Yunan Mitolojisinde Aineias - Aineias Kimdir - Aineias Hakkında - Yunan Mitolojisi Kişileri


Ankhises'le Afrodit'in oğludur Truva krallar soyundan gelir ve Hektor'un kuzenidir. Truva'nın Yunanlara karşı savunulmasında önemli bir rol oynamış ve başarılarıyla bir tek Hektor'u geçememiştir. Homeros; Aineias'ın bu ikinci adam durumundan hoşnut olmadığından söz eder. Sonraki efsanelerde Truva'ya ihanet ettiği görüşüde bu sözlerden doğmuştur. Bununla birlikte efsanesinin daha yaygın biçiminde hayatta kalan Truvalıların önderi olarak gösterilir. Her iki durumda da Aineias savaştan sağ çıkmayı başarmıştır.

Efsanenin burdan sonraki kısmını Vergilius Aeneis adlı eserinde işlemiştir.

Homeros; İlyada

Vergilius; Aeneis

Qiuntus Symranios; Troya'nın Düşüşü

Apollodoros; Tarih

Pausanias; Yunanistan'ın Tasviri