Roma Tanrıları Listesi - Roma Mitolojisi - Romalılar

Clitunno


Clitunno Roma mitolojisinde bir okeanid. Clitunno Nehri'nin tanrısıydı.

Eventus Bonus

Eventus Bonus ("iyi son") Roma mitolojisinde hem ticaret hem de tarımda başarının tanrısıdır. İyi hasatları ve kârı o getirirdi.

Fabulinus


Fabulinus (fabulari yani "konuşmak"tan) Roma mitolojisinde çocuklara konuşmayı öğreten tanrıydı. Çocuk ilk sözcüklerini söylediğinde ona çeşitli adaklarda bulunulurdu.

Herulus


Herulus veya Erulus Roma mitolojisinde tanrıça Feronia'nın oğludur. Üç yaşamı olsa da Evander tarafından öldürülmüştür. Hades'in saf karanlığının tanrısı ve tecessümüydü.

Honos

Honos Roma mitolojisinde onur askeri adalet ve şövalyelik tanrısıydı. Sanatta bir mızrak ve kornukopiya ile tasvir edilmiştir.

Jüpiter

Jüpiter (Iuppiter) Roma mitolojisinde Yunan mitolojisindeki Zeus ile denktir. Jupiter Optimus Maximus (Jüpiter En Yüce En Büyük) olarak anılırdı. Roma devletinin baş tanrısıydı kanun ve toplumsal düzenden sorumluydu. Romalılarda ata tapınımı varolduğundan Jüpiter babaydı. Bu inanış Hıristyanlığı da etkilemiştir. Antik çağ da Romalılar göklerdeki babamız diye Jüpiter'e seslenirlerdi.

Liberalitas

Liberalitas Roma mitolojisinde cömertliğin tanrısıdır.

Mars


Mars Roma mitolojisindeki savaş tanrısıdır. Juno ile ya Jüpiter ya da sihirli bir çiçeğin oğludur. Mars sözcüğünün herhangi bir Hint-Avrupalı türevi olmadığına göre büyük ihtimalle Etrüsk ziraat tanrısı Maris'in Latinize edilmiş bir biçimidir. Başlarda Romalı bereket ve bitki tanrısı çiftlik hayvanlarının ekin alanlarının koruyucusuyken daha sonraları savaşla özdeşleştirilmiştir; sonunda Yunan mitolojisindeki Ares'in Roma mitolojisindeki dengi olmuştur.

Mars Roma'nın kurucusu Romulus'un efsanevi babasıydı ve bu nedenle Romalılar atalarının Mars olduğuna inanırdı. Romada erkek tanrılar arasında en güçlü ikinci konumdadır. Asil görünüşlü ve asla yenilmeyen bir tanrıdır Romalılar yunanistanı feth edince aresle bir tutulmuştur

Picumnus

Picumnus Roma mitolojisinde bereket tarım çocuk ve düğün tanrısı. Sterquilinus ile aynı olduğu da söylenmiştir.

Pilumnus


Pilumnus Roma mitolojisinde bir doğa tanrısıdır ve Picumnus'un erkek kardeşidir. Çocukların uygun biçimde büyümelerini ve sağlıklı kalmalarını sağlardı.

Pluvius


Jupiter Pluvius Roma mitolojisi kuraklıkların kurtarıcısı insanlığı kuraklıklardan kurtaran tanrı anlamında Jüpiter'in isimlerinden. Ayrıca isim Hyades'i tanımlamakta da kullanılmıştır.

Terminus


Terminus Roma mitolojisinde sınırların tanrısıdır. Sınırları belirtmekte kullanılan taşlar onun adına kutsaldı. 23 Şubat'ta onun onuruna Terminalia isimli bir bayram kutlanırdı.

Volturnus


Volturnus Roma mitolojisinde suların tanrılarından biri. Büyük bir ihtimalle yerel bir Samnit kültünden türemiştir. Adına yapılan bayram Volturnalia 27 Ağustos'ta kutlanırdı.