Atina’lı Apollodoros’a göre Theseus Atina’nı eski krallarından biriydi. Babası kral Aigeus diye bilinse de biyolojik babasının Poseidon olduğu söylenmektedir. Theseus hikayesinin konusu bir gencin farklı birçok güçlüklerle mücadele ederek ergenliğe erişmesidir. Yunan mitolojisinde erkekliğe giden yol gurur hüzün ve ironi ile doludur.

Theseus’un Troizen köyünde doğmasından sonra Aigeus yeğenlerinin intikam almasından çekindiği için çocuğu Atina’ya götürmemişti. Troizen’den ayrıldığında büyükçe bir kayanın altına kılıcını ve sandaletlerini gömmüş ve karısına Theseus’u bunları kayanın altından tek başına çıkarıncaya dek yani büyüyüp güçleninceye kadar köyde kalmasını söylemişti. Theseus ancak bunu yaptıktan sonra Atina’ya babasının yanına gidebilecekti. Theseus 16 yaşına geldiğinde güçlü bir genç olmuştu. Annesi onu kayanın yanına götürdü ve Theseus babasının istediğini kolaylıkla başardı. Atina’ya gitmek için denizi tercih etmektense her türlü tehlikenin olduğu kara yolundan gitmeyi tercih etti. Yol boyunca zekası ve kuvvetini de kullanan Theseus Periphates’i öldürerek onun gürzünü elinden aldı Skiron’u yenerek onu denize attı kötü kalpli Prokrustes’i öldürdü. Daha birçok kahramanlıklara da imza attı.

Minotauros’un temeli kral Minos’un tanrıları kandırmak için harcadığı nafile çabalar kadar izlenebilir. Minos tanrılara kurban edebileceği kusursuz bir boğa için dua etmiş Poseidon’da bunu kabul etmişti. Boğa o denli kusursuzdu ki Minos bu boğayı kendine saklayıp yerine başka bir boğa kurban etmeye karar verdi. Poseidon Minos’un yaptığı aldatmacayı fark edince ona ceza verdi. Öfkelenen Poseidon Minos’un karısına yaptığı büyü nedeniyle kadın tanrısal boğaya aşık oldu. Boğayla birleştikten sonra dünyaya Minotauros’u getirdi. Minos mimar Daedalos’a Minotauros’un hapsedilmesi için çok karmaşık bir labirent yaptırdı ve Giritliler bu yarı insan yarı boğa olan yaratığın tahribatından korundu.

Theseus Atina’ya ulaştığında Minotauros’a götürülen son kurban grubuna katılıp minotauros’u öldürerek bu kurban işine son vermek istedi. Kral Aigeus onu vazgeçirmek istese de başaramadı ve bir şartla isteğini kabul etti. Eğer Minotauros’u öldürüp Labirentten çıkabilirse Atina’ya dönerken başardığını anlaması için kara yelken yerine beyaz yelken açmasını istedi. Girit’e geldiklerinde Theseus ve diğerleri labirente götürüldüler. Kral Minos’un kızı Theseus’u görür görmez aşık oldu ve onun labirentte kaybolmaması için kızın ona verdiği ipek iplik yumağını kullandı. Theseus Minotauros’la çok şiddetli bir mücadeleye girişti ve onu öldürmeyi başardı. İp sayesinde de labirentten kurtuldu. Atina’ya dönerken kara yelken yerine beyaz yelken takmayı unuttu ve Kral Aigeus başaramadığını düşünerek büyük acılarla yüksek bir uçurumdan kendini denize atarak hayatına son verdi.

alıntı