Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Yada Taşı Efsanesi

  Dünya tarihinde pek çok efsane vardır. Bu kadar efsanenin çıkış noktasının gerçekler ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Eski dönmelerde yaşayan insanların mana veremedikleri ve çözemedikleri bazı olayları ballandırarak anlatmışlar bu hikayelerin nesiller boyu anlatılması ile konulara yeni eklerin girmesi sayesinde ortaya farklı öyküler çıkmıştır. İşte efsane olarak nitelenen bu öyküler her ırk kültür ve coğrafyada bulunmaktadır.

  Türklerin tarihinde pek çok efsane olduğunu biliyoruz. Belki de pek fazla bilinmeyen bir tanesi olan orta Asya Türkleri arasında efsaneleşmiş Yada taşları en önemli efsanelerden biridir. Buna göre Türklere göklerden gelen sihirli bir taş armağan edilmiştir. Bu taş yüzyıllar boyu Türk şamanlarının ve Komutanlarının elinde bulundurulmuştur. Efsaneye göre bu taşlar halen biz Türklerin elindedir. Binlerce yıl öncesine ait olan Çin tarihinde olan yazıtlarda Türklerin bu taşlar ile yağmur ve kar yağdırabildikleri uzun uzun anlatılmaktadır. Eski Türklerin istedikleri zaman yağmur kar dolu yağdırabildikleri rüzgar estirip fırtına çıkarabildiklerine dair belgelenen ilk bilgilerde kayıt altına alınanlar ise şöyledir;

  ‘’Türklerin büyük ataları Hunlar’ın Kuzeyinde bulunan So sülalesindendi. Oymağın başbuğu Ananbu idi. Bunlar 75 kardeşti. Birincisi dişi kurttan türemiş olup adı İçini-nisibu tabiat ötesi özelliklere sahipti. Yağmur yağdırıp fırtına çıkarabilirdi.’’

  İslam kaynaklarında Türklerin bir zaman elinde tuttuğu bu taş yağmur taşı anlamına gelen Hacar-ül Matar olarak geçmektedir. O dönemde Müslümanlar bu taşla çok ilgilenmiş ve konuda çalışmalar yapmışlardır. İslam tarihçisi Nuh Esed Türkler hakkında yapılan araştırmalarda bu konunun doğru fakat nasıl olabildiğini anlayamadığını o dönemin halifesine söylediği kayıtlarda mevcuttur. İbn-ül Fakih tarihi kayıtlarında Horasan Emiri İsmail B. Ahmet’in Ebul Abbas’a anlattıklarına yer vermiştir;

  ‘’Yirmi bin kişi ile Türklere karşı savaşa çıktım. Karşımızda baştan aşağı silahlanmış altmış bin Türk vardı. Bunlardan bir kısmı bizim tarafa geçti. Bizim tarafa geçenler Türklerin iri dolu yağdıracağını söylediler. Bizde sizin kalbinizden küfür halen çıkmamış böyle işler insanlar yapamaz dedik. Onlar Biz haber veriyoruz sizi ikaz ediyoruz onların tayin ettikleri vakit yarın sabahtır dediler. Sabah oldu korkunç bulutlar etrafımızı sardı herkes çok korktu ve müthiş dolu yağdı.’’

  alıntı
  ATSIZ, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bende konuya ek bilgilerle katkıda bulunmak isterim.Diğer adıda Yağmur Taşı'dır bu arada bilginize..


  YADA TAŞI İNANCI ve YADA TAŞI'NIN KAYNAĞI

  Efsanelere göre Türkler'in elinde bulunan kutsal bir taştır. Bu taşı Türkler'e Tanrı vermiştir. Türkler bu taşı kullanarak yağmur kar dol yağdırabililer yel estirebilirler kasırga çıkarabilirler. Yada Taşı Türk efsanelerine geniş bir etki yapmış Eski Türk kültüründe önemli bir yer edinmiş mitolojik bir motiftir. Mitolojik motifden de öte bir tür inançtır

  Türkler arasında yağmur kar yağdırma ve rüzgar estirmeyle ilgili inanç ve etkinlikler çok eski çağlara özgü olup islami dönemde de devam etmiştir. İşin ilginç yanı bu konuyla ilgili yaşanmış örnekler tarih kayıtlarına geçmiş olaylar vardır

  Türkler'in birçok kavmi egemenlikleri altına alıp çok geniş alanlara yayılmaları en eski dönemlerde bile ilgi çekmiş bu fatihlik özelliği yalnızca Türkler'in elinde bulunan Yada Taşı ile açıklanmıştır. Bu taşla Türkler'in istediklerinde yağmur kar yağdırdıklarına yel estirdiklerine inanılmıştır. Bu büyülü taş Tanrı tarafından Türkler'in atasına istediğinde yukarıda değinilen doğa olaylarını gerçekleştirebilmesi için armağan edilmiştir. Bu taş her devirde Türk kamlarının (din adamları) büyük Türk komutanlarının elinde bulunmuştur. Türkler bazan bu taşı elden çıkarmışlar (örnek olarak destanlarımızdan ''Kutlu Dağ'' destanında bu konuya değinilir) ve o zaman yıkıma kıtlığa darlığa uğramışlar devletleri kötü durumlara düşmüştür.

