Hermes-Thot eski Mısır metinleri üzerinde çalışan araştırmacılara göre Hermes adı hem bir ilahın hem yaşamış bir bilgenin hem de bir rahip sınıfının adıdır.

Yunan ilahı Hermes ilah Hermes-Thot ya da Mısır ilahı Thot
Eski Yunanlılar kendi ilahları Hermes’in eski Mısır ilahı Thoth ile aynı olduğunu söylerler. Bu eski Mısır ilahı Osiris’in habercisidir (mesajını ileten). Habercilik aydınlatıcılık rehberlik ve aracılık fonksiyonları olan bir ilahtır.
Öncelikle hem ölülerin ruhlarının yargılanmasını kaydeden onların günahlarını hakikat karşısında tartan vicdan sesinin hem de insanlara bilgelik yolunun tebliğ edilmesinin sezginin kişileştirilmiş biçimi olan ilahtır. Bu bağlamda ilah Thot insanda vicdan ve sezgi tarzında beliren kelamı simgeler.
Ayrıca ruhlara ölüm sonrasında da rehberlik eder; kimi başarılı ruhları onları eğitip yükseltecek Osiris’e getirir başarısız ruhları ise amenti’nin (amentet öte-alem) geri düzeyli ortamlarında arınma işlemi geçirmelerinden sonra yeni bir doğuma (reenkarnasyon) sevkeder.
Eski Yunan tradisyonundaki ilah Hermes’in bazı fonksiyonları bakımından eski Mısır ilahı Thot’a benzemesi Yunan tradisyonuna bu ilahın Mısır tradisyonundan geçmiş olduğu görüşünü desteklemektedir. Ayrıca Yunan tradisyonunda ilah Hermes Büyük köpek Takımyıldızı ile ilişkilendirilir ki Mısır tradisyonunda da ilah Hermes-Thot bazen şahin başı yerine köpek başı ile temsil edilir.

Bilge Hermes-Thot (Metinler ve Varsayımlar)Eski metinlere göre Hermes-Thot aynı zamanda eski Mısır’da yaşamış bilgedir.Mükemmel bilim adamı olarak da görülen hermes thot simyacılıkta önemli rol oynamıştır. Hermes-Thot kimilerine göre bir inisiye kimilerine göre bir peygamberdi. Eski Yunanca metinlerde bilge Hermes-Thot’dan majinin simyanın astronominin tıbbın ve bilgeliğin kurucusu olarak söz edilir. Bu metinlerde ondan “üç kere büyük Hermes” anlamında “Hermes Trismegistus” olarak söz edilir. Diğer Hermes’lerden ayırt edilmek üzere bu bilge çoğu zaman Hermes Trismegistus adıyla yazılır.James Churchward’a göre o Mu ve Atlantis dönemindeki tek tanrılı dini İ.Ö.16.000 yıllarında Mısır’a getirmiş Atlantisli bir bilgedir. Murry Hope gibi kimi araştırmacılar bu yitik kıtalardaki tek tanrılı dinin Sirius kültürü yani Sirius kökenli bir öğreti olduğunu ileri sürerler. Kimilerine göre de bu Hermes-Thot’dan Tevrat’da Enok (Hanok) Peygamber ve Kuran’da İdris Peygamber adıyla söz edilmektedir.

Hermes Kayıt Rahipleri
Hermes adı kimi araştırmacıların görüşlerine göre eski Mısır’da kayıtlardan sorumlu olan rahiplere verilen bir unvan olarak da kullanılmış olmalıdır. Bu araştırmacılar eski Mısır tarihini yazan Mısırlı Manetho’nun “Sothis” (Sirius yıldızının Mısırca’daki adı) adlı eserinden yapılmış bir alıntıda Manetho’nun “ilk ‘hermes’ olan atamız Thot” diye söze başlamasının bu görüşü desteklediğini ileri sürerler. Churchward Mısır’da yazının üç evre geçirmiş olduğunu ve Atlantis’in batışına kadarki ilk evrede Mısır’daki hermeslerin yazılarını Atlantis’in kutsal dilini kullanarak yazmış olduklarını ileri sürer.