Mısır Hiyeroglifleri Nasıl Bulundu - Mısır Hiyeroglifleri Hakkında - Mısır Hiyeroglifleri Ne Zaman Çözüldü
Mısır hiyerogliflerinin gizemi yüzyı llarca insanların aklını kurcalamıştı. Bunların bir yazı mı yoksa duvarlara gelişigüzel kazınmış şekiller mi olduğu uzun süre tartışılmıştı. Bu sır Napoleon’un Mısır seferi sırasında bulunan bir taş yardımıyla çözüldü. Reşit (Rosetta) adlı bir kasaba yakınlarında bulunduğ undan bu adı alan taşın üzerinde üç dille yazılmış bir metin vardı. MÖ 196 yılında yazıldığı tahmin edilen taş siyah bazalttandı ve 118 cm uzunluğunda 77 cm genişliğinde 30 cm kalınlığı ndaydı. Taşın ağırlığı 760 kilodan fazlaydı. Taş büyük İskender’in Mısır’ı fethinden sonra hüküm sürmeye başlamış Ptolemaios hanedanından bir hükümdar tarafından yazdırılmıştı. Bu nedenle iki farklı Mısır yazısının yanında Yunanca bir metin de taşın üzerinde bulunuyordu. O güne kadar kimsenin okuyamadığı Demotik ve Hiyeroglif alfabelerin yanı sıra okunabilen Yunanca metnin aynı taş üzerinde olması bunları n tek bir metnin üç farklı biçimde yazı lmış olduğu sonucunu doğuruyordu ki bu düşünce araştırmacılar üzerinde heyecan yarattı.

Böylece antik Mısır’ın gizemleri açığa çıkartılabilecekti. O güne dek hiyeroglişerin Mısır’ın tufandan önceki yaşamına ait şekiller olduğu düşünülüyordu. Taşın sırrını çözen Jean Francois Champollion oldu. 1824 yılında taşın üzerindeki eski Mısır yazılarının güncel koptik Mısır diline benzediğini ortaya koyan Champollion yazıtın Yunanca kısmını hiyerogliflerle kıyaslayarak okunamayan bu yazıyı da çözmüş oldu. Eski Mısır’a ait yazıların çözülmesi Egyptoloji olarak bilinen eski Mısır biliminin doğmasına ve geçmiş yüzyılların aydınlatılmasına yol açtı. Bulunuşundan bir süre sonra İngiliz koleksiyoncuların eline geçen taş günümüzde British Museum’da sergileniyor.