Hades Hakkında - Hades Kimdir - Yunan Tanrısı Hades

Hades Yunan mitolojisinde ölülere hükmeden yeraltı tanrısıdır. Zeusyeryüzünün hakimiyetini kardeşleri arasında paylaşırken Zeus'a gökyüzü Poseidon'a denizler ve Hades'e yeraltı düşer. O artık ölüler ülkesi tanrısıdır korkunç bir tanrıdır ancak kötü değildir. Yer altının tüm hazineleri Hades'in olduğu için Romalılar onun adını Pluton olarak değiştirmiştir. Karısı Demeter ve Zeus'un kızı Persephone'dir.

Kelime anlamı olarak "Hades" görünmez manasına gelmektedir. Onu görünmez yapan bir miğferi vardır. Yeraltı zenginliklerinin sahibidir yerden çıkan değerli metaller onu bolluk çokluk ve servet tanrısı yapmıştır. Acımasız ve hatta korkunçtur; ama sözünden dönmez ve birçok tanrının aksine kaprisli bir tanrı değildir. Mitolojik öykülerde adı çokça yer almamaktadır. Bilinen en önemli öyküsü karısı Persephone'yi kaçırması ile ilgili olandır. Ancak Hades'in en önemli sıfatı ölümün tanrısıdır. (Ölüm de başlıbaşına bir tanrıdır: Thanatos)

Hades aynı zamanda ölüler ülkesinin de adıdır. Hades ülkesi Asphodel Tartaros ve Elysium olmak üzere üçe ayrılır. Ölen insanlar fani yaşamlarında iyilerse Elysium'da ne kötüne de iyilerse Asphodel'de yaşamlarını sürdürürler. Zeus ve Olimpos tanrılarının düşmanları katiller vb. kişiler ise ceza olarak Tartaros'a atılırlar.

Enteresandır ki Hades'in yeraltı ülkesine yaşayanlar da ölmeden geçebilmektedir. Ancak diyarın girişini üç kafalı şeytani bir köpek olan Cerberus korur. Herkes o köpeğin dehşetinden korkar ve kimse o kapıyı geçemez. Herkül bir macerasında bu köpekle yüzleşmeye gider.

Hades her ne kadar birçok zenginliğe sahip olsa da ortalıklarda pek gezinmez övünmez konuşmaz kendi yeraltı ülkesinde oturmayı tercih eder. Çünkü sahibi olduğu yeraltı ülkesi o kadar çirkin bir ülkedir ki efendisi sürekli saklanır. Bir keresinde Poseidon Hades'i utandırmak için üç başlı mızrağını yere saplar ve yeryüzü boydan boya yarılarak Hades'in çirkin yeraltı ülkesi meydana çıkar. Az utanıp sinirlenmemiştir Hades Daha Sonra Yetmiş Bin Kişilik Ölüler Ordusu İle Atlantis Denizini Kurutur.

Yahudilik içinde

Yahudi âhiret inancında öldükten sonra Şeol'e[1] (Septuagint[2] Hades ölüler diyarı) gitme yerine yeniden.[3]

Hades: Yaratılış 37:35 42:38 44:29 44:31 ve benzeri gibi.

Hristiyanlık içinde

Yeni Ahit sözcükleri içerir: Gehenna (cehennem) ve Hades. Kelime Gehenna bulunursa 12 kez gösterilmiştir. Kelime Hades oluşur 7 kez gösterilmiştir. Genellikle mezar olarak çevrilmiştir:

Matta 11:23 Ya sen ey Kefarnahum göğe mi çıkarılacaksın? Hayır ölüler diyarına indirileceksin! Çünkü sende yapılan mucizeler Sodomda yapılmış olsaydı bugüne dek ayakta kalırdı.

^ Yahudilik ansiklopedisi Yusuf Besalel - 2001
^ "Eski Ahit'in en mühim nüshası Yunanca olan metni idi. Septuagint adı verilen bu metin 70 veya 72 Yahudi kâtip tarafından bir zamanda veya muhtelif zamanlarda meydana getirilmiş sayılır. ilk kısım M.Ö. 284 te tertip edilmiştir." Kasım Küfrevi Hazrti Peygambere dil uzatanlar 1969
^ Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi 1994