Roma Mitolojisi - Roma Mitolojisi Tanrıları - Roma Mitolojisi Tanrıçaları - Roma Mitolojisi Tarihi

Agrippa (kral)
Agrippa Aeneas'ın soyundan gelen Alba Longa kralıdır.

Alba (Antik Roma)

Alba Roma mitolojisinde Latinus Silvius'un oğlu ve Alba Longa'nın beşinci kralı.

Amulius
Amulius Roma mitolojisine göre Numitor'un kardeşi ve Procas'ın oğluydu. Kardeşi Numitor Alba Longa'nın kralıydı. Amulius kardeşini tahttan indirip kendisi başa geçmişti. Amulius Numitor'un kızı Rea Silvia'yı Vesta rahibesi olmaya zorladı böylece Rea bakire kalacak ve Amulius'u devirecek evlatlar doğuramayacaktı. Ancak Rea Mars'ın tecavüzüne uğramış ve Romulus ve Remus'u doğurmuştu.

Amulius Rea Silvia'yı yeminini bozduğu gerekçesiyle canlı canlı gömmüş ve oğullarını da Tiber nehrine atmıştı. Ancak nehir tanrısı Tiberinus ikizleri bulmuş ve onları emzirmesi için dişi bir kurta vermişti. Ardından da Rea Silvia'yı kurtarmış ve onunla evlenmişti.

Ascanius
Yunan ve Roma mitolojisinde Ascanius Aeneas ve Creusa'nın oğludur. Truva savaşının ardından Aeneas yanmakta olan şehirden babası Anchises oğlu Ascanius ve bu yolculuk sırasında ölecek olan karısı Creusa ile birlikte kaçarak İtalya'daki Latium'a gelmişti. Ascanius sonradan İtalyan savaşlarında boy göstermiştir. Virgil'in Aeneid adlı eserinde Alba Longa'nın ilk kralı olarak Romanın kuruluş mitinde yer alır.

Ascanius aynı zamanda Iulus ya da Julus olarak da bilinir. Gens Julia ya da Julianlar olarak bilinen ve aynı zamanda Jül Sezar'ın da mensubu olduğu bu aile soylarının Ascanius/Iulus'a dolayısı ile de onun babası Aeneas onun annesi Venüs'e dayandırırlar.

Atys (kral)
Atys Roma mitolojisinde Alba'nn soyundan gelen Alba Longa'nın altıncı kralı.

Capetus

Capetus Aeneas'ın soyundan gelir. Tiber nehri'nin adını aldığı Tiberinus'un babası olduğuna inanılır. Alba Longa krallarından birisidir.

Diana (mitoloji)

Diana Roma mitolojisinde ayın ve avcılığın bakire tanrıçasıydı. Yunan mitolojisinde Artemis'e denktir. İkiz erkek kardeşi Apollo ile Delos adasında doğmuş olan Diana'nın ebeveynleri Jüpiter ile Latona'dır. Gökteki sembolü aydır. Geyik ve köpek sembol hayvanlarıdır.

Egeria (mitoloji)
Egeria Roma mitolojisinde Numa Pompilius'un ölümsüz tanrıça karısı. "Bir liderin ilahi danışmanı" olarak tanımlanır.

Flora

Flora Roma mitolojisinde çiçek ve bahar tanrıçasıdır.

Roma'ya Sabinler'den gelme bir tanrıçadır. Çiçek açan her bitkinin yönetimi onun elindedir. Söylenceye göre Zeus'a (Jupiter) kızan Iuno erkek araya girmeden çocuk doğurmak istemiş. Ona dokunduğu kadını gebe bırakan bir çiçek veren Flora Mars'ı (Ares) doğurmasını sağlamış. Romalılar takvimlerinin ilk ayına baharın başlangıcı olan Mars (Mart) adını vermişlerdir.

Hersilia
Hersilia Roma mitolojisine göre Roma'nın kurucularından Romulus'un karısıdır.

Lares
Lares Roma mitolojisinde tanrı.

