Kelt Tanrıları Hakkında - Kelt Tanrıları - Kelt Tanrıçaları

Kelt Tanrıları

Amaethon

Amaethon veya Amathaon Galler mitolojisinde ana tanrıça Dôn'un oğlu olan tarım tanrısıdır.[1]

Arawn'ın liderliğindeki Öteki Dünya tanrı ve tanrıçaları ile Dôn'un Çocukları arasında çıkan savaşın doğrudan sorumlusu olmuştur.

Ağaçlar Savaşı'nda (Cath Godeau) kardeşi Gwydion ağaçları birer savasçı haline dönüştürünce Öteki Dünya tanrı ve tanrıçaları mağlup edilmiştir.

Belenus
Belenus Kelt mitolojisindeki bir tanrıdır. Parlak veya parıldayan anlamındadır.

Dwyn
Dwyn veya Dwumwen Kelt mitolojisinde aşk tanrısı.

Segomo
Segomo Kelt mitolojisindeki savaş ve zafer tanrısı. İsmi "muzaffer olan" "güçlü olan" manalarına gelmektedir.

Romalılar Segomo'yu Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'ın bir türevi olarak görmüşlerdir. Ayrıca Romalıların Segomo'yu Roma mitolojisinde önemli bir yeri olan Herkül'e de benzettikleri olmuştur.

Kelt tanrıçaları

Arnemetia

Arnemetia Kelt mitolojisinde bir su tanrıçası. İngiltere'de ona tapınılırdı. Tapınağı Aquae Arnemetiae'de bugünkü Buxton Derbyshire İngiltere'de idi.

Aveta

Aveta Kelt mitolojisinde doğum tanrıçası. Özellikle Gallerde tanınır ve tapılırdı.

Beira

Beira İskoç mitolojisinde tanrı ve tanrıçaların annesi kış mevsiminin tanrıçasıdır.[1]

Kelt yaratılış mitlerinin birinde yer almaktadır. Yunan mitolojisindeki Gaea ve Norse mitolojisindeki Jord ile benzer bir rol üstlenir.

Damara

Damara Kelt mitolojisinde bereket tanrıçasıdır. Mayıs ayı ile özdeşleşmiştir.