  Türkler'in Yada Taşı yalnızca Türk kültüründe değil yabancı kaynaklarda da yankısını bulmuştur. İslam yazarlarına göre Nuh Peygamber Türkistan'ı oğlu Yafes'e verdiğinde (islam düşüncesine göre Türkler Nuh Peygamber'in oğlu Yafes'ten inerler) Yafes babasına ''Ben bu kurak ülkede ne yaparım ?'' diye sorar. Nuh Peygamber de oğlu Yafes'e üzerinde ism-i azam yazılı olan Yada Taşı'nı verir ve bu taşla Tanrı'ya yakararak yağmur yağdırmasını söyler. Rivayete göre Yada Taşı'nın Oguz Türkleri'nin elinde olmasından dolayı Oguz Türkleri ile Karluk Hazar ve öteki Türk boyları arasında taşa sahip olmak için bir mücadele vardı.

  Türkler'in atasına Tanrı'nın yağmur kar yağdırma rüzgar estirme yeteneği verdiği rivayeti Çin İslam ve Hıristiyan kaynaklarında sık sık anılmıştır. Çin kaynaklarına göre Kök Türkler'den önce Türk kaganı olan Apangu'nun kardeşi doğa üstü güçlere hükmediyor istediğinde yel estirip yağmur ve kar yağdırabiliyordu. Bu da onlara ataları olan Hun Türkleri'nden gelmekteydi. Çünkü Hun Türkleri de düşmanlarına karşı kar dolu yağmur yağdırarak fırtına ve yel çıkararak üstünlük sağlıyorlardı. Çin'de hüküm sürmüş olan Chou hanedanının resmi tarihi Kök Türkler hakkında bilgi verirken Yada Taşı ve yağmur yağdırma olayına şöyle değinir:

  ''... Gök-Türkler'in ataları Hunlar'ın kuzeyinde bulunan Sou ülkesinden çıkmışlardır. Onların boy başkanlarına A-pang-pu denilirdi. Onun 17 kardeşi vardı. Büyük kardeşlerinden birinin adı İ-ci-ni-su-tu idi. Bu çocuk kurttan doğmuştur....Doğaüstü bir kudreti ve özellikleri olan İ-ci-ni-su-tu yağmur yağması ve rüzgar esmesi için buyruklar verebilirdi...'' Buradaki İ-ci-ni-su-tu Yada Taşı'nı kullanabilen kutsal bir atadır.

  Tarih kaynaklarında Türkler'in 5.yy.da bir Cücen saldırısına karşı kendilerini Yada Taşı ile korudukları bilgisi vardır. Kaynaklardan anlaşıldığına göre Yada Taşı hem kuraklığa hem de düşmana karşı kullanılıyordu.

  Yada Taşı'nın bulunuşu ile ilgili olarak Prof.Abdulkadir Karahan'ın naklettiği bir Türk efsanesi şöyle der:

  ''...Yada Taşı doğudaki bölgelerden bulunularak getirilmiştir. Zamanın birinde Türk hakanlarından birisinin oğlu ile arası açılmıştı. Hakanın oğlu adamlarını topladı ve başını alıp doğuya gitti. Orada hüküm sürmeğe başladı. Birgün tarlalarda gezerken bir taş buldu. Bu büyülü bir taştı. Onunla yağmur yağdırmayı başardı. İşte o günden beri Türkler bu taşla (Yada Taşı) yağmur yağdırırlar yel çıkarırlar...''

  Türkler'in Yada Taşı'nı kullanmaları üzerine kaynaklarda zengin kayıtlar vardır. Muhammed bin Hüseyin ''Al-Tusi'' adlı yapıtında şunları söyler: ''Türkler arasında türlü renk ve cinsleri olan Yat Taşı (=Yada Taşı) vardır ki onun madeni Hıtay ve Tavgaç Dağları'ndan çıkar. Bu taş aracılığı ile yağmur kar dolu çekilir. Türkler bu sanatı bilip uygulayanlara ''Yatçı'' derler. Bu işte yetenekli olanlar köyün bir yanına yağmur ve kar getirdiklerinde köyün öbür yanında Güneş açar. Türkler bu taşı yanlarında taşırlar ve bu taş sayesinde düşmanlarına üstünlük sağlarlar. Türkistan'da bir tepeden çıkan bu taşları kentlere götürürler suya asar ve yağmur yağdırırlar.''

  Fahreddin Mübarekşah Türkistan'ın taşları arasında çeşitli Yada Taşları ve Yada Taşları'nın yağmur yağdırma özelliği konusunda bilgiler vermiştir. Fahreddin Mübarekşah yazmış olduğu Tarih'inde Kimek Türkleri'nin ülkelerinde bulunan Yada Taşları ile yağmur yağdırdıklarını bahseder. Anlattığına göre Karluk Türkleri'nin yurdu ile Huttalan arasında bulunan bir boğazdan geçerken yağmur ve kar yağmağa başlarmış. Marco Polo Türkler'le karışan Keşmir'de de Yada Taşı ve yağmur yağdırma sanatının bulunduğunu yazar.

  Eski ve Orta Çağ'lar boyunca Türkler'in yağmur kar yağdırma yel estirme geleneği üzerine Türk Çin İran Arap ve Avrupa yazarları pek çok bilgiler vermiştir ki ünlü Arap gezgini İbn-i Haldun da bunlar arasındadır. Bu taşa Yay Yat Yada Cada ve bu taşla yağmur-kar yağdırıp rüzgar çıkaran kimselere de Yaycı Yatçı Yadacı Cadacı adı verilirdi. Moğol döneminde Farsça'da kullanılan ''yadamışî'' ve ''cadamışı kerden'' deyimleri Yada Taşı ile yağmur yağdırmak anlamına geliyordu. Kaşgarlı Mahmud'un kitabında Uygur Türkçesi ile yazılmış eserlerde Farsça sözlüklerde Yada Taşı ile ilgili deyişlere rastlanır.

