Vajra Nedir - Vajra Hakkında - Mitolojide Vajra
Vajra Sanskritçe şimşek ve elmas anlamlarına gelen ve hem Hinduizm hem de Budizm için önem arz eden bir sembol için kullanılan isimdir.

Tibetçe'deki karşılığı dorje`dir ki bu Tibet ve Butan'da sıklıkla kullanılan bir erkek ismidir. Ayrıca dorje Tibetli lamalar tarafından ayinler sırasında sağ elde tutulan küçük sembolik bir asayı ifade etmek için de kullanılır.

Hint mitolojisinde vajra Tanrılar'ın Kralı İndra tarafından tutulan şimşek şeklinde bir silahtır. Yunan mitolojisinde Zeus'un taşıdığı yıldırım benzeri olarak kabul edilebilir en azından doğal yıldırım fenomenini temsil etmesi açısından.

Budizm'de vajra Budizm'in üç ana dalından biri olan Vajrayana'nın sembolüdür.


ALINTIDIR.