Bes Dendera TapınağıMusée du LouvreBes (Bisu olarak da adlandırılır) Mısır mitolojisinde dans müzik ve savaş(isyan) tanrısıdır.
Cüce olarak betimlenir. İzlerine Dendara Tapınağı'nda rastlamak mümkündür. Ancak Bes bir ev tanrısı olduğu bir tapınağı yoktur. Eski Mısırlı insanlar Bes için evlerinde köşeler hazırlardı.
Bes Yunan Mitolojisi'nde de görülebilir. Görünümüyle cinleri uzaklaştırdığı söylenir.