  Büyük Türk şairi Ali Şir Nevai Favaid-ül Kibar adlı yapıtında Yada Taşı'ndan şöyle bahseder

  Yada taşıga kan teygeç yagın yagkandek ey sâki !
  Yagar yagmurdek eşkim çün bolur serab alud.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Osmanlı Rus Savaşları ve ”Yada Taşı”

  Türklerin yada taşı ile yağmur yağdırdıklarına dair başka kaynaklarda da bilgiler mevcuttur. Ancak esasen bizim burada arzuladığımız şey bu usülün 18.yy sonu Osmanlı Rus Savaşlarında kullanılmış olmasını ortaya koymaktır.

  Yada taşı nın savaşlarda silah olarak kullanılışının son örneğini 18.yy ın son yarısına rastlayan 1768-1774 Osmanlı Rus savaşlarında görüyoruz. Kaynakların ifadesine göre 1768-1774 savaşında Osmanlı Ordusunun uğradığı ilk büyük hezimet bu sebeptendir. Rus ordusunun dörtte birini oluşturan gayrimüslim Kalmuk Türkleri tarafından Müslüman Osmanlı Türklerine karşı silahın kullanılması sonucu perişan olan Osmanlı Ordusu pek büyük kayıplar vermiş ve Karadeniz’in kuzeyindeki bütün toprakları terk ederek Tuna Nehri nin beri yakasına kadar çekilmek zorunda kalmıştır.

  Rusya nın Lehistan ın iç işlerine müdahalesi sonucu başlayan 1768-1774 Osmanlı Rus Harbi nin Hotin Muharebeleri sırasında Hotin de bulunan Mustafa Kesbi nin anlattığına göre Hotin Kalesine yürüyen Rus ordusu Kaminiçe önlerinde ordugah kurmuştur. Tuna Nehri nin karşı kıyısındaki İzvançe Sahrası’na hayvanları için ot toplamaya giden Hotin Kalesi muhafızları pek çok defa Rus katarına süvarilerinin saldırılarına hedef olmuştur. Ot toplamakla meşgul olan muhafızlar Ruslar tarafından saldırıya uğrar esir edilerek götürülmek istenirdi. Durumu kaleden izlemekte olan Hotin muhafızları duruma müdahale edip Rusları takip eder ve zaman zaman küçük çaplı muharebeler meydana gelirdi. Her muharebe sonrası dönüşte piyade ve süvari muhafızlar şiddetli yağmura tutulurlar nehir o derece taşardı ki piyadelerin geçişlerine fırsat tanınmadığı için süvariler onların atlarının terkine alarak Hotin kıyısına geçmek zorunda kalırlardı. Fakat yinede bu geçişler sırasında pek çok asker suda boğularak hayatını kaybetmekte ve ciddi zayiatlar vermekteydi. Kale muhafızlarını her cenk dönüşünde karşılayan bu yağmurun sihir ve efsun ile meydana geldiğini Hotin kalesinde bulunan ehli vukuf Lipkalar (18) ve Hotin yamakları haber vermişlerdir.

  Defalarca tekrarlanan bu hadiseden başka diğer hadisede Serdar-ı Ekrem in geçerek Ruslar üzerine hücum etmek istediği sırada meydana gelmiştir. 1768 Seferi ne ordunun başında vezir-i ekrem sıfatı ile çıkan yağlıkçızade Mehmet Emin Paşa nın gevşekliği ve tedbirsizliği dolayısıyla azli üzerine bu makama getirilen Moldovancı Ali Paşa seleflerinin durumuna düşmemek için Hotin karşısında Tuna Nehri nin öte yakasında bekleyen Galiç’in kumandasındaki Rus kuvvetleri üzerine yürümek ve Rusların Hotin üzerinde oluşturdukları tehtidi ortadan kaldırmak istedi. Nehir üzerine inşa edilen köprüden karşıya geçildi(9 Eylül 1769). (17) Serdar ı Ekrem Ali Paşa’nın ordusu Rus kuvvetleri üzerine hücum etmek üzere nehrin karşı tarafında bulunduğu sırada gittikçe ziyadeleşen şiddetli bir yağmur başladı. Etrafındaki dağ vadi ve derelerden katılan yağmur suları ile nehir iyice coşup kabardı ve taştı. Kurulmuş olan köprü de kırıldı ve çöktü. Köprünün çöküşüne nehrin akıntısından ziyade nehrin yukarı mecraında bulunan Rus askerleri tarafından nehre bırakılan büyük ağaçlar sebep olmuştur. Köprünün yıkılması ile geri dönüş imkansız hale geldi. Muhabereye tutuşulması halinde yağmurun şiddetinden top ve tüfek atışlarının mümkün olmayacağını anlayan askerin moral gücü kırıldı ve adeta hayatlardan ümitleri kesildi. Bu durumu yakından gören Rus kuvvetleri hücuma geçtiler. Bu şartlar altında karşı koymaya mecali kalmamış olan Osmanlı askeri piyadesiyle süvarisiyle; top cephane çadır çerge bütün ağırlıkları bırakarak panik içinde kaçmaya başladı. Köprü başına gelip köprünün yerinde olmadığını gören asker birbiri ardınca nehire atladı. Nehre atlayanlardan ancak onda biri karşıya ulaşabildi diğerleri boğuldu. Yağmurun ardından kar yağmaya başladı. Bu harekata katılan Osmanlı kuvvetlerinden üçte biri kurtulurken üçte biri esir üçte biride hayatını kaybetti. Nuh tufanına muadil gösterilen yağmur ve kardan Rus kuvvetlerinin etkilenmeyip hemen hücuma geçmeleri de göstermektedir ki bu yağmur hadisesi de öncekiler gibi Rus ordusu içinde var oldukları bilinen Kalmuklar tarafından vücuda getirilmiştir. (18)

