Mısır hiyeroglifinde
Nuit (Nut veya nwt)Mısır mitolojisinde tanrıça Nuit (veya Nut) Shu ve Tefnut'un kızları Geb'in karısı yeryüzünün tanrısıdır. Gündüz gökyüzünün ve bulutların yaratıldığı yerin tanrıçasıdır. Daha sonraki dönemlerde yalnızca gündüz değil genel olark gökyüzünün tanrıçası oldu. Güneş ve Ay onun vücudu etrafında dolaşarak gündüz ve geceyi meydana getirirlerdi. Nut'u gökyüzünde Hava Tanrısı olan Shu tutuyordu. Nut'un kocası olan Tanrı Geb ise dünyaya hükmediyordu. Nut'un piramitlerde ki kazı çalışmalarında çıkartılmış oln heykeli Louvre Müzesi'ndedir.
Nuit'in Geb'den dört çocuğu oldu. Osiris ve onun karısı İsis Set ve onun karısı Nephthys.