aristoteles "geçmişte insanlığın uğradığı su ve ateş felaketleri" olarak ifade etmişlerdir.

Pisagor’a göre insanlık böyle 6 “doğal afet dönemi” geçirmiştir. Aynı şekilde Maya kültüründe de insanlığın geçirdiği çağları birbirinden ayıran birçok büyük felaket dönemi yaşanmış olduğu belirtilir.

Farklı kültür ve dinlerde Tufan efsaneleri

Tufandan söz eden kültürlerden bazıları ve değindikleri tufanlar şunlardır:

* Tevrat ve Kur'an’da sözü edilen Nuh Tufanı.
* Sümerler’in Gılgamış efsanesindeki tufan.
* Berossus’un aktardığı Sisithrus dönemindeki tufan.

* Eski Mısır geleneğinde tufan.
* Platon’dan aktaran Strabon’un sözünü ettiği kiklopların yaşadığı “devre”deki tufan.
* Hint geleneğinde son Manu tufanı.

* Hint geleneğinde İsi ve İswara tufanı.
* Sabiî geleneğinde tufan. (Sabiî geleneğine göre dünya bugüne dek üç büyük felaket dönemi geçirmiştir.)

* Kuzey ve Güney Amerika mitolojilerindeki tufan (Maya ve İnka gelenekleri Hopi Algonkin ve Tupinamba kızılderilileri gelenekleri)

* İrlanda’nın Kelt geleneklerinde ve Kuzey Avrupa efsanelerinde belirtilen tufan.
* Grek mitolojisindeki Deukalion tufanı.
* Endonezya ve Melanezya geleneklerinde tufan.

* Afrika geleneklerinde tufan.
* Kuzey Asya ve Orta Asya geleneklerinde tufan.

Altay Türk efsanelerinde Tufan


(Altay Türkleri’nin yaratılış efsanesinde Dünya’nın ekseninin sabitliği Tanrı Ülgen’ce başı zincirle bir kazığa bağlanan balık sembolizmiyle belirtilir ve balığın başının yönünün yani eksenin yönünün değişmesi halinde tufanın tekrar meydana geleceği söylenir.)

Hint efsanelerinde Tufan

Geçmişte birçok doğal afet döneminin yaşanmış olduğunu bildiren Hint efsanelerine göre içinde bulunduğumuz devre (manvantara) Manu Vaivasvata devresidir; ve bizler bu devrenin son çağı olan Kali-Yuga çağını yaşamaktayız.