SentorSentorlar Yunan mitolojisinde kısmen insan ve kısmen at görünümlü yaratıklardır. Sentor efsanesi at sırtında savaşa giden savaşçılardan gelmektedir. Sentorun sureti görenlere çok farklı ve ürkütücü gelmektedir. İnkalar'ın Pizarro ve adamları 1533 'de at üstünde geldiklerinde yanılmış olmaları muhtemeldir. Çünkü inandıkları at ve insan birleşimi canlının gerçek olduğu fikri onları o sırada çok korkutmuştur.

Simurg / Zümrüd-ü Anka Kuşu:Simurg veya bir diğer ismiyle Zümrüdü Anka efsanevi bir kuştur. Pers mitolojisi kaynaklı olsa da zamanla diğer Doğu mitoloji ve efsanelerinde de yer edinmiştir. Sênmurw (Pehlevi) ve Sîna-Mrû (Pâzand) diğer isimlerindendir. Ayrıca zaman zaman sadece Anka kuşu olarak da anıldığı olmuştur. Türk mitolojisinde karşılığı Tuğrul kuşu'dur. İran efsanesine göre bu kuş o kadar yaşlıdır ki dünyanın yıkılışına üç kez tanık olmuştur. Tüm bu zaman boyunca Simurg o kadar çok öğrenmiştir ki tüm zamanların bilgisine sahip olmuştur.

Batı'daki karşılığı Phoenix'te de görüldüğü üzere öleceği zaman bir tür ateş olup kendi kendini yakan ve kendisinden yeniden doğan bir kuştur. Orta doğu tradisyonuna göre Kaf Dağı’nda yaşar. Bu efsanevi kuş sembolizmlerinde simgelenen başlıca anlamlar spiritüel aydınlanma ve reenkarnasyon olarak açıklanır. Feniks (Phoenix) sembolizminde kuşun yanması cehenneme iniş deneyimini yeniden doğması ise arınılarak saf şuur halinin elde edilişini simgelemektedir.