Mnemosyne Nehri - Mnemosyne Hakkında - Mnemosyne Nehri Hakkında - Hades'teki Nehirler

Hatıraların Titanı. Uranus ve Gaia'nın kızı. Hafıza ve hatıranın şekil bulmuş halidir. Zeus'tan peri olarak da bilinen 9 kızkardeş olan Museları doğurmuştur. Zeus'la Mnemosyne 9 gece beraber olmuşlardır ve 1 sene sonra da 9 kızları olmuştur. Mnemosyne kızlarına Cleio Euterpe Thaleia Melpomene Terpischore Erato Polyhymnia Urania ve en büyük kızına da Calliope isimlerini vermiştir.

Mnemosyne aynı zamanda yeraltı dünyasında (ahiret - hades) akan bir nehrin adıdır. Lethe'nin zıddı olan bu nehir kendisinden içenlere (ki bunlar reenkarne olmaya hazırlanan ölü canlardır) geçmiş yaşamları hakkındaki her şeyi hatırlatır.