Apis
Eski Mısır' da tapılan canlı hayvanlar olmuştur. Bunların en başlıcası ve şöhret sahibi olan Apis Öküzü'dür. Apis Öküzü başında üçgen şeklinde beyaz bir alameti olan beyaz lekelere sahip siyah renkli bir öküzdü. Kültünün merkezi Memphis’tir. Alnındaki siyah üçgenden başka sırtında akbabaya benzeyen bir şekil sağ yanında bir hilal dili üzerinde ise skarabe işareti bulunması gerekti. Aynı zamanda da kuyruk tüylerinin çift olması gerekiyordu.
Apis Öküzleri tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak görülürdü. Ancak insanlar adına tanrı ile aracılık yapan diğer hayvanlardan farklıydı. Apis Öküzü Ptah mabedinin karşısına yapılmış bir mabette itina ile rahipler tarafından bakılır ve beslenirdi. Ölünce Mısırlılar tarafından büyük bir matem yenisinin ortaya çıkması ise büyük sevinç olurdu. Ölen öküzler mumyalanır bir firavunun ölümü gibi ihtişamlı cenaze törenleri yapılır ve Saqqara’da bulunan yer altı galerilerindeki lahitlere konulurdu.
Apis Öküzü Osiris ile özdeşleştirilmiş olsa da öküze tapılması Mısır'ın çok daha erken dönemlerine uzanmaktadır. Osiris eski krallığın son dönemlerinde tapınılmaya başlanan tanrıdır
oysa ki Apis Öküzü'nden ilk hanedanlıktan bile daha erken dönemlerde bahsedilmiştir.Yine de Apis Öküzü'ne Osiris olduğu düşünülerek tapılmış ve Osiris'in ruhunun bir simgesi olarak görülmüştür.

Apis Öküzü Festivali
Apis şerefine büyük insan topluluklarını Memphis'te bir araya getiren yedi gün süren festivaller düzenlenirdi. Rahipler ciddi ve görkemli bir merasim alayıyla öküze önderlik ederek kalabalığın arasından geçirirlerdi. Öküzün nefesini koklayan çocukların gelecekteki olaylar hakkında kehanette bulunma gücü ile ödüllendirileceğine inanılırdı.