  Bu hezimetten sonra Hotin’i müdafa ümidini kaybeden Serdar-ı Ekrem kale kapılarını çekip mühürleyerek İsakçı’ya kadar çekilmişlerdir. Geride kalan bütün silah cephane ve sair ağırlıklar Ruslar’ın eline geçmiştir. Bu esnada Hotin kalesine zahire azlığı ve surların yer yer tahrip olmuş olmasına rağmen beşyüz kadar top ve bol miktarda cephane bulunuyordu. (19)

  1768 Seferi nin ikinci yılında 1 Ağustos 1770 de meydana gelen Kartal Bozgunundaki zayiatın büyüklüğünün de Hotindeki köprü vakasında olduğu gibi yağan şiddetli yağmur sonucu Tuna nehrinin taşıp üzerindeki köprünün yıkılmasına bağlanır. Kartaldaki Osmanlı ordusunun Serdar ı Ekrem İvazzade Halil Paşa kumandasında 50.000 kişilik Tatar kuvveti ile birlikte 180.000 kadardır. Ramanzof kumandasındaki Rus ordusu 30.000 kişiden ibarettir. Türk ve Tatar kuvvetleri arasında Petro nun Prutta düştüğü duruma düşen Romanzof ani bir hücumla kendini kurtarmaya karar vermiştir. Zira karşısındaki ordu Prutta ki Baltacı’nın ordusundan bin kat daha kötü ve düzensizdir. Romanzof un hücümuna dayanamayan talim ve terbiyeden mahrum Osmanlı Ordusu büyük bir bozguna uğramıştır. Serdar ı Ekrem Halil paşa nın muharebe öncesi 1770 Haziran ayı ortalarında padişaha gönderdiği arzda Tuna Nehri’nin azgınlığının geçmişte benzeri görülmemiş olduğunu beyan etmiştir.

  Rusların yağmur yağdırma tekniğini aralarında bulunan Türkler vasıtasıyla uyguladıkları şüphesizdir. İsveç elçisinin 1736 yılında Osmanlı hükümetine sunduğu Rus ordusunun 1718 yılındaki durumu ile ilgili verdiği rapora bakıldığında Rus ordusu içinde yer alan Kalmuk askerinin sayı itibariyle ciddi bir yekün tutuğu görülmektedir. Bu rapora göre çarlık muhafız kuvvetleri dahil toplam 372.922 kişiden meydana gelen Rus ordusunda 104.000 kişilik Kalmuk askeri bulunuyordu. Diğer taraftan Rusların içinde bulunan Türk asıllı topluluklar Kalmuklar dan ibaret olmayıp bugün Rus olarak bilinen 500 den fazla sülalenin Türk asıllı olduğu ispatlanmıştır. (20)

  18.yy da Rusya nın büyüme arzusu ile hız kazanan Osmanlı-Rus savaşların da bunlara benzer başka sel ve köprü felaketlerine rastlamak mümkündür. Bu hadiselerin ardından da aynı usül ve teknik ile yağdırılan yağmurların olabileceğini gözardı etmemek gerektiği kanaatindeyim. Mesela aynı usül ile yağmur yağdırıldığına dair kaynaklarda bir bilgi bulunmamakla birlikte aynı savaşlar esnasında Sadaret’in sunduğu arzlardan birinde ”Prut Nehri dahi Han Tepesi tarafından sahraya taşıp geçit olan bir iki mahalle Moskovlu kafiri top ve piyadeler vaz etmekte…”(21) ifadesinden benzer bir tertibin varlığı hissedilmektedir. Hatta yukarı da sunduğumuz Serdar-ı Ekrem Halil Paşa nın Tuna Nehri’nin böyle bir tuğyanının ancak 59 yıl önce Baltacı Mehmet Paşa nın Prut Seferi sırasında görüldüğüne dair raporu Baltacı nın da yine Ruslar tarafından aynı usül ile yağdırılan yağmur felaketine uğratılmak istenmiş olabileceğini akla getirmektedir.


  Yrd. Doç Dr. Ahmet ÖĞRETEN

  18.İstanbul Üniversitesi KütüphanesiTY. Nr 5945v.93b
  19.Kesbia.g.e Millet KütüphanesiNr484v58b
  20.A.H.HlikovRus Tanınan 500 Bulgar-Tatar Türk asıllı SülaleTürkçe ye çeviten:Mustafa Önerİstanbul 1995.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Türk Kültüründe “Yada Taşı” (Yağmur Taşı)  Türk kültür tarihine baktığımızda yada taşı diye bilinen taş vasıtası ile bir nevi sihir yoluyla kar ve yağmur yağdırıldığının pek çok örneklerine rastlamaktayız.

  Bu hususta Çin kaynaklarında olduğu gibi İslam kaynaklarında (Arap Fars ve Osmanlı) da bilgi vardır. Arapça İslam kaynaklarında hacerü’l metar Farsça kaynaklarda seng-i metar (yağmur taşı) seng-i ceda (ceda taşı) diye geçen taşa muhtelif Türk lehçelerinden Yakutça’ da sata Altaycada cata Kıpçak grubu lehçelerinde cay adı verilir. (1)

  Yağmur taşını yat diye isimlendiren Kaşgarlı Mahmud

  “Bir türlü kamlık (kahinliktir). Belli başlı taşlarla (yada taşı ile) yapılır. Böylelikle yağmur ve kar yağdırılır; rüzgar estirilir. Bu Türkler arasında tanınmış bir şeydir. Ben bunu Yağma ülkesinde gözümle gördüm. Orada bir yangın olmuştu mevsim yaz idi; bu suretle kar yağdırılırdı ve Ulu Tanrı’nın izniyle yangın söndürüldü” (2) demektedir.