Zeus'un Juturne adındaki peri kızına olan aşkını Hera'ya anlattığı için Zeus'un dilini keserek Hermes'le birlikte cehenneme yolladığı Lara adındaki periye Hermes'in aşık olması ve onunla beraber olması sonucu olan çocuğun ismi. Roma mitolojisinde evlerin koruyucusu olarak bilinir.

Latinus Silvius
Latinius Silvius Aeneas'ın dördüncü göbekten akrabası ve (Livy'e göre ) Alba Longa'nın dördüncü kralı.

Lucina

Lucina Roma mitolojisinde doğum tanrıçasıdır. Daha sonraları evlilik aile ve doğum tanrıçası olan Juno'ya (Yunan mitolojisinde Hera) hitaben kullanılan bir isim olmuştur.

Latince "lux" ışık kelimesinden türemiştir. Kullanılırken anlamı genelde "bebekleri ışığa getiren"dir. Zaman zaman bereket ve ay ile ilgili tanrıçalar (Diana vs.) için bir hitabet tarzı olarak kullanılmıştır.

Lupercalia
Lupercalia Roma'da kötü ruhları kovarak şehri temizlemeyi ve böylelikle sağlık ve bereketi serbet bırakmayı amaçlayan 13 Şubat'dan 15 Şubat'a kadar kutlanan çok eski bir Roma pastoral festivali. Antik dönemde Lupercalia'nın Antik Yunanistan'daki Arkadya bölgesinde kutlanan Lykaia festivali (Yunanca: λύκος — lykos "kurt" Latince lupus) ve Faunus'un Yunan mitolojisindeki karşılığı olan tanrı Lycaean Pan ile ilişkili olduğuna inanılırdı. [1]

Roma mitolojisinde Lupercus bir erkek tanrıydı ve zaman zaman Yunan tanrısı Pan'ın Roma'daki karşılığı olan Faunus ile özdeşleştirilirdi. Lupercus Çobanların tanrısıydı. Festivali tapınağının geleneksel kuruluş yıl dönümü olan 15 Şubat tarihinde kutlanır ve Lupercalia olarak adlandırılırdı. Rahipleri keçi derisi giyerdi. Lupercus Romulus ve Remus'un bir dişi kurt tarafından emzirildiği Lupercal mağarası ile ilişkiliydi. Tanrı keçiler ve köpeklerle de ilişkilendirilir.

Mars
Mars Roma mitolojisindeki savaş tanrısıdır. Juno ile ya Jüpiter ya da sihirli bir çiçeğin oğludur. Mars sözcüğünün herhangi bir Hint-Avrupalı türevi olmadığına göre büyük ihtimalle Etrüsk ziraat tanrısı Maris'in Latinize edilmiş bir biçimidir. Başlarda Romalı bereket ve bitki tanrısı çiftlik hayvanlarının ekin alanlarının koruyucusuyken daha sonraları savaşla özdeşleştirilmiştir; sonunda Yunan mitolojisindeki Ares'in Roma mitolojisindeki dengi olmuştur.

Mars Roma'nın kurucusu Romulus'un efsanevi babasıydı ve bu nedenle Romalılar atalarının Mars olduğuna inanırdı. Romada erkek tanrılar arasında en güçlü ikinci konumdadır. Asil görünüşlü ve asla yenilmeyen bir tanrıdır Romalılar yunanistanı feth edince aresle bir tutulmuştur

Numitor

Numitor Roma mitolojisine göre Alba Longa'nın kralı Procas'ın oğlu ve Rea Silvia'nın babasıdır.

Kardeşi Amulius tarafından tahttan indirilmiştir. Amulius oğullarını da öldürmüştür. Ancak Numitor'un torunları Romulus ve Remus Amulius'u öldürüp Numitor'u tekrardan tahta çıkarmışlardır.

Nundina

Nundina veya Novensilus Roma mitolojisinde Etrüsk mitolojisinin dokuz büyük tanrısına verilen isimdir.