Etrüsk Tanrıları Hakkında - Etrüsk Tanrıları Listesi - Etrüsk Mitolojisi

Aita

Aita Etrüsk mitolojisinde yer altı tanrısıdır. Ona atfedilen özellikler ve insanların ona karşı tapınma biçimleri açısından Yunan mitolojisindeki Hades ve Roma mitolojisindeki Plüton ile büyük benzerlikler taşımaktadır bir bakıma Yunan mitolojisindeki Hades'in Etrüsk mitolojisindeki hâlidir.

Fufluns

Fufluns veya Puphluns Etrüsk mitolojisinde bitkilerin şenliğin sağlığın büyümenin ve canlılığın tanrısı. Arz-tanrıça Semia'nın oğludur.

Fufluns özellikleri bakımından Yunan şarap tanrısı Dionysos ve Roma şarap tanrısı Bacchus'a çok benzemektedir.

Mantus

Mantus ve karısı Mania Roma ve Etrüsk mitolojilerinde yer altı dünyasının yani ahiretin tanrılarıdır. Ayrıca Mantua şehriyle de ilişkilendirilmişlerdir.

Mantus Zeus tarafından Tanrıcaların onun yakışıklılığı yüzünden gösterdikleri ilgiyi kıskanıp lanetlenip yer altı dünyasına sürülmüştür.

Karısı Mania'nında bir peri olduna inanılır Zeusun ilgisine karsılık vermeyince gazabına uğrayıp yeraltı dünyasına sürülmüştür Mantus'la Mania burda birbirlerine tanımış aşık olmuş ve evlenmişlerdir. Daha sonra çocukları Lares'le Manes doğmuştur. Lares Roma mitolojisinde evlerin koruyucusu olarak bilinir. Manes Herodot'a göre Maeonya'nın ilk kralıdır. kesin olmamakla birlikte Manes'in Zeusa kafa tutması ve Zeusun onu cezalandırıp bir ölümlü haline getirdiği söylenmektedir. Lares ise bir ölümlüye aşık oldu için Tanrısal niteliklerinden vazgeçip onun gibi sıradan biri olarak hayatını sürdürmüştür.

Ayrıca Mantus Litvanyada çok kullanılan bir isimdi.

Nethuns

Nethuns Etrüsk mitolojisinde su tanrısı. Başlarda sadece kuyuların tanrısıyken daha sonrasında her türlü su ve nemin tanrısı olarak tapınılmaya başlamıştır. Yunan Poseidon ve Romalı Neptün ile denkti.