  Kırgız Sözlüğü’nde de

  “caytaş: Güya koyun işkembesinde bulunan ve yağmur yağdırma hassasına malik olan küçük taş” denilmektedir. (3)

  Tarama Sözlüğü

  “yada taşı eskiden usulüne göre kullanılınca yağmur yağdırdığına inanılan bir taş yağmur taşı” derken bir İngilizce sözlükte

  “yede Cebrail tarafından Nuh Peygamber’e verildiği bilinen bir taştır. Yağmurun yağışına ve yağan yağmurun kontrolüne vesile olur” denilmektedir.

  Daha fazla…
  Yada taşı ile ilgili Çin kaynaklarından naklettiğine göre Göktürkler‘in kurttan türeyişi ile ilgili efsanelerden birinde Göktürkler’in atalarının kabile reisinin onyedi kardeşinin olduğu ve kurttan doğmuş olduğu ve diğerlerinden farklı olduğu belirtilmektedir. Tabiat üstü bir kudrete ve özelliklere sahip olan kardeşin yağmur yağması rüzgarın esmesi hususunda emirler verebildiği belirtilir(4). Bu da onların ataları Hunlar dan geliyordu. Zira Hunlar düşmanlarına karşı yağmur dolu ve kar yağdırarak veya fırtına ve rüzgar çıkararak onları mağlup ediyor ve bunu yapabilen kahinlere sahip bulunabiliyorlardı. Onların V.asırda kuvvetlenen Cücen (Juan-juan) lerin bir istilasına karşı kendilerini bu sayede korudukları kaydedilmiştir. (5)

  Altay-Türk masallarından olan Kara-atlı Masalı‘nın kahramanlarından Kara-atlı Han’ın oğlunun üstün kuvvet ve cesareti yanında attığı nara ile dokuz karış kar yağdırdığı her yandan rüzgar çıktığı zikredilir. (6)

  Alplerin silahları arasında yada taşı vardır isterlerse havayı istedikleri gibi değiştirebilirlerdi. Manas Destanı ‘na göre Alp Almanbet çok usta bir yadacı idi. Bozkır destanlarında yada geleneği çok önemli yer tutar.

  Evliya Çelebi (1611-1682) Kafkasya yollarında seyahat ederken (1641) bir yerli büyücünün galip efsunlarla bulutları gökte toplayıp sağnak boşandırdığını bir ara anlatmıştır.

  Şerefeddin Yaltkaya İslam öncesi cahiliyet devri Arapları arasında da istediği zaman yağmur yağdırabilen kimseler bulunduğunu bunlardan birinin de meşhur Arap şairi Mütenebbi olduğunu kaydetmekte; İslam kaynakların da da yağmur yağdırma ile ilgili deliller hatta yağmur yağdırma namazı (salatü’l-istiska) diye bir namaz olduğunu fıkıh kitaplarında bununla ilgili bahisler olduğunu bildirmektedir. Nuh Peygamber ile kavmi arasındaki konuşmadan bahseden Yaltkaya Kuran-ı Kerim den Nuh Suresi’nin 10-11. ayetlerini yağmur yağdırabileceğine delil olarak göstermektedir. (7) Bu ayet şöyledir:

  “Dedim ki : Rabbimizden bağışlanma dileyin; çünkü O bağışlayandır. Gökten üzerimize yağmur gönderir’’.


  Gökalp ‘in değerlendirmesine göre İslamiyet öncesi devre ait Türk destanlarından olan Böğü Tekin efsanesi bu taşın gökten inen altın ışıktan meydana geldiğini gösteriyor. Bu efsaneye göre olan Kutlu Dağ’ı vücuda getirmiştir. Kutlu Dağ yeşim taşından bir kayadır ki Türkler in elinde bulundukça Türk hakanlığı dünyaya hakim kalmış Yulun Tekin zamanında Çinliler bu gafil hükümdarı aldatarak Türklerin bu kıymetli tılsımını elinden almışlarıdır. Bunun akabinde Türkler’in büyük göçü meydana gelerek Türkler her tarafa dağılmış ve bu sırada Uygurlar da Beşbalık ülkesine kadar gitmişlerdir. Bu rivayet yada taşının eski Türk hayatındaki ehemmiyetini gösteriyor. (8)

  Kırgız-Kazaklar ın Er Gökçe destanı na göre Altın Ordu nun meşhur kahramanı Er Kosay çölde susuzluktan sıkıntıya düşen ordusunu bu sıkıntıdan kurtarmak için cay taşını atının ciğerinden çekip çıkarmıştır. Kırgızlara göre cada (cay) taşı koyun karnında bulunur. Bu taşla yazın kar yağdırmak mümkündür. (9)
  Yada Taşının Menşei

  Yada taşının menşei hakkında çoğu efsanevi nitelikte olan muhtelif rivayetler vardır. Bu rivayetler ışığında söylenebilecek şey Seroşevski nin ifadesini tekrarlamaktan ibaret olsa gerekir:

  “Türkler nazarında mukaddes tanınan herhangi bir taşın yada mahiyetine alınabileceği anlaşılmaktadır.” (10)

