Hint Mitolojisi - Mitoloji Hakkında - Hint Hint Tanrıçaları Listesi

Anumati


Anumati Hint mitolojisinde bir ay tanrıçasıdır. Anumati'nin kelime olarak manası "İlahi Lütûf"tur. Birçok diğer Hint tanrıçası gibi kendi içinde doğurganlık bereket bolluk gibi özellikler taşır.

Anuradha

Anuradha Hinduizm'de iyi şans tanrıçasıdır. Dakşa'nın kızı Chandra'nın karısıdır. Ayrıca Bharani'nin kız kardeşidir.

Bala (Mitoloji)

Bala Hint mitolojisinde bir ana tanrıçadır.

Devi

Daha çok Devi olarak anılan Vaişnodevi (देवी Devī Sanskritçe ve Hinduca'da) Hinduizm'in İlahi Annesi'dir. Jai Mata Di ve Mata Rani diğer isimlerindendir. Kuvvetin tanrıçası olarak tanınan Devi ilahiliğin (veya ilahi gücün) dişil yönü olarak tanımlanır; enerji veya itici güç (Şakti) olarak çoğunlukla eril yön ile eşit role sahiptir. O olmadan bilinci ve yargılamayı temsil eden eril yön güçsüzdür.

Vaişnodevi'nin ana tapınağı Jammu ve Keşmir bölgesinin Jammu kısmında bulunur.

Durga


Durga (Sanskritçe: दुर्गा Bengalce: दुर्गा) Hinduizm'de bir Devi ulu (en üstün) tanrıça formudur. Bir aslanı süren ve birçok kolunda silahlar taşıyan elleri mudra şeklinde bir kadın olarak tasvir edilir. Tanrıçanın bu formu dişil ve yaratıcı enerjinin (Şakti) tecessümü yani cismanileşmesi vücut bulmasıdır.

Bazı geleneklerde Saraswati veya Lakşmi'nin enkarnasyonu olarak geçerken diğer geleneklerde bu iki tanrıça (Saraswati ve Lakşmi) onun kız evlatları olarak geçer.

Gayatri

Gayatri (gāyatrī) gāyatra`nın dişil formudur ki bu da bir şarkı ve ilahi için kullanılan Sanskritçe sözcüktür. Aşağıdakilerden herhangi biri olabilir:

* 24 hecelik Vedik şiir ölçüsü bakınız Vedik ölçü.
* Bu ölçüyle bestelenmiş herhangi bir ilahi.
* Hinduizm'de bir mantra ve bu mantranın tecessümü (yani cismanileşmişi vücut bulmuşu) tanrıça. En önemli brahmarişi üstadlarından Vişwamitra tarafından yazılmış ve geliştirilmiştir.

Kali

Kali Hinduizm'de uzun ve karmaşık geçmişe sahip bir tanrıçadır. İlk dönemlerden beri süregelen vahşet ve öfke yaratığı niteliği bugün hâlâ etkiye sahip olsa da daha kompleks Tantrik inançlar zaman zaman onun görevini ve rolünü Mutlak Gerçek veya Varlığın Kaynağı gibi nihai mevkilere taşımıştır. Sonuç olarak daha yeni (güncel) sayılabilecek adanış hareketi Kali'yi daha çok bir ana tanrıça olarak tasavvur etmektedir. Kali deva (tanrı) Şiva'nın yanı sıra birçok devi (tanrıça) ile ilişkilendirilmiştir.

Kali genellikle Şiva'nın eşlerinden biri olarak görülmüştür. İsmi kala sözcüğünün dişil şekli olarak görülebilir (Sanskritçe kala karanlık ve zaman gibi anlamlarda kullanılırdı ki burada zaman ölüm kavramı için kullanılan bir öfemizmdir); ayrıca Siyah Kadın anlamına da gelir ki eşi olan beyaz Şiva'nın tersidir. İlişkilendirildiği veya özdeşleştirildiği tanrıçalardan bazıları Durga Bhowani Devi Sati Rudrani Parvati Chinnamasta Chamunda Kamakşi Uma Menakşi Himavati ve Kumari'dir. Bu isimler tekrarlandığında inanan (ibadet eden) kişiye özel güçler verdiğine inanılırdı.

Lakşmi

Lakşmi (Sanskritçe: लक्ष्मी lakṣmī) Hindu inanışında tanrı Vişnu'nun karısı. Bolluk iyi şans ve güzellik tanrıçası.

Parvati

Parvati (Sanskritçe: पार्वती Pārvatī) Hinduizm'de bir Hint tanrıçasıdır. Özellikle evli kadınlar kocalarına sağlık ve uzun yaşam dilemesi için ona tapınırlar. Bu Hinduizm'deki çok eski bir gelenektir. Parvati metinlerin açıklamasında genellikle Şakti veya Durga'nın bir temsili olarak görülmüştür. Uma Lalitha Gowri Şivakamini ve Aparna yüzlerce farklı isminden birkaçıdır.

Parvata Sanskritçe "dağ" anlamına gelen sözcüklerdendir; böylece "Parvati" "Dağların O'su (Kadını)" gibi bir anlama gelmektedir. İsminin bu anlamının nedeni Parvati'nin dağların tanrısı olan Himavan'ın kızı olmasındadndır. Parvati'nin ebeveynleri Himavat yani Himalaya dağlarının tecessümü (cismanileşmiş vücut bulmuş hali) ve apsara Menā'dır. Parvati genel inanışta Şiva'nın ikinci eşidir. Fakat Dakşayani'den (Şiva'nın ilk eşi) farklı değildir aslında onun bir reenkarnasyonudur.

Saraswati

Saraswati (Sanskritçe: सरस्वती) Hinduizm'deki üç büyük tanrıçadan birisidir; diğerleri Lakşmi ve Durga'dır. Saraswati Yaratıcı olarak inanılan tanrı Brahma'nın eşidir.

Sita Devi


Sita (Sanskritçe-ītā) Hint mitolojisinde Vişnu'nun yedinci avatarı olan Rama'nın eşidir. Kadınlığın ve eşlik erdeminin örneğidir. Hint inancına göre Sita kendisi Vişnu'nun ebedi ve ilahi eşi olan tanrıça Lakşmi'nin bir avatarıdır