Yunan Mitolojisi - Olimpos Dağı - Yunan Mitolojisinde Tanrıların Evi - Olimposlu Tanrılar

Yunanistan'ın en yüksek dağı olan Olimpos dağı Yunan mitolojisinde tanrıların oturduğu dağ olarak yorumlanır. Tanrıların kralı Zeus'un meskeni olan Olimpos Zeus dışında Yunan mitolojisinin 12 büyük tanrısının evidir. Bu 12 büyük tanrıya diğer ufak tanrılardan ayırmak için "Olimpiyan" (Olympian) veya "Olimposlu tanrılar" da denir.

Olimpos'da sürekli olarak yaşayan ve her kaynakta Olimpiyan olarak geçen 10 tanrı vardır bunlar:

* Zeus
* Hera
* Poseidon
* Hermes
* Artemis
* Hephaistos
* Afrodit
* Apollon
* Athena
* Ares'tir

Bunların dışında 12'lik Olimpiyan tanrılarından zaman zaman sayılan zaman zamansa sayılmayan ve sürekli olarak Olimpos'da bulunmayan 4 tanrı vardır:

* Hades
* Demeter
* Dionysos
* Hestia

Hestia Olimpos'daki yerini Dionysos'a bırakarak insanlar arasında yaşamaya başlamıştır. Yer altı ve ahiretin tanrısı olan Hades ise Çoğu zaman Olimpiyan sayılmasına karşın genelde yer altında yaşadığı için sürekli Olimpos'da yaşamaz. Demeter'in kızı olan Persephone da 6 ay yer altı dünyasında kocası Hades ile yaşar 6 ay ise Olimpos'da diğer tanrılar ve Demeter'le yaşar.

Olimposlu Tanrıların Genel Özellikleri
Olimpiyan olarak adladırılabilen bu 14 tanrıyı görevleriyle beraber sıralarsak:

* Zeus; tanrıların kralı en büyük tanrı Olimpos'un ve tanrılar da dahil olmak üzere her şeyin yöneticisi. Aynı zamanda şimşek tanrısı.

* Hera Zeus'un karısı ve kızkardeşi evliliğin tanrıçası.

* Poseidon; denizler depremler ve atlar tanrısı. Zeus'dan sonra gelen 2 büyük tanrıdan biri ve Zeusun erkek kardeşi(diğeri Hades).

* Hades; Yer altının tanrısı ölülerin yöneticisi Zeus'dan sonraki en büyük 2 tanrıdan biri ve Zeusun erkek kardeşi(diğeri Poseidon).

* Athena
; Zekâ sanat eğitim ve savaş stratejisi tanrıçası

* Ares; Savaş ve kahramanların tanrısı.

* Hephaistos; Ateşin ve demirciliğin tanrısı. Tanrıların demircisidir.

* Apollon; Müzikkehanetsağlıkokçulukgüneşateş ve şifa tanrısı.

* Artemis; Avcılığın ve hayvanların tanrıçası.

* Hermes; Hırsızların ve yolcuların tanrısı. Tanrıların ulağı.

* Afrodit; Aşkın cinselliğin ve fiziki güzelliğin tanrıçası.

* Hestia; Evin ailenin ve ocağın tanrıçası.

* Demeter; Doğanın tarımın ve bereketin tanrıçası.

* Dionisos; Sarhoşluğun deliliğin ve şarabın tanrısı.

* Gaia: Toprağın ve yeryüzünün tanrıçası.

* Uranos: Gökyüzünün tanrısı.

* Kronos: Zamanın titanı.

* Kratos: Dayanıklılık ve gücün tecessümüdür.