  Yada taşının rengi ve şekli konusunda başka rivayetlerde bulunur. Yakutlarca bilinen ve sata denilen yağmur taşının çok küçük bir insan başı şeklinde olduğudur. Canlı olduğu iddia edilen sata nın evde tutulamayacağı hangi hayvandan meydana gelmişse onun yapağası içine sarılarak bir delik içinde dikkatle gizlemek gerektiği sata nın öldükten sonra artık başka taşlardan hiçbir farkının kalmayacağı ilave edilmektedir. (15) Sata taşı canlı bir insan kafasına benzer. Yüzü gözü kulağı ağzı çok açık görülür. Kadın veya bir yabancı eli ona dokunduğunda kuvvetini kaybeder. (11)

  Fuat Köprülü Mahmut b. Mansur un eserine dayanarak yağmur taşı için

  ”Kolayca ufalanabilir büyük bir kuş yumurtası kadar olup 3 türlüdür: Kırmızı beneklerle dolu beyaz toz renginde beyaz temiz ve koyu kırmızı yahut muhtelif renklerde. Şekli hakkında muhtelif fikirler vardır” demektedir. (12)

  Yada taşı ile nasıl yağmur yağdırıldığı hususunda da çeşitli rivayetler vardır. Bazılarının bu taşı yüksekten alçağa doğru akan suyun içine konulduğunu bazıları da bunun kullanılışını yalnız Türkler’in bildiğini bunu kimseye söylemeyip sır tutuklarını kimseye öğretmediklerini söylüyor. (13)

  Türkler ve Moğollar tabiatın hassas dengelerini korumak konusunda son derece dikkatli davranmışlardır. Özellikle av ve süngü törenleri dolayısıyla tabiatın dengesini bozmamak için dikkatli davranırdı. Yat törenlerini bilhassa kışın yapmamak gerekir. Çünkü bu işlem bitki ve hayvanlara zarar verir. Yazın ona sık sık başvurmamak lazımdır zira pek çok kurt ve böceğin ortaya çıkmasına sebep olur. (14)

  Yadacıların durumuna ise: yadacılığı meslek edinmiş kimselerin hepsi yoksul kimselerdir. (15) Yadacıların yada yapışlarında çoluk çocuklardan birinin ölmesi veya elindeki malını yitirmesi veya hayvanlarının çalınması gibi bir felakete uğradıkları kendilerinden duyulmuştur. Hükümdarlar yadacıların kayıplarını her defasında tazmin etmeye çalışmıştır.

  Yadacılığın her ne kadar İslamdan sonra yapıldığına rastlansa da bu adetin unutulmasında Türkler’in İslamiyete girmiş olmalarının rolü olsa gerekir. Kaynaklardan da ifade edildiği gibi yadacıların yada esnasında söyledikleri sözlerin bir Müslüman için küfre götürücü nitelikte olması. Allahın taktiri kabul edilen rüzgarın esmesi yağmurun yağması gibi tabii olaylara müdahaleyi İslam inancı ile bağdaşır bulmamaları. Son olarak da yadacıların her yada yapışına müteakip mutlak suretle bir zarara maruz kalmalarına dair olan yaygın kanaat dolayısı ile yadanın zamanla unutulmasında amil rol oynamış olmalı.

  Hıristiyan ve Moğollaşmakta olan bir Türk kavmi Naymanlar da muharebelerde yadacıları kullanıyorlardı. Nitekim Buyruk Han da bir defasında Cengiz Han a karşı 1202 yılında bir muharebede bu vasıtaya başvurmuştur. Bu hususa Yakup el-Hamavi’nin eserinde Ahmet es-Samani; bir sene 20000 askeri ile Türkler in üzerine sefer yaptığını Türkler den 60.000 silahlı askerle karşılaştığını günlerce çarpıştığını anlatır. Türk memluklardan ve diğer askerlerden bir grubun etrafına toplanıp ona yadacıların savaş esnasında büyü yapacaklarını askerlerinin üzerine mahvedici bir dolu yağdıracağını söyler.

  Ahmet es-Samani :


  “Küfür henüz kalbinizden çıkmamış. Bunu bir insan yapabilir mi? deyip askerleri azarladım. Ertesi gün kuşluk vakti korkunç seslerle dehşete düştüm askerlerimin tepesinde kara bir bulut vardı askerler ne yapacaklarını şaşırmışlar başlarına gelecek felaketi bekliyorlardı. Bunda bir fitne olduğunu anladım atımdan inip iki rekat namaz kıldım yüzümü toprağa sürüp Allaha yalvardım. Ey Allahım bu bulut bizim üzerimize yağarsa Müslümanlar zayıflar müşrikler kuvvetlenir. Kuvvet ve Kudretinle onun şerrini bizden uzaklaştır. Ey azamet kuvvet ve kudret sahibi dedim. Hayrın ancak Allah’tan geldiğini kötülüğü ondan başkasının savamayacağını biliyordum. Ben bu haldeyken memluklar ve diğer askerler gelerek selamete erdiklerini müjdelediler. Kolumdan kaldırdılar . Ey emir bak dediler. Başımı kaldırdım bulutlar askerlerimin üzerinden Türk askerinin üzerine gitmiş dolular hayvanlarını ürkütmüş çadırlarını yıkmıştı. Dolu taneleri kimin üzerine düşse onu takatsiz kılıyor veya öldürüyordu. Adamlarım Onların üzerine hamle yapalım mı? dediler. Ben hayır Allah’ın azabı daha dehşetli ve acı dedim. İçlerinden pek azı kurtulabildi. Karargahlarını olduğu gibi bırakıp kaçtılar…”
  Osmanlı Rus Savaşları ve “Yada Taşı”

  Türklerin yada taşı ile yağmur yağdırdıklarına dair başka kaynaklarda da bilgiler mevcuttur. Ancak esasen bizim burada arzuladığımız şey bu usülün 18.yy sonu Osmanlı Rus Savaşlarında kullanılmış olmasını ortaya koymaktır.

