İxtab - İxtab Kimdir - İxtab Hakkında - İntihar Tanrıçası - Amerika Mitolojisi


Ixtab Maya mitolojisinde intihar tanrıçası ve Chamer'in karısı. Maya geleneğinde intihar özellikle de kendini asmak onurlu bir ölüm olarak görülürdü; özellikle de kurban ritlerinde kurban olanlar ve katledilen savaşçılarla karşılaştırıldığında. Ixtab boynuna bir halat bağlanmış (çoğunlukla asılmış) bir ceset olarak resmedilirdi ve intihar etmiş kimselere ebedi hayatta eşlik ederdi (psikopomp).

ALINTIDIR.