  Yada taşı nın savaşlarda silah olarak kullanılışının son örneğini 18.yy ın son yarısına rastlayan 1768-1774 Osmanlı Rus savaşlarında görüyoruz. Kaynakların ifadesine göre 1768-1774 savaşında Osmanlı Ordusunun uğradığı ilk büyük hezimet bu sebeptendir. Rus ordusunun dörtte birini oluşturan gayrimüslim Kalmuk Türkleri tarafından Müslüman Osmanlı Türklerine karşı silahın kullanılması sonucu perişan olan Osmanlı Ordusu pek büyük kayıplar vermiş ve Karadeniz’in kuzeyindeki bütün toprakları terk ederek Tuna Nehri nin beri yakasına kadar çekilmek zorunda kalmıştır.

  Rusya nın Lehistan ın iç işlerine müdahalesi sonucu başlayan 1768-1774 Osmanlı Rus Harbi nin Hotin Muharebeleri sırasında Hotin de bulunan Mustafa Kesbi nin anlattığına göre Hotin Kalesine yürüyen Rus ordusu Kaminiçe önlerinde ordugah kurmuştur. Tuna Nehri nin karşı kıyısındaki İzvançe Sahrası’na hayvanları için ot toplamaya giden Hotin Kalesi muhafızları pek çok defa Rus katarına süvarilerinin saldırılarına hedef olmuştur. Ot toplamakla meşgul olan muhafızlar Ruslar tarafından saldırıya uğrar esir edilerek götürülmek istenirdi. Durumu kaleden izlemekte olan Hotin muhafızları duruma müdahale edip Rusları takip eder ve zaman zaman küçük çaplı muharebeler meydana gelirdi. Her muharebe sonrası dönüşte piyade ve süvari muhafızlar şiddetli yağmura tutulurlar nehir o derece taşardı ki piyadelerin geçişlerine fırsat tanınmadığı için süvariler onların atlarının terkine alarak Hotin kıyısına geçmek zorunda kalırlardı. Fakat yinede bu geçişler sırasında pek çok asker suda boğularak hayatını kaybetmekte ve ciddi zayiatlar vermekteydi. Kale muhafızlarını her cenk dönüşünde karşılayan bu yağmurun sihir ve efsun ile meydana geldiğini Hotin kalesinde bulunan ehli vukuf Lipkalar (18) ve Hotin yamakları haber vermişlerdir.

  Defalarca tekrarlanan bu hadiseden başka diğer hadisede Serdar-ı Ekrem in geçerek Ruslar üzerine hücum etmek istediği sırada meydana gelmiştir. 1768 Seferi ne ordunun başında vezir-i ekrem sıfatı ile çıkan yağlıkçızade Mehmet Emin Paşa nın gevşekliği ve tedbirsizliği dolayısıyla azli üzerine bu makama getirilen Moldovancı Ali Paşa seleflerinin durumuna düşmemek için Hotin karşısında Tuna Nehri nin öte yakasında bekleyen Galiç’in kumandasındaki Rus kuvvetleri üzerine yürümek ve Rusların Hotin üzerinde oluşturdukları tehtidi ortadan kaldırmak istedi. Nehir üzerine inşa edilen köprüden karşıya geçildi (9 Eylül 1769). (17) Serdar ı Ekrem Ali Paşa’nın ordusu Rus kuvvetleri üzerine hücum etmek üzere nehrin karşı tarafında bulunduğu sırada gittikçe ziyadeleşen şiddetli bir yağmur başladı. Etrafındaki dağ vadi ve derelerden katılan yağmur suları ile nehir iyice coşup kabardı ve taştı. Kurulmuş olan köprü de kırıldı ve çöktü. Köprünün çöküşüne nehrin akıntısından ziyade nehrin yukarı mecraında bulunan Rus askerleri tarafından nehre bırakılan büyük ağaçlar sebep olmuştur. Köprünün yıkılması ile geri dönüş imkansız hale geldi. Muhabereye tutuşulması halinde yağmurun şiddetinden top ve tüfek atışlarının mümkün olmayacağını anlayan askerin moral gücü kırıldı ve adeta hayatlardan ümitleri kesildi. Bu durumu yakından gören Rus kuvvetleri hücuma geçtiler. Bu şartlar altında karşı koymaya mecali kalmamış olan Osmanlı askeri piyadesiyle süvarisiyle; top cephane çadır çerge bütün ağırlıkları bırakarak panik içinde kaçmaya başladı. Köprü başına gelip köprünün yerinde olmadığını gören asker birbiri ardınca nehire atladı. Nehre atlayanlardan ancak onda biri karşıya ulaşabildi diğerleri boğuldu. Yağmurun ardından kar yağmaya başladı. Bu harekata katılan Osmanlı kuvvetlerinden üçte biri kurtulurken üçte biri esir üçte biride hayatını kaybetti. Nuh tufanına muadil gösterilen yağmur ve kardan Rus kuvvetlerinin etkilenmeyip hemen hücuma geçmeleri de göstermektedir ki bu yağmur hadisesi de öncekiler gibi Rus ordusu içinde var oldukları bilinen Kalmuklar tarafından vücuda getirilmiştir. (18)

  Bu hezimetten sonra Hotin’i müdafa ümidini kaybeden Serdar-ı Ekrem kale kapılarını çekip mühürleyerek İsakçı’ya kadar çekilmişlerdir. Geride kalan bütün silah cephane ve sair ağırlıklar Ruslar’ın eline geçmiştir. Bu esnada Hotin kalesine zahire azlığı ve surların yer yer tahrip olmuş olmasına rağmen beşyüz kadar top ve bol miktarda cephane bulunuyordu. (19)

  1768 Seferi nin ikinci yılında 1 Ağustos 1770 de meydana gelen Kartal Bozgunundaki zayiatın büyüklüğünün de Hotindeki köprü vakasında olduğu gibi yağan şiddetli yağmur sonucu Tuna nehrinin taşıp üzerindeki köprünün yıkılmasına bağlanır. Kartaldaki Osmanlı ordusunun Serdar ı Ekrem İvazzade Halil Paşa kumandasında 50.000 kişilik Tatar kuvveti ile birlikte 180.000 kadardır. Ramanzof kumandasındaki Rus ordusu 30.000 kişiden ibarettir. Türk ve Tatar kuvvetleri arasında Petro nun Prutta düştüğü duruma düşen Romanzof ani bir hücumla kendini kurtarmaya karar vermiştir. Zira karşısındaki ordu Prutta ki Baltacı’nın ordusundan bin kat daha kötü ve düzensizdir. Romanzof un hücümuna dayanamayan talim ve terbiyeden mahrum Osmanlı Ordusu büyük bir bozguna uğramıştır. Serdar ı Ekrem Halil paşa nın muharebe öncesi 1770 Haziran ayı ortalarında padişaha gönderdiği arzda Tuna Nehri’nin azgınlığının geçmişte benzeri görülmemiş olduğunu beyan etmiştir.

  Rusların yağmur yağdırma tekniğini aralarında bulunan Türkler vasıtasıyla uyguladıkları şüphesizdir. İsveç elçisinin 1736 yılında Osmanlı hükümetine sunduğu Rus ordusunun 1718 yılındaki durumu ile ilgili verdiği rapora bakıldığında Rus ordusu içinde yer alan Kalmuk askerinin sayı itibariyle ciddi bir yekün tutuğu görülmektedir. Bu rapora göre çarlık muhafız kuvvetleri dahil toplam 372.922 kişiden meydana gelen Rus ordusunda 104.000 kişilik Kalmuk askeri bulunuyordu. Diğer taraftan Rusların içinde bulunan Türk asıllı topluluklar Kalmuklar dan ibaret olmayıp bugün Rus olarak bilinen 500 den fazla sülalenin Türk asıllı olduğu ispatlanmıştır. (20)

  18.yy da Rusya nın büyüme arzusu ile hız kazanan Osmanlı-Rus savaşların da bunlara benzer başka sel ve köprü felaketlerine rastlamak mümkündür. Bu hadiselerin ardından da aynı usül ve teknik ile yağdırılan yağmurların olabileceğini gözardı etmemek gerektiği kanaatindeyim. Mesela aynı usül ile yağmur yağdırıldığına dair kaynaklarda bir bilgi bulunmamakla birlikte aynı savaşlar esnasında Sadaret’in sunduğu arzlardan birinde ”Prut Nehri dahi Han Tepesi tarafından sahraya taşıp geçit olan bir iki mahalle Moskovlu kafiri top ve piyadeler vaz etmekte…”(21) ifadesinden benzer bir tertibin varlığı hissedilmektedir. Hatta yukarı da sunduğumuz Serdar-ı Ekrem Halil Paşa nın Tuna Nehri’nin böyle bir tuğyanının ancak 59 yıl önce Baltacı Mehmet Paşa nın Prut Seferi sırasında görüldüğüne dair raporu Baltacı nın da yine Ruslar tarafından aynı usül ile yağdırılan yağmur felaketine uğratılmak istenmiş olabileceğini akla getirmektedir.

  Yrd. Doç Dr. Ahmet ÖĞRETEN


  Dipnotlar:


  1.Abdulkadir İnanTarihte ve Bugün ŞamanizmAnkara 1995.S160-161
  2Kaşkarlı MahmutDivan-ı TürkIIITercüme:Besim AltayAnkara1992s.3
  3.K.K.YudahinKırgız SölüğüII.Ankara 1994s.715
  4.O.Turana.g.es.127
  5.Şerafettin Yaltkaya”Yat yahut Yağmur Taşı”Gündüz DergisiCilt 1Sayı 315 Haziran 1936s.67-68
  6.Celal YıldırımKur’an-ı Kerim ve TefsiriTercüman yayınıs.571-572
  7.Z.GökalpEski Türkler’de Dins403
  8.A.İnanŞamanizms.164
  9.Z.GökalpEski Türkler de Dins.403
  10.A.İ.nanŞamanizms.163
  11.Köprülüzadeag.maks.9Dipnot 1F.Sümera.g.mak.s.2538
  12.Köprülüzadea.g.maks.9not 1H.Tanyuage.64
  13.J.P.Rouxa.g.es.69-70
  14.A.İ.nanŞamanizms.163
  15.O.Turana.g.es.67
  16.R.Şeşena.g.es. 137-138;O.Turana.g.es.128
  17.Lİpkalarçeşitli sebeplerle Lehistan topraklarına gelip yerleşen Müslüman Türkler den bir zümre için kullanılan bir tabirdir.Ne zaman gelip yerleştikteri kesin olarak bilinmemekle birlikteAltınordu ülkesinde Kultuk Timur-Toktamış arasında meydana gelen taht mücadeleleri zamanına kadar dayandığı anlaşılmaktadır.
  18.İstanbul Üniversitesi KütüphanesiTY. Nr 5945v.93b
  19.Kesbia.g.e Millet KütüphanesiNr484v58b
  20.A.H.HlikovRus Tanınan 500 Bulgar-Tatar Türk asıllı SülaleTürkçe ye çeviren:Mustafa Önerİstanbul 1995.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş